The Business Simulator

De kwantitatieve aanpak voor elk strategisch besluit 

Hoe kan ik door slim te investeren toegevoegde waarde voor mijn bedrijf en stakeholders creëren? Hoe kan ik financiële en niet-financiële effecten met elkaar vergelijken en meenemen in mijn besluitvorming?

The Business Simulator biedt een antwoord op deze vragen. Het is de manier om strategische beslissingen op basis van onderbuikgevoelens te vervangen door besluitvorming op basis van feiten. Door financiële en niet-financiële aspecten te kwantificeren, kan er op een transparante manier geïntegreerde besluitvorming plaatsvinden.

De kwantitatieve aanpak voor elk strategisch besluit

De kracht van voetbal

De KNVB gaat de komende jaren nog meer sturen op de grote hoeveelheden data die de voetbalbond dagelijks binnenkrijgt. Door gebruik te maken van moderne technologie hoopt de bond problemen binnen het voetbal al te tackelen voordat ze überhaupt ontstaan. ‘Met behulp van data-analyse kunnen we meer op basis van ratio in plaats van emotie beslissen.

Richting een duurzame strategie

Richting een duurzame strategie

Uw ambities op het gebied van People, Planet en Profit kunt u vertalen naar strategische beslissingen. Met onze modelleertool The Business Simulator wordt inzichtelijk hoe de verschillende strategische opties (binnen verschillende scenario’s) uitpakken voor uw ambities: kwantitatief en kwalitatief, financieel én niet-financieel. Duurzame toegevoegde waarde voor uw bedrijf staat hierbij centraal. Voor een korte samenvatting van the Business Simulator, download hier de one-pager.

The Business Simulator als methodiek

The Business Simulator als methodiek biedt u de volgende voordelen:

  • Geïntegreerde besluitvorming. Financiële en niet-financiële aspecten worden gekwantificeerd. Op deze manier kunt u rekening houden met zowel winst, uw medewerkers, uw klanten als de samenleving.
  • Voor u op maat gemaakt. We werken met u samen om de tool op maat te maken met uw gegevens en door u gebruikte terminologie.
  • Wetenschappelijk onderbouwde resultaten. We doen uitgebreid literatuuronderzoek naar de manier waarop uw strategische opties te kwantificeren en te meten zijn, en hoe omgevingsfactoren invloed kunnen hebben op het gewenste effect. Daarnaast is de methodiek op grond van jarenlange (praktijk)ervaring ontwikkeld door het Data Analytics team van PwC in nauwe samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en de Sustainability en Strategy teams van PwC.
  • Transparantie. The Business Simulator faciliteert besluitvorming op basis van feiten met een stapsgewijze aanpak in een gebruikersvriendelijke tool.
  • Interactie. Dialoog is essentieel gedurende het gehele proces: in een exploratieve dialoog met de stakeholders en in een strategische dialoog met de besluitvormers.
  • Bewezen methodologie. The Business Simulator is bij meerdere klanten in verschillende sectoren toegepast.

The Business Simulator is een waardevolle aanvulling op het Total Impact Measurement and Management (TIMM) framework, ontwikkeld door PwC Global Sustainability.

Contact

Jacques de Swart
Partner
Tel: +31 (0)88 792 76 23
E-mailadres

Myrthe van der Plas
Manager
Tel: +31 (0)88 792 54 17
E-mailadres

Volg ons