Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onderwijssector, ontwikkel programma’s voor leven lang leren

Het nieuwe kabinet ziet onderwijs als de motor voor toekomstige welvaart. Waarbij de aandacht moet liggen op technische opleidingen en onderzoek om de kansen voor jongeren te vergroten. Logisch, gezien de snelle digitalisering en globalisering van de wereld. Maar technologie raakt de hele samenleving. Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werkenden is noodzakelijk. Hier ligt een schone taak voor het onderwijs.

Door Richard Goldstein – PwC-expert op het gebied van onderwijs

Uit de jaarlijkse Young Workers Index van PwC blijkt dat digitalisering nieuwe banen creëert, waarvan de ‘digital born’ kunnen profiteren. Dit is wel sterk afhankelijk van het onderwijsniveau en het soort opleiding dat de jongeren volgen. De overheid moet inzetten op het beroepsonderwijs (mbo en hbo) en op bètavakken en techniek om in dit digitale tijdperk de kansen voor jongeren te vergroten.

Onderwijssector, ontwikkel programma’s voor leven lang leren

Technologie raakt alle opleidingen

De aandacht voor techniekopleidingen en -onderzoek in het regeerakkoord is daarom begrijpelijk, maar  technologie raakt alle opleidingen en de hele samenleving. Als je beseft hoe groot de afgelopen tien jaar de invloed van de smartphone was bij het omarmen van technologie in de dagelijkse praktijk, hoe snel verandert onze samenleving dan door blockchain en internet of things?

Elk beroep krijgt met digitalisering te maken

Deze ontwikkeling vergt onderwijsprogramma’s die voorsorteren op deze veranderingen in de beroepen waarvoor zij opleiden. Daarbij is het dus van belang dat instellingen zich niet beperken tot techniekopleidingen, want dat leidt af van de werkelijke problematiek: elk beroep krijgt met digitalisering te maken, van de stewardess tot de bakker, van de professor tot de vrachtwagenchauffeur.

Moderne IT-oplossingen bij kennisoverdracht

Maar het raakt niet alleen de inhoud van het onderwijs. Ook de manier waarop kennis wordt overdragen, vraagt moderne IT-oplossingen. Ook hierin moeten instellingen investeren. En dan gaat het om servercapaciteit tot cloudtoepassingen, om operational excellence in de processen tot gebruiksvriendelijke apps voor studenten. Niet alleen moeten alle applicaties continu werken. Ze moeten ook betrouwbaar en beveiligd zijn, zodat vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens niet op straat belanden.

Hogere eisen aan vaardigheden

De arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling en verandert in hoog tempo. Hierdoor worden er steeds andere competenties en hogere eisen aan de vaardigheden van medewerkers gesteld. Daarom hebben werknemers na hun initiële opleiding bijscholing nodig tot aan hun pensionering. En dan gaat het om bijscholing in allerlei vormen: in de collegezaal, op de werkvloer, alleen en samen.

Leven lang leren prominenter

Onderwijsinstellingen hebben een belangrijke rol in dit ecosysteem van leven lang leren. Daar waar ze van nature de focus hebben op de primaire opleiding, zullen zij moeten veranderen tot aanbieders van standaard- en op maat gemaakte bijscholingscursussen. Rutte III stimuleert op dit gebied publiek-private samenwerkingen, zodat een verbeterde afstemming plaatsvindt tussen het aanbod van en de vraag naar vaardigheden. Maar de aandacht voor wat populair gezegd ‘leven lang leren’ wordt genoemd, had van mij prominenter gemogen.

Contact

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons