Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

De Transparant Prijs stopt

De Transparant Prijs heeft haar doel als Nederlandse jaarverslagprijs voor goede doelen bereikt. Nadat in 2004 de KWF Kankerbestrijding werd uitgeroepen tot winnaar van de eerste editie, kunnen we nu, bijna veertien jaar later, met trots constateren dat de verslaggeving van goede doelen organisaties significant is verbeterd. Dat betekent dat het Nederlandse publiek steeds beter wordt geïnformeerd over maatschappelijke resultaten.

Ons doel is altijd om maatschappelijk bij te dragen daar waar dat het hardste nodig is en onze kennis en kunde tot meerwaarde leidt. Wij hebben de maatschappelijke behoefte in de loop der jaren zien bewegen. We gaan ons sterker richten op impact, de nieuwe VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG) en nieuwe bedrijfsmodellen waarin maatschappelijke impact centraal staat. Rondom deze thema’s ontwikkelen we nieuwe handvaten en tools. Dat betekent ook dat de Transparant Prijs voor beste verslaggeving in september 2016 voor het laatst is uitgereikt, en dat Red een Kind de geschiedenis in zal gaan als laatste winnaar.

PwC gaat vanuit purpose door met corporate responsibility

Hoewel we stoppen met De Transparant Prijs blijft PwC zich uiteraard inzetten voor oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Dit is in lijn met onze purpose ‘building trust in society and solving important problems'. Wij doen dit op verschillende manieren. Ook hebben 810 van onze medewerkers vorig jaar 34.411 uren ingezet. Ook hebben we social enterprises ondersteund middels zestig pro bono projecten, diverse masterclasses en onderzoek. Een ander voorbeeld is ons Social Impact Lab, een challenge voor start-ups met een maatschappelijk doel. En via de SDG-challlenge creëren we meer bewustzijn rondom de Sustainable Development Goals.

Trots op wat bereikt is in de afgelopen 14 jaar

Als initiatiefnemer van De Transparant Prijs kijken wij met trots terug op wat er in veertien jaar is bereikt. Telde de eerste editie nog 84 deelnemers, de laatste jaren schommelde het aantal deelnemers rond de 200. De Transparant Prijs bood goede doelen een podium om hun impact in de samenleving te laten zien. Doel was de kwaliteit van verslaggeving te professionaliseren en bij te dragen aan vertrouwen van het publiek in maatschappelijk relevante organisaties. Prijsuitreikingen kenmerkten zich door hun feestelijke karakter. Organisaties die een voorbeeld waren voor anderen werden in het zonnetje gezet.

Dank aan de jury en de Nationale Postcode Loterij

De Transparant Prijs is altijd gezegend geweest met een deskundige en onafhankelijke jury. De jury heeft onder leiding van gezaghebbende voorzitters gestaan, respectievelijk Morris Tabaksblat (tot 2007), Alexander Rinnooy Kan (tot 2013) en Herman Wijffels (tot heden). Ook het competitieve element van de prijs droeg positief bij aan de communicatie tussen organisaties en hun publiek, omdat best practices al gauw sectorbreed werden overgenomen. Op deze wijze hebben wij, in samenwerking met De Nationale Postcode Loterij die jaarlijks het prijzengeld ter beschikking stelde, hopelijk veel organisaties weten te stimuleren te laten zien waar zij voor staan en welke impact is gerealiseerd, maar ook open en eerlijk te zijn over wat beter kan.

Blijf laten zien waar u voor staat, transparant zijn stopt niet

Uw jaarverslag kan niet meer worden ingeleverd. Wel stimuleren wij u om door te blijven gaan met transparant zijn over uw impact. De beoordelingscriteria bieden nog steeds een mooie checklist voor goede doelen die hun jaarverslag (hard copy en online) op een hoog niveau willen brengen of houden. Kortom, blijf het Nederlandse publiek laten zien wat u gedaan hebt, waar u trots op bent en waar u wilt verbeteren.

Hoe nu verder?

De focus van De Transparant Prijs is in de loop der jaren steeds meer te komen liggen op impact. Impact realiseren is de ‘raisont d’etre’ van goede doelen en sociale ondernemingen die belangrijke maatschappelijke problemen willen oplossen. Zo zijn de beoordelingscriteria één-op-één in lijn gebracht met de normen van de erkenningsregeling en zijn we twee jaar geleden gestart met een prijs voor meest impactvolle boegbeeldproject. Vorig jaar ging deze impactprijs naar Amref Flying Doctors voor hun project ‘Leap’, een innovatief mobiel platform voor training van gezondheidsvrijwilligers in Afrika.

PwC is momenteel in gesprek met een brede vertegenwoordiging uit de goede doelensector (CBF, Goede Doelen Nederland, Nationale Postcode Loterij, Impact Centre Erasmus en diverse goede doelen organisaties) om te kijken of er urgentie, draagvlak en enthousiasme is om een initiatief op het thema ‘impact’ handen en voeten te geven vanuit de sector. De eerste bespreking leverde al direct enthousiasme en concrete ideeën op. We houden u uiteraard op de hoogte over deze ontwikkeling.

Dank voor uw vertrouwen

Voor PwC heeft het mes altijd aan twee kanten gesneden: enerzijds hebben we veertien jaar lang goede doelen mogen motiveren om hun transparantie te verhogen. Anderzijds hebben in totaal meer dan honderd collega’s pro bono en met veel enthousiasme en voldoening aan dit project meegewerkt. Het was voor hen niet alleen leerzaam maar ook een eer om vanuit hun professie een relevante bijdrage te leveren aan transparante verslaggeving om daarmee het vertrouwen van het publiek in goede doelen en sociale ondernemingen te steunen. PwC wil, mede namens de Nationale Postcode Loterij, alle organisaties die De Transparant Prijs een warm hart toedragen zeer hartelijk danken.

Contact

Volg ons