Wat is een social enterprise?

Sociaal ondernemerschap is een manier van ondernemen die volop in beweging en ontwikkeling is. Een social enterprise lijkt op een ‘gewone’ onderneming, want het bedrijf levert een product of dienst en heeft een verdienmodel. Maar geld verdienen is hierbij niet het hoofddoel, het is een middel om de werkelijke missie te bereiken: het creëren van maatschappelijke impact.

Als je mee wilt doen aan het Social Impact Lab moet jouw social enterprise voldoen aan de definitie van Social Enterprise NL.

Een social enterprise:

 1. heeft primair een maatschappelijke missie: impact first;
 2. realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
 3. is financieel zelfvoorzienend, gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies;
 4. is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. Dit betekent dat de onderneming:
  • winst mag maken, maar dat financiële doelen ten dienste staan van de missie: het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk;
  • bestuur en beleid baseert op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen;
  • fair is naar iedereen;
  • zich bewust is van haar ecologische voetafdruk;
  • transparant is.

Voldoet jouw social enterprise aan deze criteria en wil je een volgende stap maken met jouw bedrijf? Meld je dan aan!

Volg ons