Initial token offerings alleen zege als ze te vertrouwen zijn

Je start-up financieren met een initial token offering (ITO) wint snel aan populariteit. Het is een ongereguleerde manier om snel investeringskapitaal aan te trekken. En daar schuilt direct het gevaar: hoe weet een investeerder of jouw ITO te vertrouwen is? Om het vertrouwen van een investeerder te verdienen zul je als start-up vier spelregels in acht moeten nemen bij een ITO.

Door Robert van Altena – PwC-expert op het gebied van risico en compliance in de financiële sector

ITO’s worden ook aangeduid als ICO’s (initial coin offerings), omdat de storting op het token gebeurt met bestaande cryptomunten als bitcoin of ethereum. De kracht schuilt in de manier waarop tokens daarna worden verhandeld. Daarin komen blockchaintechnologie, cryptografische concepten als ‘zero-knowledge proof’ en een digitaal wereldwijd netwerk als markt ultiem bij elkaar. Tokens kunnen op die manier zelfs een grote rol gaan spelen in de waardeoverdracht binnen een circulaire economie.

Markt voor ITO's overschaduwd door incidenten

Maar de markt voor ITO’s wordt op dit moment overschaduwd door incidenten. Zo worden er tokens gestolen en verdwijnen ondernemers met de noorderzon. Bewegingen in de koers van veel tokens lijken bovendien los te staan van enige inhoudelijke kennis over het wel en wee van de betrokken start-up.

Regels variëren sterk tussen landen

Wereldwijd denken regelgevers hard na over ITO’s. Er zijn inmiddels wettelijke regels geformuleerd. Maar die regels variëren sterk tussen landen, en vaak is niet helder hoe ze worden toegepast. Onduidelijk is ook welke bestaande traditionele regels van toepassing zijn bij deze manier van digitale crowdfunding. Als een token het karakter heeft van een financieel instrument, zoals een aandeel, gelden ‘traditionele’ financiële wetten. Aan de whitepapers die start-ups schrijven rondom de ITO worden in zo’n geval wettelijke ‘prospectus’-eisen gesteld. 

Vier spelregels bij een ITO

Als start-up zul je op zijn minst onderstaande vier spelregels in acht moeten nemen bij een ITO:

  1. Een ITO is geschikt voor de investeerder en verstandig voor de start-up (appropriate en rational) in termen van kennis, ervaring en financiële positie van de investeerder. De investeerder realiseert zich waarin hij zijn geld stopt en kan een eventueel verlies dragen. De start-up is er klaar voor qua businessplan, team en organisatie en heeft heldere en deugdelijke bedoelingen met de ITO.
  2. Een ITO is veilig (secure), zodat de investeerder beschermd wordt tegen het verdwijnen van zijn tokens of persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld door hacken. De investeerder wordt ook beschermd door juridisch en elektronisch te waarborgen dat de start-up niet onverwacht nieuwe tokens kan uitgeven.
  3. Een ITO is transparant (transparancy), zodat de investeerder voortdurend zicht heeft op het verloop van de ITO en de situatie rondom de start-up zelf. De investeerder kent het businessplan, het team, de organisatie, de adviseurs en de partnerships, en heeft direct contact (via sociale media) met de ondernemer zelf.
  4. Een start-up voldoet vrijwillig aan wet- en regelgeving (voluntary compliance), dus ook als de ITO zich formeel aan deze wetten en regels zou kunnen onttrekken. Het gaat om regels die bescherming van investeerders regelen, eisen stellen aan de organisatie van de start-up en witwassen moeten voorkomen. 

Vertrouwen investeerders verdienen én waarmaken

ITO’s komen pas voor vertrouwen (trustable) in aanmerking als ze voldoen aan deze vier spelregels. De uitdaging voor regelgevers en adviseurs zal zijn deze spelregels zodanig concreet en praktisch in te vullen dat een ambitieuze startende ondernemer het vertrouwen van investeerders kan verdienen én waarmaken.

Contact

Robert van Altena

Partner Risk Assurance

Tel: +31 (0)65 373 60 80

Volg ons