Inzake februari 2016

Demografische veranderingen

Gemak dient (niet altijd) de mens

De natuurlijke drang van mensen om werk te vervangen door machines is van alle tijden. Al sinds de oertijd probeert de mens zijn bestaan gemakkelijker te maken door technieken te ontwikkelen.

In de loop van de tijd hebben diverse technische doorbraken geleid tot talloze banen met een steeds hogere productiviteit. Maar tegenwoordig is dit alles niet meer zo logisch. Technische doorbraken vervangen nu niet meer spierarbeid door hersenarbeid, maar die hersenarbeid zelf.

Voor de arbeidsmarkt heeft deze ontwikkeling drastische gevolgen. Hoe gaan bedrijven en organisaties hiermee om en welke strategische personeelsplanning moet u voeren om klaar te zijn voor de toekomst?

Alle artikelen

‘Een ketenbreed persoonlijk antwoord is wat mensen met een zorgvraag écht nodig hebben’

‘Een ketenbreed persoonlijk antwoord is wat mensen met een zorgvraag écht nodig hebben’

Ex-minister Ab Klink is het hartgrondig eens met de stelling dat ons zorgstelsel een volgende ontwikkelsprong kan maken. Hij geeft aan dat de quote ‘What matters to the patient’ in de recente PwC-publicatie over ouderenzorg de essentie van kwalitatief goede zorg treffend weergeeft.

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Contact

Eric de Bie
Hoofdredactie Inzake, PwC Netherlands
Tel: 088 - 792 54 07
E-mailadres

Niels Wiertz
Hoofdredactie Inzake, PwC Netherlands
Tel: 088 - 792 40 97
E-mailadres

Volg ons