Arbeidsvoorwaarden

Met de arbeidsvoorwaarden van PwC kun je op elk moment invulling geven aan de ontwikkeling van jouw carrière en privéleven.

De Algemene Arbeidsvoorwaarden van PwC zijn aan verandering onderhevig. Onderstaande voorwaarden zijn indicatief. Specifieke voorwaarden vind je bij de vacature(s).

Work-life balance

Wij vinden een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. We bieden je daarom de mogelijkheid in deeltijd te werken. Je kunt 4 keer per jaar verzoeken het aantal uren dat je werkt te wijzigen. Je kunt je werktijden daarnaast flexibel invullen.

arbeidsvoorwaarden, student
Well-being budget

Verder geven wij je bestedingsruimte voor je eigen ‘well-being’, waarbij je kunt denken aan persoonlijke coaching of ontwikkeling training, maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren en/of loopbaanadvies.

Sport

Via onze bedrijfsfitnessregeling kun je met korting lid worden van sportscholen aangesloten bij ons netwerk. Ook kun je via dit netwerk gebruik maken van Onefit. Daarnaast  bevindt zich op kantoor Amsterdam een studio van Fit20. Dit abonnement bij Fit 20 op kantoor Amsterdam kun je ook vanuit je wellbeing budget betalen.

Verlofregelingen

Afhankelijk van je functie heb je recht op 30 of 32 vakantiedagen per jaar. Daarnaast kun je ook onbetaald verlof opnemen en jaarlijks een aantal extra vakantiedagen ‘kopen’ of ‘verkopen’. 

Ook hebben we 2 facultatieve feestdagen. Dit zijn Hemelvaartsdag en/of Tweede Pinksterdag. Je hebt de keuze deze twee dagen te handhaven als feestdagen, maar je kunt deze dagen ook inruilen voor andere feestdagen die passen bij jouw religieuze of culturele achtergrond. Bijvoorbeeld het Suikerfeest, Chinees Nieuwjaar of Pesach.

verlof, student
Geboorteverlof

Het geboorteverlof (voor de partner van de moeder) bedraagt maximaal zes keer de overeengekomen arbeidsduur per week (op het moment van geboorte). Gedurende de eerste twee weken van het geboorteverlof wordt je 100% doorbetaald (wettelijk is dit 1 week doorbetaling van 100%) en daarna ontvangt je tijdens dit verlof 70% van jouw salaris. Deze dagen zijn in te vullen tot 6 maanden na de geboorte.

Studieverlofregelingen

Je ontwikkeling staat centraal bij PwC. Daarom vinden we het belangrijk dat je je vaktechnisch en persoonlijk verder wilt en kunt blijven ontwikkelen. We hebben een studieregeling die het mogelijk maakt om diverse opleidingen en trainingen te volgen – intern of extern. Wij betalen deze opleidingen en stelt je in staat om (deels) in werktijd te studeren.

Functie-indeling & beloning

De hoogte van je salaris hangt mede af van je prestaties en hoe je je ontwikkelt. Hiermee willen we prestatiegericht belonen, bijzonder talent extra waarderen en de doorstroom bevorderen. Daarnaast geldt voor alle medewerkers een bonusregeling, die deels afhankelijk is van het bedrijfsresultaat en deels van jouw functioneren.

functiebeloning, student

Persoonlijke ontwikkeling

Bij iedere functie hoort een competentieprofiel, met de specifieke kennis en vaardigheden die je moet beheersen om de functie volwaardig te kunnen vervullen. Met hulp van ons performance, coaching en development systeem houd je zelf zicht op je ontwikkeling en op de vaardigheden en kennis die je moet aanleren voor een nieuwe stap in je loopbaan.

persoonlijke ontwikkeling, student

Jouw ontwikkeling is een belangrijke prioriteit voor ons. Om onze purpose en strategische visie te bereiken, willen we je uitrusten met een skills-set die je in staat stelt antwoord te geven op de diverse vraagstukken van onze klanten en de maatschappij. Ons learning- & developmentaanbod helpt je invulling te geven aan je ontwikkeldoelstellingen door een scala aan leermogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Niet alleen op vaktechnisch vlak, maar ook op andere gebieden zoals leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen van brede relatievaardigheden. We bieden je in je loopbaan bij PwC tal van leermogelijkheden die jou in staat stellen om jezelf te ontwikkelen en waarde toe te voegen aan onze klanten. Naast ons learning- & developmentaanbod bieden we de mogelijkheid om aan externe coaching, persoonlijke- en vaktechnische trainingen deel te nemen.

Mobiliteit

Leaseauto

Je komt vanaf een bepaalde functie in aanmerking voor een leaseauto. Per functie wordt een andere auto categorie ter beschikking gesteld. Je kunt hiermee privé maar ook zakelijk reizen, ook in het buitenland. We streven naar een elektrisch wagenpark in 2025.
Je kunt ook als werknemer van de lease auto afzien, hiermee ontvang je een vergoeding afzien auto. Met een eigen bijdrage van €150,- bruto per maand kun je daarbij een NS-Business Card ter beschikking worden gesteld voor zakelijk gebruik.

mobiliteit, student
Green Car Policy

Green Car Policy van PwC stimuleert een relatief zuinige leaseauto te kiezen en zuinig rijgedrag na te streven of te kiezen voor de elektrische auto. Het normleasebedrag wordt verhoogd als Werknemer een relatief zuinige auto bestelt en verlaagd als Werknemer een relatief onzuinige auto bestelt (relatief ten opzichte van de eigen leasecategorie).

Mocht je niet (meteen) in aanmerking komen voor de autoleaseregeling. Dan kun je gebruik maken van:

  • NS-Business Card, uitsluitend te gebruiken voor zakelijke reizen (hierbij ben je verbonden aan de gebruikelijke Productvoorwaarden van de NS-Business Card); óf
  • Reiskostenvergoeding, een vergoeding van €0,19 netto per afgelegde kilometer. De vergoeding van het woon-werkverkeer is gemaximeerd tot 75 kilometer enkele reisafstand. De vergoeding wordt maandelijks met het Maandsalaris uitbetaald; óf
  • Leasefiets: je hebt dan recht op een leasebijdrage van maximaal € 80 (exclusief BTW) ​​per maand.

Internetvergoeding

Voor zakelijk gebruik van internet en internettelefoon op het huisadres heb je, afhankelijk van je functie, per maand recht op een vergoeding van de abonnements- en gesprekskosten van een gecombineerde internet- en telefoonaansluiting op het huisadres vanaf €30,- netto per maand.

internet, student

Collectieve verzekeringen

Als je bij PwC werkt kun je, eventueel met je gezinsleden, tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van verschillende collectieve verzekeringen. Onder andere een personenautoverzekering, een reis- en bagageverzekering en een ziektekostenverzekering.

collectieve verzekering, student

Pensioen

Natuurlijk hebben we ook een pensioenregeling. We stellen jaarlijks een bepaalde premie – afhankelijk van leeftijd en inkomen – ter beschikking voor de opbouw van pensioen. Ten behoeve van de opbouw van je pensioenkapitaal kun je zelf bepalen hoe je premies worden belegd.

 

pensioen, student