Houvast bij herstel

Zorg ook na Covid-19 dat uw organisatie gezond blijft

De Covid-19-crisis lijkt voor een deel van de sectoren af te nemen waarbij we langzaam naar de nieuwe werkelijkheid gaan. Voor andere sectoren grijpt Covid-19 nog steeds hard in op de bedrijfsvoering. Hoe dan ook zult u als ondernemer voor continuïteit van uw organisatie moeten zorgen. 

Op 30 augustus 2021 had het kabinet bekendgemaakt dat het steunpakket voor banen en de economie per 1 oktober 2021 wordt beëindigd.  Sommige regelingen liepen daarbij al door tot 1 januari 2022. Op 26 november 2021 heeft het kabinet echter het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021 alsnog vergroot met NOW-5, verruiming van de TVL-regeling, verlenging van BUVB (BUVB tot 31 maart 2022) en aanvullende maatregelen voor sport en cultuur. Op 14 december 2021 is een groot deel daarvan verlengd tot en met het eerste kwartaal 2022, onder andere met NOW-6. Vervolgens zijn NOW-5, NOW-6 en TVL nog verruimd vanwege de directe lockdown per 19 december 2021.

Hoe maakt u nog gebruik van maatregelen wanneer dat nodig is en hoe wikkelt u maatregelen waarvan u gebruik hebt gemaakt op goede wijze af? Hoe gaat u om met de gevolgen van de coronacrisis en welke keuzes maakt u? Voor de deelgebieden personeel & HR, fiscaal en juridisch hebben we de belangrijkste tips en aandachtspunten op een rij gezet. Daarbij gaan we uit van drie fases: korte termijn, middellange termijn en lange termijn.

Houvast bij herstel in drie fases:

Fase 1 - Afwikkeling van de crisis

Afwikkeling van de Covid-19-crisis en de gehanteerde crisismaatregelen. Welke verplichtingen vloeien voor u voort uit het gebruik van de fiscale en subsidiemaatregelen in verband met corona? Met welke effecten moet u als ondernemer rekening houden?

Meer over fase 1

Fase 2 - Wederopbouw na de steun

Hoe kunt u uw kasstroom optimaliseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen in het oog houden?

Meer over fase 2

Fase 3 - Werken aan crisispreventie

Hoe kunt u vervolgens de continuïteit van uw organisatie waarborgen?

Meer over fase 3
Volg ons

Contact

Nicolien Borggreve

Nicolien Borggreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 081 66 41

Allard Knook

Allard Knook

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 437 77 85

Philip Vossenberg

Philip Vossenberg

Tax Partner en Regioleider ZuidWest, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 295 34 75

Hide