Waarom die duizenden open sollicitaties uitblijven

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

De ideale werknemer past zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan, is innovatief, heeft probleemoplossend vermogen en werkt heel goed samen met collega’s. Dat is in ieder geval mijn vertaling van de uitkomsten van onze wereldwijde CEO Survey, waarin ondernemingsbestuurders aangeven welke vaardigheden zij belangrijk tot zeer belangrijk vinden voor hun bedrijf.

Robert Charlier, PwC-expert op het gebied van HR en arbeidsmarkt

Bedrijven zoeken holistische én menselijke vaardigheden

Het is op zichzelf niet zo verrassend dat ondernemingen juist daarnaar op zoek zijn: ze staan midden in een storm van veranderingen. Ze weten eenvoudigweg niet hoe de wereld er over tien jaar uitziet, laat staan hun producten of dienstverleningsconcepten. Logisch dus dat zij niet meer zo zeer zoeken naar mensen die goed zijn in hun vak, maar naar meer holistische én menselijke vaardigheden. Robots kunnen steeds meer en artificial intelligence ontwikkelt zich op een manier die je je nauwelijks kunt voorstellen, maar we hebben het hier over vaardigheden die niet gemakkelijk overgenomen worden door computers. 

Gevestigde bedrijven zijn niet zo aantrekkelijk

In de CEO Survey geven bedrijven echter ook aan dat zij het moeilijk vinden mensen met die vaardigheden aan te trekken. Ook dat vind ik logisch. Mensen die deze eigenschappen hebben en dan bij voorkeur ook nog iets weten van techniek en data, zijn sowieso schaars. Maar die mensen vinden het gevestigde, wat traditionele bedrijfsleven ook helemaal niet zo aantrekkelijk. Meer traditionele bedrijven moeten zich gaan afvragen waarom de hippe, grote techbedrijven duizenden open sollicitaties krijgen, terwijl zij grote moeite hebben met het aantrekken van de juiste werknemers. 

Leuk, snel en plat

Bedrijven willen de laatste ontwikkelingen bijbenen, maar hun organisatie is daar vaak helemaal niet op ingericht. Nu is het vaak nog zo dat ondernemingen die iets nieuws willen ontwikkelen, een projectorganisatie optuigen met een stuurgroep, periodiek overleg en procedures om fouten te voorkomen en risico’s te vermijden. De werknemer van de toekomst zoekt naar platte structuren, wil in een leuk team en dingen uitproberen en uitvinden die waarde toevoegen aan de samenleving.  Hij of zij wil werken in een veilige omgeving waarin fouten maken mag als je er maar van leert.

Geen strakke kaders

Jonge mensen willen geen strakke kaders en procedures en beslissingen die over vijf schijven gaan, maar mogelijkheden en uitdagingen en werk dat bij ze past. En ze zoeken leiderschap: mensen komen niet op een strategie af, maar op mensen die zij inspirerend vinden, omdat ze een bepaald doel – een purpose - hebben en daarnaar handelen.

Beloon fouten als je daarvan hebt geleerd

Dit soort ontwikkelingen vragen aanpassingen. Het vraagt om andere beoordelingssystemen, want misschien moeten mensen niet afgerekend worden op fouten, maar juist beloond als ze daarvan leren. Fail fast, fail often is niet voor niets het adagium van veel start-ups. Het vergt ander management: niet controlerend, maar faciliterend. Het vraagt om andere loopbaanperspectieven en opleidingsprogramma’s. Stuur niet op een aantal opleidingsuren, maar zet mensen van verschillende afdelingen bij elkaar om nieuwe producten te ontwikkelen. Laat mensen deelnemen in een innovatielab, laat ze ervaring opdoen buiten hun eigen werkplek.

Een groot voordeel hiervan is: dit is hartstikke leuk. Continu leren, uitdagingen aangaan is precies wat je employee value proposition versterkt.

Contact

Robert Charlier
Partner
Tel: +31 (0)88 792 74 32
E-mailadres

Volg ons