Arbeidsvoorwaarden

Met de arbeidsvoorwaarden van PwC kun je op elk moment invulling geven aan de ontwikkeling van jouw carrière en privéleven.

De Algemene Arbeidsvoorwaarden van PwC zijn aan verandering onderhevig. Onderstaande voorwaarden zijn indicatief. Specifieke voorwaarden kun je met de desbetreffende recruiter bespreken.

Prestatie & beloning

Wij bieden een goed basissalaris gebaseerd op jouw functieniveau en ervaring. De hoogte van je salaris hangt mede af van je prestaties en hoe je je ontwikkelt. Hiermee willen we prestatiegericht belonen, bijzonder talent extra waarderen en de doorstroom bevorderen. Daarnaast geldt voor alle medewerkers een bonusregeling, die deels afhankelijk is van het bedrijfsresultaat en deels van jouw functioneren.

functiebeloning, student

Verlofregelingen

Afhankelijk van je functie heb je recht op 30 of 32 vakantiedagen per jaar. Daarnaast kun je ook onbetaald verlof opnemen en jaarlijks een aantal extra vakantiedagen ‘kopen’ of ‘verkopen’. 

Ook hebben we twee facultatieve feestdagen. Dit zijn Hemelvaartsdag en/of Tweede Pinksterdag. Je hebt de keuze deze twee dagen te handhaven als feestdagen, maar je kunt deze dagen ook inruilen voor andere feestdagen die passen bij jouw religieuze of culturele achtergrond. Bijvoorbeeld het Suikerfeest, Chinees Nieuwjaar of Pesach.

verlof, student
Geboorteverlof

Het geboorteverlof (voor de partner van de moeder) bedraagt maximaal zes keer de overeengekomen arbeidsduur per week (op het moment van geboorte). Gedurende de eerste twee weken van het geboorteverlof wordt je 100% doorbetaald (wettelijk is dit 1 week doorbetaling van 100%) en daarna ontvang je tijdens dit verlof 70% van jouw salaris. Deze dagen zijn in te vullen tot 6 maanden na de geboorte. Je hebt de optie om deze 70% aan te vullen tot 100% doorbetaling door gebruik te maken van het PwC Zorgbudget.

Studieverlofregelingen

Je ontwikkeling staat centraal bij PwC. Daarom vinden we het belangrijk dat je je vaktechnisch en persoonlijk verder wilt en kunt blijven ontwikkelen. We hebben een studieregeling die het mogelijk maakt om diverse opleidingen en trainingen te volgen – intern of extern. Wij betalen deze opleidingen en stellen jou in staat om (deels) in werktijd te studeren, indien je met toestemming van PwC een opleiding volgt.

Pensioen

Natuurlijk hebben we ook een pensioenregeling. We stellen jaarlijks een premie – afhankelijk van leeftijd en inkomen – ter beschikking voor de opbouw van pensioen. Ten behoeve van de opbouw van je pensioenkapitaal kun je zelf bepalen hoe je premies worden belegd.

pensioen, student

Work-life balance

Wij vinden een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. We bieden je daarom de mogelijkheid in deeltijd te werken. Je kunt vier keer per jaar het aantal uren dat je werkt wijzigen. Daarnaast geven wij jou de ruimte om je werktijden flexibel in te vullen en kun je gebruikmaken van de flexitime-regeling. Dat houdt in dat indien je op een dag meer werkt dan de afgesproken werktijden, je dit kan compenseren door minder te werken op een dag binnen 30 dagen, volgend op de dag waarop je meer hebt gewerkt.

arbeidsvoorwaarden, student
Well-being budget

Verder geven wij jou bestedingsruimte voor je eigen ‘well-being’, waarbij je kunt denken aan persoonlijke coaching, mindfulness training, en toegang tot cursussen waarmee je jouw persoonlijke werk-privébalans kunt verbeteren. Bijvoorbeeld op gebied van energiemanagement, slaap, voeding en mentale weerbaarheid. Andere mogelijke doelen waaraan je jouw well-being budget kunt besteden zijn: sportartikelen, massages, yoga-lessen en activity trackers.

Sport

Via onze bedrijfsfitnessregeling kun je met korting lid worden van sportscholen aangesloten bij ons netwerk. Ook kun je via dit netwerk gebruik maken van Onefit, waarmee je toegang krijgt tot sportscholen en workouts. Daarnaast bevindt zich op kantoor Amsterdam een studio van Fit20. Het Fit20-abonnement kun je ook vanuit je wellbeing budget betalen.

Mobiliteit

Leaseauto

Je komt vanaf een bepaalde functie in aanmerking voor een leaseauto. Per functie wordt een andere auto categorie ter beschikking gesteld. Je kunt hiermee privé en zakelijk reizen, ook in het buitenland. We streven naar een CO2-neutraal wagenpark in 2025.

Je kunt ook van de leaseauto afzien, dan ontvang je een vergoeding afzien-auto en kun je daarnaast gebruikmaken van de Mobility as a Service-regeling.

mobiliteit, student
Green Car Policy

Green Car Policy van PwC stimuleert een zuinige leaseauto te kiezen en zuinig rijgedrag na te streven of te kiezen voor de elektrische auto. Het normleasebedrag wordt verhoogd als je een zuinige auto bestelt en verlaagd als je een minder zuinige auto bestelt.

Mocht je niet (meteen) in aanmerking komen voor de autoleaseregeling. Dan kun je gebruik maken van:

  • Mobility as a Service, voor zakelijke reizen. Je kunt gebruikmaken van de voor jou geschikte vervoersmogelijkheden zoals openbaar vervoer en verschillende deelaanbieders van (elektrische) fietsen, scooters en auto’s. Zo kunnen we onze netzero-ambities waar blijven maken;
  • Reiskostenvergoeding, een vergoeding van €0,23 netto per afgelegde kilometer;
  • Leasefiets: indien je in aanmerking komt voor de reiskostenvergoeding woon-werk en kiest voor de terbeschikkingstelling van een leasefiets, dan heb je recht op een leasebijdrage van maximaal € 98 (exclusief btw) per maand.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij iedere functie hoort een competentieprofiel, met de specifieke kennis en vaardigheden die je moet beheersen om de functie volwaardig te kunnen vervullen. Met behulp van ons performance, coaching en development systeem houd je zelf zicht op jouw ontwikkeling en op de vaardigheden en kennis die je moet aanleren voor een nieuwe stap in je loopbaan.

persoonlijke ontwikkeling, student

Jouw ontwikkeling is een belangrijke prioriteit voor ons. Om onze purpose en strategische visie te bereiken, willen we je uitrusten met een skill-set die je in staat stelt antwoord te geven op de diverse vraagstukken van onze klanten en de maatschappij. Ons learning- & developmentaanbod helpt je invulling te geven aan je ontwikkeldoelstellingen door een scala aan leermogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Niet alleen op vaktechnisch vlak, maar ook op andere gebieden zoals leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen van brede relatievaardigheden. We bieden je in je loopbaan bij PwC tal van leermogelijkheden die jou in staat stellen om jezelf te ontwikkelen en waarde toe te voegen aan onze klanten. Naast ons learning- & developmentaanbod bieden we de mogelijkheid om aan externe coaching, persoonlijke- en vaktechnische trainingen deel te nemen.

Internetvergoeding

Per maand heb je recht op een vergoeding van €45,- voor een internetaansluiting op jouw huisadres.

Daarnaast krijg je een vaste thuiswerkvergoeding op basis van twee thuiswerkdagen per week, ongeacht functieniveau, van €16,50 netto per maand.

internet, student

Overige arbeidsvoorwaarden

Collectieve verzekeringen

Als je bij PwC werkt kun je, eventueel met je gezinsleden, tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van verschillende collectieve verzekeringen. Onder andere een personenautoverzekering, een reis- en bagageverzekering en een ziektekostenverzekering.

Group insurance policies
WGA-hiaatverzekering

Een WGA-hiaatverzekering geeft de zekerheid dat nabestaanden genoeg inkomen behouden als jou plotseling iets overkomt. Je neemt automatisch, op non-selectiebasis, deel aan de WGA-hiaatverzekering, tenzij je liever afziet van deelname aan deze verzekering. 

Verhuiskostenvergoeding

Je kan op basis van een aantal voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van de volgende verhuiskosten: een belastingvrije vergoeding voor transportkosten van de inboedel, inclusief pakloon en verzekering, een nettovergoeding voor herinrichtingskosten van € 7.750 en een studentenregeling waarmee je in aanmerking komt voor een netto tegemoetkoming in de gemaakte verhuis- en inrichtingskosten van € 1.000

Kinderopvangcompensatie 

Indien je deeltijd werkt en op verzoek van PwC op een roostervrije dag werkt, kom je in aanmerking voor de vergoeding van betaalde kinderopvang, welke maximaal € 20 bruto per uur bedraagt.