Duurzame mobiliteit

De rol van duurzame mobiliteit in de energietransitie

Het verduurzamen van mobiliteit speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Overheden en bedrijven uit verschillende sectoren werken samen aan de grootste transformatie in mobiliteit sinds de opkomst van de verbrandingsmotor. Door de verduurzaming van onze mobiliteit staan er nieuwe spelers op met innovatieve businessmodellen en moeten traditionele spelers hun activiteiten herzien. Welk overheidsbeleid draagt optimaal bij aan die transformatie? En hoe kunnen bedrijven de mogelijkheden benutten die die door de ontwikkeling van duurzame mobiliteit ontstaan? Daarover denken onze specialisten graag met u mee.

Elektrisch vervoer centraal in het klimaatakkoord voor mobiliteit

De afspraken uit het nationale klimaatakkoord voor mobiliteit richten zich met name op elektrificatie of e-mobility. De ambitie is dat vanaf 2030 nieuwe personenauto’s alleen nog elektrisch te koop zijn. Ook OV-bussen, bouwverkeer en mobiele werktuigen moeten in dat jaar emissieloos zijn. De automotive-sector is vrijwel gestopt met de doorontwikkeling van de diesel- en benzinemotor en richt de volledige innovatiekracht op elektrisch vervoer. Daarbij is ook de bijdrage van toeleveranciers zoals chemiebedrijven van belang, die werken aan lichtere materialen en verbeterde batterijtechniek.

Laadinfrastructuur is een sector-overstijgende opgave

Om al die elektrische voertuigen te laten rijden, wordt in het klimaatakkoord ten doel gesteld om in 2030 in Nederland ongeveer 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar te hebben. Die gewenste uitbreiding brengt allerlei partijen in beweging. Vastgoedbedrijven en ondernemingen creëren laadcapaciteit bij kantoren, gemeenten vergroten laadinfrastructuur in de publieke ruimte en openbaar vervoer autoriteiten doen aanbestedingen voor elektrisch busvervoer. Olie- en gasbedrijven plaatsen laadpalen bij benzinestations, net zoals de opkomende concurrenten, die laadstations langs snelwegen bouwen.

Netbeheerders van het elektriciteitsnet staan voor de opgave om de toename van elektriciteitsgebruik op te vangen met verzwaring van het net en innovaties op het gebied van slim laden. Daarnaast kan door het slim laden hernieuwbare energie optimaal worden gebruikt. Smart charging is een van de oplossingen waaruit blijkt hoe belangrijk de technologiesector is om de noodzakelijke digitale innovaties te ontwikkelen.

Ketenoptimalisatie en waterstof

Het klimaatakkoord stelt dat verduurzaming van de logistieke sector zal plaatsvinden door ketenoptimalisatie. Een CO2-reductie van dertig procent in 2030 moet bereikt worden door bevoorrading via logistieke hubs buiten de stad. Logistieke bedrijven zullen hiervoor in samenwerking met lokale overheden plannen uitwerken.

De luchtvaart heeft zich vooralsnog gecommitteerd aan het reduceren van emissies met 35 procent in 2030. Verder ontwikkelt het wegtransport en de scheepvaart zich richting emissieloze mobiliteit, met name door motoren op waterstof. De internationale scheepvaart wil in 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2008.  Ook voor de toepassing van waterstof zullen de transport- en logistieksector, energiebedrijven, overheden en financiers gezamenlijk een infrastructuur moeten creëren.

Andere oplossingen voor duurzame mobiliteit

Naast e-mobility en waterstof zijn er nog andere oplossingsrichtingen voor duurzame mobiliteit. Wat te denken van autonoom vervoer, op de weg of het spoor, waardoor de frequentie en efficiëntie kan toenemen? Of de inzet van drones om andere vervoersbewegingen te vervangen? Onderzoeksinstellingen en bedrijven werken aan deze en andere ontwikkelingen die mobiliteit zullen veranderen en verduurzamen.

Belangrijke vragen op weg naar duurzame mobiliteit

  • Welke businesscases en verdienmodellen van bedrijven dragen bij aan duurzame mobiliteit?
  • Welke strategie kiezen marktpartijen om de eigen mobiliteit te verduurzamen?
  • Hoe kunnen financiële instellingen de investeringen doen die duurzame mobiliteit mogelijk maken?
  • Hoe voorkomen overheden dat bestaande wet- en regelgeving een belemmering is voor duurzame mobiliteit en welke subsidies en fiscale stimulering zijn het meest geschikt?

Meer weten?

Wij denken graag met u mee over deze en andere vraagstukken. Onze experts in Assurance, Advisory, Tax & HRS ondersteunen marktpartijen, overheden en investeerders bij alle facetten van duurzame mobiliteit. Dit doen wij vanuit ervaring in alle genoemde sectoren en in sector-overstijgende samenwerkingsverbanden. Meer weten? Neem contact op om te ontdekken hoe wij uw ambities rondom duurzame mobiliteit kunnen waarmaken.

Contact

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Marieke Baarslag

Marieke Baarslag

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 177 93 14

Volg ons