Start-ups, onderschat de waarde van waarden niet!

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

De financiële waardering van start-ups is een hot item, dat terecht veel belangstelling krijgt. Ook van ons trouwens. Je hoeft geen afgestudeerde bedrijfseconoom te zijn om te snappen dat er haken en ogen zitten aan een waardering van deze jonge bedrijven. Vaak is er - behalve ‘het idee’ - nog niet zoveel. Er is veelal geen winst, geen cashflow en geen marktaandeel.

Ilja Linnemeijer - technologiespecialist PwC

Waarderingen gaan daarom vaak gepaard met heftige discussies en verschillende waarderingsmodellen die nog heftigere discussies oproepen. Veel aandacht gaat uit naar projecties, aannames, groeipercentages en andere financiële dingen. Vaak gaan dit soort projecties vergezeld van een zogenoemd hockeystick-effect, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat na een initiële investering het bedrijf exponentieel zal groeien. 

Gedachtengoed en passie in stand houden

Spreek je echter met founders van start-ups en scale-ups die midden in die exponentiele groei zitten, dan valt op dat de discussie over 'waarde' al gauw draait naar 'waarden'. De uitdaging waar deze jonge ondernemers voor staan, is hoe zij het gedachtengoed en de passie die hen dreven tot het opzetten van de onderneming in stand kunnen houden tijdens de periode van groei. Hoe moeten zij een bedrijfscultuur tot stand brengen en bestendigen die recht doet aan hun missie en waarden? 

Richting en focus

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat bedrijven met een duidelijke missie en waarden beter presteren dan organisaties die dat niet hebben. Missie (wat is ons bestaansrecht?) en kernwaarden (waar geloven we in, wat vinden we belangrijk, waar staan we voor?) geven een organisatie richting, brengen focus aan en binden medewerkers en klanten. Dé grote voorbeelden voor start-ups als Tesla, Uber, Google en Apple worden sterk gedreven door waarden, en zij zijn daarom zeer succesvol in het aantrekken van talent. Deze bedrijven - winnaars in de war on talent -  krijgen jaarlijks duizenden open sollicitaties, omdat mensen zich herkennen in hun visie en missie en daarbij willen horen. 

Evalueren kan pas na definiëren

Het belang van waarden voor succesvolle groei wordt nog steeds onderwaardeerd, ondanks de toenemende belangstelling daarvoor. En nog steeds hebben waarden de reputatie zacht te zijn. Ik wil nogmaals onderstrepen dat dit niet zo is. Missie en waarden vormen de toetssteen bij het nemen van beslissingen of bij de confrontatie met dilemma’s. Hoe kun je je recruitmentbeleid evalueren en bepalen of je de mensen aanneemt die passen bij je bedrijfscultuur als je die nog niet hebt gedefinieerd?

Niet tijdelijk en niet vrijblijvend

Missie en waarden zijn keihard, letterlijk. Ze zijn anders dan de bedrijfsstrategie niet tijdelijk en niet vrijblijvend. Ze worden onder druk niet vloeiend. Ze zijn het fundament van een organisatie. Waarden kunnen meehelpen om organisaties tot grote hoogten te brengen. Bedrijven die hun eigen kernwaarden niet naleven, vallen op den duur keihard door de mand. Dus jonge ondernemers, onderschat vooral de waarde van jullie waarden niet!

Contact

Ilja Linnemeijer
Partner
Tel: +31 (0)88 792 49 56
E-mailadres

Volg ons