Rethink NL

Wat kunnen we anders doen na Covid-19?

De Covid-19-crisis laat diepe sporen na in het leven van mensen, de maatschappij en de economie. We zijn nog volop bezig de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Maar ondertussen is het ook goed om te kijken naar welke zaken we kunnen heroverwegen nu we langzaam naar een nieuwe werkelijkheid gaan. Wat kunnen we nu doen om een duurzame vooruitgang te creëren?

Gezien de omvang, de ernst, de duur en de tot dusver genomen maatregelen zullen de effecten van de huidige Covid-19-pandemie waarschijnlijk langer nagalmen dan we nu kunnen voorzien. Hoe de wereld er straks precies uitziet en hoe ons leven is veranderd, is nog onduidelijk. De crisis kan wel de aanzet zijn tot meer fundamentele veranderingen. De huidige situatie kan aanleiding zijn en momentum verschaffen om samen problemen op te lossen die er eerder ook al waren, maar die door de crisis urgentie hebben gekregen.

Wij hebben daarvoor een eerste aanzet gedaan en gekeken wat we anders kunnen doen na de crisis. Tot welke nieuwe inzichten zijn we tijdens de crisis gekomen en welke geleerde lessen willen we meenemen naar de toekomst? Onze experts hebben naar de ontwikkelingen op diverse deelgebieden en sectoren gekeken en geven hun verwachtingen en aanbevelingen.

Volg ons

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Richard Goldstein

Richard Goldstein

PS Industry Leader en Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Hide