Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Crisismanagement

Crisismanagement

Goed omgaan met een crisis

Acht acties om de effecten van de coronacrisis te verzachten

Geen enkele crisis is een overzichtelijke gebeurtenis die slechts op één onderdeel van de economie, een keten of een organisatie van invloed is. Dat geldt zeker voor de Covid-19-uitbraak, die volgens alle normen uitzonderlijk is. De meeste bestuurders en managers hebben ook geen ervaring met een dergelijke situatie. De gemiddelde ambtstermijn van een CEO is vijf jaar en de vorige wereldwijde epidemie, de Sars-uitbraak, stamt uit 2003. 

Voor bedrijfsleiders is het beheersen van een crisis een onvermijdelijk onderdeel van hun rol. Zij zijn de kapitein op het schip dat zich in een storm bevindt. Alleen zij moeten dan aan het roer staan. De coronacrisis zal ze tot het uiterste testen. Hier vindt u acht acties die u als bedrijfsleider kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat uw organisatie in de best mogelijke vorm is om te weerstaan ​​wat nog voor u ligt.

 • Neem het roer stevig in handen
  Zorg voor directief leiderschap. U kunt werken met een klein groepje experts die de beslissingen nemen, maar uiteindelijk is de CEO de eindverantwoordelijke. Als u directief leiding geeft, zijn de verwachtingen voor medewerkers helder en duidelijk. Een must tijdens deze periode, waarin taakgerichtheid en actie hoog op de agenda staan. Houd ook een goede documentatie van alle beslissingen bij.
 • Bekijk waar uw personeel zich bevindt en wie er op reis is
  Als u dat nog niet hebt gedaan, is de eerste prioriteit om precies vast te stellen waar uw medewerkers zich bevinden en hoeveel er in getroffen of kwetsbare gebieden zijn. Moet u mensen gaan repatriëren? Herzie of annuleer aankomende reisplannen. Neem beslissingen over thuiswerken en het afgelasten van evenementen en trainingen.

  Maak een duidelijk beleid om afwezigheid als gevolg van ziekte of zorg voor familieleden op te vangen, een protocol voor bezoekers van bedrijfslocaties, de procedure voor het melden van ziekten en reisbeperkingen. Maak, nu de scholen dicht zijn, ook beleid voor werkende ouders met schoolgaande kinderen. Let op fiscale maatregelen als werknemers gedwongen worden langer in het buitenland te blijven dan verwacht en daar vervolgens belastingplichtig worden. Zorg er ten slotte voor dat u dit beleid voortdurend vernieuwt en bijwerkt naarmate de omstandigheden veranderen.
 • Herzie uw crisis- en continuïteitsplannen
  Elk goed geleid bedrijf heeft een crisis- of continuïteitsplan, maar niets test de theorie beter dan de werkelijkheid. Stem generieke plannen af op de specifieke uitdagingen van een pandemie. Als grote aantallen van uw werknemers bijvoorbeeld een tijdje op afstand moeten werken, is er dan voldoende IT-bandbreedte? Worden uw activiteiten beïnvloed als uitbestede arbeidskrachten niet kunnen komen werken? Hoe wordt de communicatie met medewerkers beheerd? Tijdens een crisis is voor CEO’s de grootste zorg het snel verzamelen van nauwkeurige informatie. 
 • Evalueer uw supplychain
  Een duidelijk zicht op uw supplychain helpt om mogelijke kwetsbaarheden bloot te leggen. Dit betekent dat u begint met de meest kritische producten en verder kijkt dan de leveranciers in de eerste en tweede lijn, zo mogelijk tot aan de grondstoffen. Als uw producten bijvoorbeeld een component bevatten uit een land dat geïsoleerd raakt, is er dan een alternatieve levering mogelijk?
 • Identificeer potentiële knelpunten
  Breng in kaart van welke teams en personen kritische processen of diensten afhankelijk zijn. Zijn er werknemers met de juiste vaardigheden die als dat nodig is in cruciale rollen kunnen stappen? Callcenters en shared service centers zijn potentieel kwetsbaar als het virus zich blijft verspreiden. Kunt u stappen ondernemen om het niveau van menselijke interactie te verminderen, zoals gespreide diensten of werken op afstand?
 • Zorg voor een goede communicatie
  Rondom een crisis ontstaat vaak desinformatie en daarmee verwarring. Uw werknemers en andere stakeholders verwachten van u zekerheid over bescherming en ondersteuning. Als leider bent u een bron van waarheid. Consistentie en nauwkeurigheid van berichten zijn de sleutel, evenals geruststelling vanuit de top van de organisatie. Uw medewerkers moeten weten dat hun welzijn voorop staat. En houd er rekening mee dat alles wat u intern communiceert ook extern beschikbaar komt.
 • Gebruik scenario-analyse
  Omdat het coronavirus waarschijnlijk maandenlang elk onderdeel van uw bedrijf gaat beïnvloeden, is scenarioplanning een cruciaal hulpmiddel om de paraatheid te testen. Wat zijn de beste en slechtste scenario's en is het bedrijf erop berekend? Wat kan op langere termijn de impact zijn op uw liquiditeit of  bankconvenanten? Vraag uw financiële team om kritische gevoeligheden te benadrukken. Organisaties in sommige sectoren kunnen een aanzienlijke stijging van de vraag zien als mensen meer tijd thuis doorbrengen dan op het werk. Bent u daarop goed voorbereid?
 • Verlies andere risico's niet uit het oog
  Covid-19 is niet de enige bedreiging. Vaak zijn organisaties het meest kwetsbaar als ze te maken hebben met een crisis die hun aandacht domineert. De vele andere risico's waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd, worden niet verminderd door een pandemie. Cybersecurity moet bijvoorbeeld altijd voorop staan. Inmiddels zijn al meerdere vitale organisaties geconfronteerd met hackaanvallen. Zorg er dus voor dat uw medewerkers alert blijven voor phishingaanvallen en monitor continu de veiligheid van uw onlinesystemen. Dit geldt, nu veel bedrijven hun medewerkers vanuit huis laten werken, evenzeer voor vertrouwelijkheid van informatie en het delen ervan, zowel vanuit zakelijk als vanuit privacy-oogpunt.

Het is onduidelijk wat de komende weken en maanden gaan brengen en welke maatregelen de overheden nog nemen. Zorg in elk geval dat u niet wordt verrast en dat uw organisatie weerbaar is

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin van Wijngaarden, Peter Wolterman of Andreas Mikkers.

Edwin van Wijngaarden

Partner, Rotterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 462 43 09

E-mailadres

Peter Wolterman

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)64 601 83 33

E-mailadres

Andreas Mikkers

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)65 198 00 01

E-mailadres

Peter van Uhm

Senior Manager, Amsterdam, PwC Netherlands

+31 (0)62 216 80 91

E-mailadres

Contact

Andreas Mikkers

Andreas Mikkers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 198 00 01

Marcel Prinsenberg

Marcel Prinsenberg

Senior director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Bram van Tiel

Bram van Tiel

Partner Cybersecurity & Dataprivacy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 29 62

Volg ons