Kunstmatige intelligentie hoort ook thuis binnen HR

De digitale transformatie is een kracht die alles en iedereen in beweging zet en waar niemand zich aan kan onttrekken. Ook humanresourcesafdelingen niet. Nu de waarde van ons menselijke kapitaal verandert en in een andere, digitale omgeving moet renderen, moet ook de HR-functie zich heruitvinden en een andere invulling geven aan haar bestaansrecht. Daarbij kan kunstmatige intelligentie een belangrijke rol spelen.

Door Robert Charlier en Sander Kloppenburg - PwC-experts op het gebied van human resources

Het is een goed bewaard geheim dat het vroegere personeelszaken niet voorop loopt in de digitalisering en de dataficering van de samenleving. Veel routinetaken worden nog handmatig gedaan, waardoor binnen HR nog veel efficiencywinst is te behalen. Gelukkig bestaat er een oplossing in de vorm van kunstmatige intelligentie, oftewel AI.

 

Kunstmatige intelligentie hoort ook thuis binnen HR

Menselijke prestaties autonoom meten

AI biedt de mogelijkheid om menselijke prestaties autonoom te meten en om menselijk gedrag te reconstrueren, te interpreteren en zelfs te voorspellen. Als u de algoritmen voedt met de juiste data bent u bijvoorbeeld in staat aan de hand van spraakpatronen cv’s te selecteren op de geschiktheid van kandidaten of om de verwachtingen van teamleden te matchen met die van hun meest geschikte nieuwe collega.

Betrokkenheid bij organisatie vergroten

Maar er is meer. AI kan u ook helpen om tegen lagere kosten de in- en doorstroom van medewerkers te verbeteren en om de betrokkenheid van iedereen bij de organisatie te vergroten en meetbaar te maken. Op deze manier levert HR een sterke bijdrage aan de organisatie als het gaat om recruitment en cultuur. AI levert de gegevens die u nodig hebt om onderbouwde voorspellingen te kunnen doen over de ontwikkeling van vitale competenties binnen de organisatie en hoe toekomstbestendig deze zijn. AI linkt job performance en competentiemanagement aan het werving- en selectiebeleid en stelt aan de hand van de uitkomsten de zoekprofielen bij. 

Nieuwe verbanden zien

In combinatie met cloudtoepassingen en nieuwe analysetechnieken (zoals big data en deep learning) helpt de technologie u om in controle te blijven over de onmetelijke hoeveelheden data op basis waarvan u uw beleidsbeslissingen moet nemen. U kunt ook verbanden zien die u anders niet opgemerkt zou hebben. Bovendien leren de onderliggende algoritmen zichzelf om hun taken steeds slimmer te doen. 

Twijfels bij HR-professionals

Ondanks deze beloften twijfelen veel HR-professionals nog om AI te omarmen en voor zich te laten werken. Dat is vooral een perceptieprobleem. HR-professionals hebben vaak een alfa-achtergrond en zijn daardoor eerder geneigd om technologie als een bedreiging te zien. In hun ogen kunnen algoritmen nooit menselijke empathie en intuïtie op waarde schatten, laat staan vervangen. Daarnaast is er de vraag: wat kan AI nu toevoegen aan wat we al niet weten over hoe mensen werken en in organisaties met elkaar omgaan? Ten slotte is dit een van de meeste bestudeerde onderzoeksterreinen die er zijn.   

Tijdperk van autonomous intelligence is aangebroken

Maar deze discussie is allang door de realiteit ingehaald. Het tijdperk van autonomous intelligence is aangebroken. Mensen en slimme, door algoritmen gevoede machines werken in elkaars verlengde samen in neurale netwerken. Het is niet de vraag of we dat willen, het gebeurt. Om ons heen zien we hoe chatbots en robots eenvoudige en routinetaken overnemen. Banen verdwijnen, nieuwe beroepen en competenties worden gecreëerd. Wie had er vijf jaar geleden gehoord van een data protection officer? Nu is het een van de meest gevraagde professies. Nieuwe werk- en organisatievormen ontstaan; we moeten opnieuw nadenken over hoe we onze arbeidsrelaties het beste kunnen vormgeven. Tegelijkertijd veranderen onze omgangsvormen en ethische uitgangspunten.

Oordelen van HR-specialist blijven onvervangbaar

Wordt de HR-functie dan uitgehold tot die van een dataleverancier? Nee, gelukkig niet. Juist doordat er zoveel data beschikbaar zijn rondom medewerkers en de organisatie, is het van het hoogste belang dat uit dat aanbod informatie wordt gemaakt die de organisatie – en iedereen die daarbij betrokken is – verder helpt en beter maakt. De oordelen van de professionele HR-specialist zijn en blijven onvervangbaar. AI helpt hem of haar alleen aan meer tijd, een ruimer budget, meer capaciteit, en veel slimmere data om dit nog beter te doen.  

Efficiënter inrichten van HR-processen

Dus het is niet de vraag of AI een bedreiging is voor HR. Nee, wij zijn bang dat de professie de mogelijkheden van autonomous intelligence te laat inziet en daardoor een geweldig instrument links laat liggen dat kan helpen om meer invloed te krijgen bij strategische en tactische personeelsbeslissingen en het efficiënter inrichten van HR-processen.

Wat is er mogelijk met AI in HR?

U merkt dat wij heel enthousiast zijn over de inzet van kunstmatige intelligentie binnen de HR-functie. Voor ons is het niet zozeer de vraag of organisaties dit moeten inzetten, maar wanneer. Dit heeft ons aangezet om met een technologiepartner en klanten een rondetafelbijeenkomst te houden over dit onderwerp. De ervaringen die we daar hebben opgedaan hebben we samen met een analyse van de ontwikkelingen in de markt verwerkt in een whitepaper. Het doel van deze publicatie is u snel inzicht te geven in wat er mogelijk is en in de achtergrond van AI in HR. We hopen hiermee een sterke aanzet te geven voor organisaties om zich hier verder in te verdiepen.

Contact

Sander Kloppenburg
Lead People Analytics, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 62 66
E-mailadres

Volg ons