Coronavirus impacts and updates - webcast 2

Het einde van de coronacrisis is helaas nog niet in zicht en naar de gevolgen op de langere termijn kunnen we op dit moment alleen maar gissen. Overheden nemen ondertussen aanvullende maatregelen om de verdere verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Tegelijk moet u ervoor zorgen dat uw organisatie operationeel en financieel straks zo goed mogelijk uit deze crisis komt.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen blijft houden over de verdere gevolgen en de juiste aanpak van deze buitengewone situatie voor uw onderneming. In onze webcast van 20 maart jongstleden hebben we een algemeen beeld geschetst van de ontwikkelingen en de aandachtspunten die voor u belangrijk kunnen zijn. In onze tweede webcast op vrijdag 3 april gingen we, op uw specifiek verzoek, dieper in op enkele onderwerpen:

  • Overheidssteun en grip op liquiditeit door Edwin van Wijngaarden, business recovery services-specialist PwC.

  • Verdere maatregelen op het gebied van personeel en HR met specifieke aandacht voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) door Nicolien Borggreve, people & organization-specialist PwC.

  • Managen van cybersecurity risico’s en -weerbaarheid door Bram van Tiel, cybersecurity & privacy-specialist PwC.

Bekijk hier de webcast van 3 april terug:


Volg ons