Loonkloof of onvergelijkbaar werk? Gewaarschuwd werkgever telt voor twee

Het Britse supermarktconcern Tesco riskeert een claim van vier miljard Britse pond vanwege de ongelijke beloning van mannen en vrouwen voor ‘vergelijkbaar werk’. Magazijnmedewerkers in het distributiecentrum verdienen elf pond per uur, terwijl het personeel dat de supermarkten bevoorraadt niet meer dan acht pond per uur krijgt. In het distributiecentrum werken mannen; in de winkels vrouwen.

Door Janet Visbeen, PwC-expert op het gebied van beloningsbeleid

Gaat het om werk van vergelijkbare zwaarte en niveau? Werk dat in vergelijkbare mate bijdraagt aan de waarde van het supermarktconcern? Deze vragen staan centraal in de schadeclaim die Britse advocaten voorbereiden tegen Tesco. Waar het gaat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen – de gender pay gap – kan deze potentiële megaclaim de grootste worden in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Wat kunnen werkgevers in Nederland hiervan leren?

Gedetailleerde informatie over m/v-loonkloof

De Britse wetgeving op het gebied van gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijk werk gaat veel verder dan de Nederlandse wetgeving. Werkgevers met 250 of meer werknemers moeten binnenkort voor het eerst gedetailleerde informatie publiceren over de m/v-loonkloof in hun organisatie. Over verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft het gemiddelde uurloon, het al dan niet in aanmerking komen voor een bonus, het bedrag van de gemiddelde bonus, het aantal promoties, enzovoorts.

Nieuwe rapportageverplichting

Het is geen kwestie van de regels toepassen of uitleggen waarom je er nog niet aan voldoet – zoals onder een governancecode –, maar gewoon keihard toepassen. Hoe Britse bedrijven omgaan met deze nieuwe rapportageverplichting zal in de loop van dit jaar blijken. De wet geldt namelijk voor het eerst over het fiscale jaar 2017/2018 (van 6 april 2017 t/m 5 april 2018). Een dergelijke rapportageverplichting is overigens ook in IJsland van kracht sinds januari 2018.

Wat is vergelijkbaar werk?

Gelijk loon voor gelijk werk is onomstreden. Gelijk loon voor vergelijkbaar werk roept al direct vragen en discussies op. Want: wat is vergelijkbaar? Kun je het dweilen van trappen en vloeren vergelijken met het schoonspuiten van vuilniscontainers? Vrouwen werken traditioneel in beroepen, banen en rollen die lager betaald worden. Hoe beloon je eerlijk op basis van een vergelijkbare bijdrage aan de waarde?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is groot

Britse werkgevers staan nu onder grote druk. Zij realiseren zich dat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor eerlijke beloning groot is. De verplichte rapportages kunnen pijnlijk duidelijk maken dat de m/v-loonkloof groter is dan werd ingeschat en op meerdere fronten geldt: salarissen, bonussen, promoties. Megaclaims zoals die tegen Tesco dreigen.

Transparant over beloningsbeleid

Tegelijk biedt de nieuwe wetgeving werkgevers ook een kans om volledig transparant te zijn, niet alleen over hun cijfers – die kun je presenteren als nulmeting –, maar vooral over het toekomstige beloningsbeleid vanuit diversiteit. Slimme bedrijven grijpen deze kans aan om orde op zaken te stellen en zich als goede werkgever te profileren. Veel Britse organisaties laten hun rapportages meteen al auditen door een onafhankelijk bureau.

Achterstand als het gaat om rapportages beloningsverschillen

In de Wet gelijke behandeling m/v is onder andere geregeld dat mannen en vrouwen op dezelfde manier beloond moeten worden. Nederland loopt achter op het gebied van wetgeving over specifieke rapportages over m/v-beloningsverschillen. De governancecode geeft sinds 2016 minimale richtlijnen over diversiteit, maar geen gedetailleerde rapportageverplichtingen voor gelijke beloningen. Vele bedrijven zitten niet te wachten op meer wet- en regelgeving. Een ding is zeker: de Britse rapportageplicht werkt als een snelkookpan wat betreft de aandacht voor en de bewustwording over dit thema. En die kan wel snel naar Nederland komen. Daarom zeg ik: een gewaarschuwd werkgever telt voor twee!

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 464 26 25

Volg ons