Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Beleggers blijven geïnteresseerd in Nederlandse bedrijven

Mark van Ingen van Mentha Capital kijkt samen met PwC’ers Joris van de Kerkhof en Joost Storms naar recordjaar

Onderzoek Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

2018 was een recordjaar voor beleggingen in private equity en venture capital. Er werd voor een bedrag van zes miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) jaarlijks uitvoert in samenwerking met PwC en de Europese brancheverenigingen voor participatiemaatschappijen. PwC’ers Joris van de Kerkhof en Joost Storms waren nauw betrokken bij het opstellen van het onderzoeksrapport. Als merger- and acquisitionspecialisten adviseren zij op dagelijkse basis private-equitypartijen. Samen met groei-investeerder Mark van Ingen van Mentha Capital geven zij een toelichting.

Joris van de Kerkhof (links) en Joost Storms van PwC

Is de grote belangstelling van beleggers voor Nederlandse bedrijven verrassend?

Mark van Ingen: ‘Als iemand mij begin 2018 had gevraagd wat voor een jaar het zou worden, had ik waarschijnlijk twijfels geuit. Er waren diverse redenen om niet al te hoge verwachtingen te hebben. Het macro-economische klimaat verslechterde en de wereld had te maken met onvoorspelbare politieke situaties. Daarbij komt dat we al jaren in dit segment een groeicurve zien. Je vraagt je dan af hoe lang dat nog kan doorgaan. Het onderzoek van de NVP laat zien dat beleggers in 2018 bleven komen en dat de investeringen bleven toenemen. Het werd zelfs een recordjaar. Dat heeft me verbaasd. Ik zie trouwens dat deze ontwikkeling doorzet in 2019. Het is goed mogelijk dat deze groei de komende jaren zal doorzetten.’

Wat voegt het onderzoek van NVP toe aan de informatie die al via openbare bronnen over deze sector beschikbaar is?

Joost Storms: ‘Het NVP-onderzoek werkt vooral omdat vrijwel alle private-equity- en venture-capitalpartijen die in Nederland actief zijn eraan meewerken en data aanleveren. Daarmee is dit het enige complete onderzoek dat de juiste trends in kaart brengt en laat zien in welke sectoren, groeifasen en regio’s investeringsmaatschappijen actief zijn. Het draagt zo bij aan de transparantie in de sector. Kortom, het onderzoek is onontbeerlijk voor een precies en objectief beeld van de hele sector. Het laat zien dat het een gezonde en solide bedrijfstak is die een belangrijke rol speelt bij het alloceren van vermogen en het faciliteren van de economische groei in ons land.’

Joost Storms, merger- and acquisitionspecialist bij PwC

Wat waren opmerkelijke ontwikkelingen in 2018?

Joris van de Kerkhof: ‘Naast de aanhoudende groei van het totaal aan investeringen vind ik het opmerkelijk dat in steeds meer bedrijven wordt geïnvesteerd. Voor ondernemingen in vrijwel iedere levensfase is belangstelling. Zowel voor bedrijven in de beginfase als voor meer gevestigde ondernemingen die bezig zijn met herstructureren of die op zoek zijn naar groeikapitaal. Ook familiebedrijven die bezig zijn met de overdracht aan een jongere generatie zijn zeer in trek. Er meldden zich daarnaast nieuwe private-equitypartijen, ook uit het buitenland, die op zoek zijn naar interessante Nederlandse ondernemingen om in te investeren.’

Joost Storms: ‘De markt wordt breder. Voorheen zochten investeerders vooral grotere en gevestigde ondernemingen uit. Nu kijken ze vaker ook naar jonge en snelgroeiende Nederlandse bedrijven. Bijna driehonderd van zulke bedrijven kregen een investering van binnen- of buitenlandse venture-capitalpartijen.’

Wat betekenen de ontwikkelingen voor bedrijven die op zoek zijn naar investeerders?

Joris van de Kerkhof: ‘Het betekent vanuit het perspectief van de ondernemer dat je met een goed businessplan en een goed team een reële kans hebt om kapitaal te vinden waarmee je je bedrijf kunt laten groeien of waarmee je een nieuwe onderneming kunt starten. Bovendien trek je als onderneming op deze manier niet alleen vermogen aan, maar ook deskundigheid, operationele kennis en ervaring. Private-equityinvesteerders onderscheiden zich namelijk van andere investeerders doordat ze willen meedenken. Ze willen nauw betrokken zijn bij het bedrijf waarin zij investeren. Zij voegen dus ook op die manier echt waarde toe.’

Joris van de Kerkhof, partner en merger- and acquisitionspecialist bij PwC

Groei-investeerder Mark van Ingen van Mentha Capital

Het aantal partijen dat wil investeren in Nederlandse bedrijven groeit. Welke gevolgen heeft dat voor de koop en de verkoop van ondernemingen?

Mark van Ingen: ‘Verkopende partijen hebben daardoor logischerwijs meer onderhandelingsmacht, meer keuze en kunnen in veel gevallen hogere prijzen bedingen. In 2018 was dat duidelijk te zien aan de stijgende waardering van ondernemingen. In de tweede helft van het afgelopen jaar was er in ons segment sprake van een lichte stagnatie van de verkopen ten opzichte van de eerste helft. Het aantal bedrijven dat daadwerkelijk werd verkocht, liep wat terug en de verkoopprocessen duurden over het algemeen iets langer. Ik vond dat een opvallende ontwikkeling. Kopende partijen, alsmede financiers leken iets voorzichtiger. Dat kwam niet alleen door de hoge waarderingen, maar ook door de onzekerheid over de macro-economische omstandigheden. Je zag dat sentiment overigens ook terug in een correctie op de beurzen eind 2018. Deze lichte voorzichtigheid heeft zich in mijn optiek weer hersteld en ik zie dat de koop en verkoop van bedrijven ook weer gewoon doorgaat.’

Welke bedrijfstakken springen eruit?

Joost Storms: ‘We zien dat fintech, IT en life sciences, zoals biotech, er goed in slagen om investeerders te vinden. Die bedrijfstakken zijn volwassener geworden. Ze hebben zich de afgelopen jaren bewezen en beleggers hebben nog maar weinig schroom om in zulke bedrijven te beleggen.’

Waarom is het voor buitenlandse private-equity- en venture-capitalpartijen aantrekkelijk om in Nederlandse ondernemingen te investeren?

Joris van de Kerkhof: ‘Beleggers zijn op zoek naar rendement en kijken om zich heen waar ze dat kunnen vinden. Niet alleen in Nederland, ook in andere landen. De keuze voor private equity en venture capital komt door de hoogte van het rendement. Dat is beter dan op de beurs, ondanks het feit dat het participeren in ondernemingen het afgelopen jaar duurder is geworden. Dat Nederland en Nederlandse bedrijven aantrekkelijk zijn, heeft allereerst te maken met die ondernemingen zelf en met hun management en hun prestaties. Daarnaast speelt de openheid en toegankelijkheid van onze economie een rol. Ondernemers in ons land hebben een internationale houding. Ze zijn benaderbaar en spreken Engels. Dat maakt ze aantrekkelijk voor internationale partijen. Dat ligt in landen als Frankrijk en Duitsland toch net even anders.’

'Dat Nederland en Nederlandse bedrijven aantrekkelijk zijn, heeft allereerst te maken met die ondernemingen zelf en met hun management en hun prestaties. Daarnaast speelt de openheid en toegankelijkheid van onze economie een rol.'

Joris van de Kerkhof PwC

Wat zijn de verwachtingen voor 2019?

Mark van Ingen: ‘Het zal mij niet verbazen als de trends van vorig jaar doorzetten. Ik ben positief gestemd over de ontwikkelingen tot dusver. Bij Mentha Capital investeren wij vooral in bedrijven die hun bestaansrecht hebben bewezen en die hard willen groeien. Ik zie gelukkig nog steeds voldoende van zulke bedrijven voorbijkomen. Krachtige ondernemingen met gezonde cashflows en met aantrekkelijke groeiverwachtingen die aannemelijk kunnen maken waarom zij die groei de komende tijd kunnen volhouden en die samen met ons dit avontuur willen aangaan.’

Joost Storms: ‘Op basis van dit rapport en mijn eigen ervaringen verwacht ik dat private equity en venture capital de komende jaren nog belangrijker worden voor de dynamiek van het Nederlandse bedrijfsleven. Er werd vorig jaar in totaal zes miljard geïnvesteerd – dat is het hoogste bedrag in tien jaar. De sector groeit al voor het zesde jaar op rij. Het laat zien dat we niet zonder deze vorm van investeren kunnen. Private equity en venture capital kunnen voor veel bedrijven de uitkomst zijn voor verdere ontwikkeling.’

Contact

Joris van de Kerkhof

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 614 09 48

Volg ons