Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Wat u nu kunt doen om uw workforce toekomstbestendig te maken

13/11/18

In onze serie onderzoeken naar de toekomst van werk is het tijd voor de vraag: wat kunnen organisaties en werkenden nú doen om klaar te zijn voor een structureel andere werksituatie? De bevindingen van Preparing for tomorrow’s workforce, today bieden houvast.

Door Bastiaan Starink en Mark Schel - people & organisation-specialisten PwC

Het is niet langer de vraag of en wanneer uw workforce transformeert. Het gebeurt al. De beschikbaarheid van slimme en meedenkende technologie is een belangrijke aanjager van deze verandering. Net als de roep om meer diversiteit en gelijkheid en de noodzaak om een ander evenwicht tussen werk en privé te creëren. De arbeidsverhoudingen flexibiliseren. Omdat we langer aan het werk blijven en banen veranderen, moeten we ons blijven ontwikkelen. Angst voor verandering moet worden omgezet in de wil om samen te werken met technologie.

Wat u nu kunt doen om uw workforce toekomstbestendig te maken

Een motiverende werkomgeving en inspelen op behoeften van individu

Deze omslag kan alleen worden gerealiseerd in een werkomgeving die motiverend is, waar beloningspakketten inspelen op de behoeften van het individu en ook de juridische contractvormen hierbij aansluiten. Dus een veilige, betrouwbare en uitdagende werksituatie, passend bij de levenshouding en idealen van huidige en toekomstige werknemers, waar oog is voor stress en werkdruk.

Maar hoe komen we daar? Wat is nu nodig om ook straks nog een succesvolle werk- en opdrachtgever te kunnen zijn, en waaraan moeten we extra aandacht geven? Het derde deel van de PwC-serie over The Future of Work geeft antwoord op deze vragen.

Bekwaamheden nodig voor toekomstbestendig maken van de workforce

Preparing for tomorrow’s workforce, today baseert zich op een enquête onder executives (van wie 41 procent werkzaam binnen HR) van 1246 publieke en private organisaties in 49 verschillende landen (waaronder Nederland). In overgrote meerderheid onderschrijven ze bovenstaande situatieschets.

De internationale respondenten zijn ook opvallend eenduidig over de capabilities die met prioriteit moeten worden ontwikkeld (of versterkt) om hun workforce hiervoor te prepareren. Uit de breed geschakeerde antwoorden op een in samenwerking met de London Business School samengestelde vragenlijst, destilleerden we een top tien van meest genoemde at risk capabilities; organisatorische en menselijke bekwaamheden die nodig zijn voor het toekomstbestendig maken van de workforce, maar waarin organisaties in de ogen van onze respondenten nog stappen moeten zetten.

  1. De inzet van data-analyse bij het nemen van workforce-gerelateerde beslissingen (genoemd door 41% van de respondenten).
  2. Het overbruggen van skill gaps met behulp van data-analyse (34%).
  3. Het elimineren van vooroordelen in het beloningsbeleid en bij werving en selectie (34%).
  4. Het vergroten van de tech-savviness van HR (34%). 
  5. Het verlagen van de drempel voor flexibel talent (34%).
  6. Het beheersen van de werkdruk (33%).
  7. De inzet van strategische personeelsplanning (32%).
  8. Het moderniseren van loopbaanpaden (32%).
  9. Het vergroten van het adaptief vermogen van medewerkers en organisatie (32%).
  10. De verbetering van het ecosysteem van de werkomgeving (31%).

Zich baserend op de onderzoeksresultaten bevelen de PwC-onderzoekers in Nederland gevestigde organisaties het volgende aan:

Bied meerdere beloningspakketten en loopbaanpaden aan

Dit alles afgestemd op de behoeften van mensen in de verschillende fasen van hun leven. Onderdeel hiervan is het bieden van de keuze tussen verschillende typen overeenkomsten zodat mensen kunnen kiezen voor de optie die het beste bij hen past.

Verhoog de kwaliteit en betrouwbaarheid van workforce-analyses

Om betere strategische HR-beslissingen te kunnen nemen moet worden geïnvesteerd in verbetering van de digitale instrumentarium dat HR tot haar beschikking heeft en moet de datastandaard op orde zijn. Analyses op basis van onbetrouwbare data leveren onbetrouwbare inzichten op. Ook ligt er een uitdaging om de functieprofielen beter te laten aansluiten bij wat mensen nu werkelijk doen en kunnen. Als onduidelijk is welke competenties werknemers hebben, hindert dit de potentie van workforce-analyses.

Bevorder dat HR technologie omarmt en voor zich laat werken

Ook moet HR voorop (durven) lopen bij het identificeren van te automatiseren (routine)taken, en de verantwoordelijkheid nemen voor het om – en bijscholen van mensen voor het werk van de toekomst. Om deze rol te kunnen grijpen, zijn meer mensen nodig met analytische kwaliteiten en business skills.

Preparing for tomorrow’s workforce, today

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons