Kunstmatige intelligentie brengt duurzame wereld dichterbij

Bij het realiseren van de sustainable development goals (SDG’s), de zeventien door de VN benoemde langetermijndoelen voor de meest urgente wereldproblemen, denken bedrijven er niet zo snel aan dit streven aan het gebruik van nieuwe technologieën te koppelen.

Door Jeroen Goudsmit en Linda Midgley - PwC-experts op het gebied van respectievelijk data-analyse en duurzaamheid

Terwijl de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering aan die realisatie een grote bijdrage kunnen leveren. Zeker als bedrijven en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) op dit gebied intensief met elkaar samenwerken, levert dit een win-winsituatie voor iedereen op.

Bewust nadenken over duurzaamheid bedrijfsstrategie

Bedrijven ontkomen er gelukkig niet meer aan dat zij bewust nadenken over de duurzaamheid van hun strategie en de manier waarop zij zakendoen. Hoe de wereld er in 2030 uitziet, wordt in belangrijke mate bepaald door onze voortgang op de SDG’s. Bedrijven die in de toekomst willen floreren, moeten nu al rekening houden met een wereld die er heel anders uitziet dan nu. Zo neemt het risico op natuurrampen en oorlogen toe en heeft dat bijvoorbeeld invloed op de supply chains van bedrijven.

Samenwerking met NGO's kan helpen

Bedrijven die in staat zijn hierop in te spelen met nieuwe producten en diensten, hebben straks een competitief voordeel.  Een nauwere samenwerking met NGO’s kan hierbij helpen.

Bedrijven die in de toekomst willen floreren, moeten nu al rekening houden met een wereld die er heel anders uitziet.

Gebruik van drones bij onderzoek walvissen

Al jaren doet Parley, een organisatie die strijdt tegen de vervuiling van oceanen en zeeën, onderzoek naar het gedrag van walvissen. Het probleem daarbij was altijd dat het lastig was om dat onderzoek te doen zonder de walvissen te storen in hun leefomgeving en onnodige stress te geven. De inzet van drones zou daarvoor een oplossing zijn, maar Parley beschikt niet over de middelen om die aan te schaffen. Uiteindelijk bood techbedrijf Intel hulp en leverde drones en kennis over kunstmatige intelligentie.

Een reële bijdrage aan een duurzamere wereld

Een mooi voorbeeld van een samenwerking die eigenlijk niet meer dan logisch is. NGO’s worstelen vaak met de effectiviteit van hun beleid op lokaal niveau en missen de kennis en mogelijkheden om die effecten goed in kaart te brengen. Bedrijven die de benodigde kennis wel hebben, krijgen door NGO’s ‘pro-bono’ te ondersteunen op hun beurt de kans een reële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de duurzaamheid in de wereld. Zij zijn tot meer in staat dan alleen geld doneren, hebben meer zicht op de resultaten van hun bijdragen en komen dichter in de buurt van hun SDG-doelstellingen.

NGO’s missen vaak mogelijkheden om effectiviteit te meten

Een NGO wil bijvoorbeeld weten of een onderwijsproject in Nigeria, dat bedacht is op een hoofdkantoor in Amsterdam, wel het gewenste effect oplevert. Artificial intelligence (AI) kan in zo’n situatie uitkomst bieden met een betere en efficiëntere manier van data verzamelen, monitoren en evalueren via bijvoorbeeld smartphones, sociale media en drones. Een mooie kans voor een onderneming die hierin is gespecialiseerd.

Bijdragen aan humanitaire doelen inspireert en motiveert

Een bijkomend voordeel hierbij is dat het bijdragen aan humanitaire doelen de medewerkers van een bedrijf veel voldoening kan bieden. Iedereen vindt het leuk om goed te doen in de wereld. Dat inspireert en motiveert. Daarnaast kunnen technologische oplossingen die worden ontwikkeld voor humanitaire doelen, worden hergebruikt voor commerciële doeleinden. Al met al een win-winsituatie voor iedereen.

Contact

Linda Midgley

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 31 99

Jeroen Goudsmit

Manager Forensic Services, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 49

Volg ons