Security monitoring

Het nemen van voorzorgsmaatregelen om inbrekers buiten de deur te houden, zal voor iedereen logisch klinken. Maar in de digitale wereld lijken we daar soms anders over te denken. Als het gaat om cybersecurity hebben bedrijven hun IT-systemen vaak nog onvoldoende ingericht om digitale dreigingen en risico’s vroegtijdig te signaleren. Met een goede security monitoring bent u er zeker van dat u incidenten op tijd detecteert en in staat bent de juiste maatregelen te nemen. 

Cyberaanvallen gevaar voor uw bedrijfsprocessen

Door de toenemende complexiteit van cyberaanvallen of (onbedoelde) incidenten veroorzaakt door uw eigen medewerkers loopt de continuïteit van uw kritische bedrijfsprocessen een steeds groter gevaar. Daarbij bestaat er vaak een groot gat tussen het moment van een succesvolle digitale inbraak en het moment waarop een organisatie die ontdekt en actie onderneemt. De schade is dan meestal al erg groot.

Privacywetgeving schrijft passende maatregelen voor

Daarnaast speelt de wetgeving rondom privacy (GDPR)  een belangrijke rol. Die schrijft organisaties voor om passende maatregelen te nemen zodat ze incidenten met persoonsgegevens tijdig detecteren en kunnen melden bij de autoriteiten. Zonder een gedegen security monitoring wordt dit een bijna onmogelijke opgave.

Hoe kunnen wij u helpen?

Om een goede security monitoring in te richten is een juiste balans nodig tussen uw mensen, uw processen en die techniek die bij uw digitale omgeving past. Wij helpen u bij het vinden van die balans en vervolgens bij het ontwerpen en het bouwen van een systeem dat voldoet aan de gewenste criteria van security monitoring. Ook kunnen wij u helpen bij de transformatie van uw huidige systeem naar het gewenste niveau.

Transformatie

Als u security monitoring al hebt ingericht in uw organisatie, maar u dit wilt verbeteren, helpen we u met deze transformatie. Door middel van een assessment brengen we het huidige niveau van uw systeem in kaart. Vervolgens stellen we een plan op om de deelgebieden waar nodig te versterken en de uw security monitoring naar het gewenste volwassenheidsniveau te brengen.

Contact

Jim Krezmien

Jim Krezmien

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 042 60 20

Wouter Otterspeer

Wouter Otterspeer

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 080 14 62

Volg ons