Met hart en ziel accountant voor de overheid van de toekomst

Accountant Martine Koedijk stapte recent over van de gemeente Amsterdam naar PwC. Dat was voor haar een bewuste keuze omdat ze actief wilde blijven in de publieke sector. In deze blog vertelt ze over haar liefde voor het vak en het belang van een goede controle bij gemeenten.

Toen ik in 2011 vanuit het Rijk overstapte naar Amsterdam viel het me meteen op: het werk van de gemeente is concreet zichtbaar om je heen. Je ziet in de stad letterlijk wat er gebeurt met de geldstromen die je als accountant controleert.

Door Martine Koedijk – partner en sectorvoorzitter binnenlands bestuur bij PwC

Ik was al snel verknocht aan mijn controlerende werk voor de gemeenteraad door de grote maatschappelijke impact, de omvangrijke stromen publiek geld en de (mega)trends waarvan sprake is: urbanisatie, digitalisering en een (verdere) decentralisatie van taken naar gemeenten. De zin van mijn werk als accountant was niet meer abstract. Iedere burger heeft immers dagelijks te maken met de effecten van het werk van de gemeente en wil ook weten of zijn belastinggeld goed wordt besteed. Ik droeg graag bij aan het geven van zekerheid bij de verantwoording van dat publieke geld en het vanuit mijn expertise helpen de stad beter in control te brengen.

'Ik was al snel verknocht aan mijn controlerende werk voor de gemeenteraad door de grote maatschappelijke impact, de omvangrijke stromen publiek geld en de (mega)trends waarvan sprake is.'

Passie voor de publieke sector

Aan het einde van mijn termijn in Amsterdam stond voor mij dan ook vast dat ik als openbaar accountant actief wilde blijven in de sector. Uiteindelijk heb ik gekozen voor PwC, omdat we bij elkaar de passie voor de publieke sector herkenden. Het binnenlands bestuur zit in mijn hart en in het hart van de ‘purpose’ van PwC. Die purpose is ‘bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen’.

Bijdragen aan waar de tijdgeest om vraagt

Bij gemeenten - en provincies overigens ook - zien mijn collega’s en ik het als onze kans én onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan waar de tijdgeest om vraagt. Daarnaast vind ik het mooi dat we ons werk in deze sector in alle openheid en transparantie doen. Vergaderingen met onze opdrachtgevers zijn veelal ‘live’ te volgen en onze rapportages zijn openbaar.

Relatie tussen gemeenten en accountants was niet makkelijk

De relatie tussen gemeenten en accountants is de afgelopen jaren niet makkelijk geweest. De vele veranderingen bij de gemeenten (bezuinigingen, verliezen op grondexploitaties, decentralisatie) en de aanscherping van de regels voor accountants zorgden voor een onzekere tijd, waarin gemeenten en accountants niet meer dezelfde taal leken te spreken. Dit leidde over en weer tot onduidelijkheden, onbegrip en weerstand.

Inmiddels groeien partijen weer naar elkaar toe

Inmiddels zijn veel van de veranderingen ingedaald, krijgen gemeenten meer grip op de veranderingen en hebben de accountants hun controleaanpak aangepast. Ik zie beide partijen weer naar elkaar toe groeien. Wij begrijpen dat gemeenten willen weten waar ze aan toe zijn en zij nemen de verantwoordelijkheid voor de beheersing in hun organisatie. Een concrete afstemming vooraf en de versterking van de beheersing leiden samen tot helderheid over en weer en minder verrassingen. Dat komt de samenwerking zeer ten goede.

Waarde hechten aan verbetering interne beheersing

Onlangs heb ik een interview gegeven aan het magazine Binnenland Bestuur. De kop - ‘Accountant PwC gaat voor groot’ - wekt de indruk dat wij alleen grote gemeenten willen controleren. Dat is wat kort door de bocht. We kiezen ongeacht de omvang voor klanten die beter bij ons passen omdat ze waarde hechten aan een (gewoon) strenge controle en verbetering van de eigen interne beheersing.

Werk van gemeenten vraagt om maatwerk

Gemeenten zijn de overheid van de toekomst. Trends als urbanisatie en decentralisatie bevestigen dat. Het werk van gemeenten is dicht bij de burger en vraagt om maatwerk. Digitalisering gaat bovendien alle processen beïnvloeden. Steeds meer beleid en dus geld gaat naar de lokale overheid, waarbij gemeenten meer moeten samenwerken (met andere gemeenten, in netwerken) en zo meer en meer een regierol krijgen over de uitvoering.

Naast goede begroting ook goede verantwoording

Daarom is het belangrijk dat naast een goede begroting ook een goede verantwoording plaatsvindt. Een verantwoording die voldoet aan de hoge eisen die het werken in het publieke domein vraagt. Dit vraagt ook om een interne beheersing die top is. Niet vanuit een bureaucratische gedachte, maar als ondersteuning en driver van de primaire processen, zodat de gemeente haar werk en verantwoordelijkheid kan nemen.

Controle die aan de hoogste eisen voldoet

Daar hoort dus ook een controle bij die aan de hoogste eisen voldoet. Juist vanwege dat publieke belang, juist omdat ik het van groot belang vind dat de gemeenteraad in staat is om in deze veranderende omgeving hun democratische functie te kunnen blijven uitvoeren. Ik vind het eervol en zeer de moeite waard dat ik daaraan een bijdrage mag leveren. Met hart en ziel aan het werk dus!

Contact

Martine Koedijk

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 830 45 41

Volg ons