Hoe HR de uitdagingen van agile werken kan tackelen

Technologie en verstedelijking zijn twee van de vijf megatrends die PwC heeft geïdentificeerd die van invloed zijn op organisaties. Deze megatrends bieden kansen, maar alleen voor organisaties die zich snel kunnen aanpassen en gemakkelijk kunnen reageren op veranderingen in de markt. Een agile manier van werken kan hierbij de uitkomst zijn. Agile werken staat voor snel(ler) en beter inspelen op veranderende prioriteiten, verhoogde teamproductiviteit, transparantie, en klantgerichter werken. Echter, organisaties vinden het nog een uitdaging om hun manier van werken te veranderen. HR-professionals kunnen een cruciale rol spelen in het begeleiden van deze transformatie. Hieronder worden een aantal pijnpunten en mogelijke oplossingen uitgelicht.

Door Jessica Molina - People transformation specialist

Mensen aan boord krijgen

Het eerste aspect dat agile uitdagend kan maken is de mensen aan boord krijgen; een belangrijk onderdeel van transformaties. Vaak leidt de introductie van verandering tot een vorm van weerstand. Redenen voor dit gedrag zijn onder meer het gevoel van verlies van controle, overmatige onzekerheid, of angst voor meer werk. Weerstand wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken dat de implementatie van de veranderingen faalt. Om de weerstand te beperken kunnen organisaties verschillende stappen nemen, zoals de betreffende mensen eigenaarschap geven, het proces en de bijbehorende stappen duidelijk communiceren, en investeren in de juiste training. Daarnaast is het bij het implementeren van agile belangrijk om stil te staan bij de organisatiecultuur. Agile ondersteunt een transparante, innovatieve, relatie- en resultaatgerichte manier van werken. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de juiste organisatiecultuur aanwezig is om het succes van het initiatief te maximaliseren. Leiders die betrokken zijn bij hun team kunnen waarde toevoegen door de medewerkers te coachen en in hun kracht te zetten. Verder kan HR op vele manieren een belangrijke rol spelen, door bijvoorbeeld agile werken in performance management een plaats te geven. HR kan een feedback cultuur bevorderen, helpen om duidelijke KPI’s op te stellen en naast individuele prestaties ook teamprestaties  belonen.

De flexibiliteit/zekerheid balans

De flexibiliteit/zekerheid balans kan een tweede uitdaging zijn voor een agile transformatie. Dit komt doordat de belangen van organisaties en werknemers hier kunnen verschillen. Organisaties willen zich snel aanpassen aan veranderende marktbehoeften en klanteneisen, wat betekent dat ze een flexibel personeelsbestand willen. Ondanks dat sommige werknemers de vrijheid van flexibiliteit waarderen, hebben veel anderen behoefte aan zekerheid. Maslow's hiërarchie van behoeften identificeert veiligheidsbehoeften, zoals huisvesting en werk, als een van de fundamentele menselijke behoeften. Volgens deze theorie moet aan deze fundamentele behoeften worden voldaan, voordat andere behoeften kunnen worden nagestreefd, zoals flexibiliteit in werk. Dit wijst erop dat flexibiliteit pas op prijs wordt gesteld als men zekerheid voelt over huisvesting en werk.

Flexibel of vast contract?

In de praktijk blijkt HR te worstelen met de keuze voor het bieden van een vaste of flexibele arbeidsovereenkomst. Bedrijven geven vaak de voorkeur aan flexibele contracten, maar werknemers prefereren meestal vaste contracten. Organisaties gaan hier op verschillende manieren mee om. Sommige organisaties pakken deze uitdaging aan door met andere organisaties gedeelde arbeidscontracten te introduceren. Een internationaal bedrijf kwam met een interne oplossing. Zij gebruiken geen functienamen meer zodat ze mensen binnen de organisatie gemakkelijker kunnen verplaatsen, afhankelijk van de bedrijfsbehoeften. Een andere optie is om alleen mensen te werven die zich prettig voelen bij de mate van flexibiliteit die het bedrijf biedt. Welke methode ook gekozen wordt, bij het overwegen van flexibele contracten is het belangrijk om rekening te houden met potentiële uitstroom van getalenteerde werknemers die meer zekerheid wensen.

  • Verbind de manier van werken met de kernwaarden van de organisatie, performance management en leiderschap.
  • Definieer de mate van flexibiliteit en stabiliteit die het bedrijf ambieert en werf kandidaten die hierachter staan.
  • Definieer een leiderschapsprofiel dat nodig is om agile teams te stimuleren en stel vast welk opleidingsprogramma nodig is om dit te ontwikkelen.

Veelbelovend, maar maak zorgvuldige keuzes

Allesomvattend is agile een veelbelovende manier om uw bedrijf succesvol te maken in de toekomst. Omdat een agile people transformation grote impact heeft op uw bedrijf is het belangrijk om uitdagingen te tackelen en keuzes zorgvuldig te maken. Een mooie kans voor HR!

Toekomst van werk

Wilt u meer weten over de toekomst van de arbeidsmarkt en wat organisatie, burgers en overheid kunnen doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomstige ontwikkelingen, lees dan ons rapport ‘De toekomst van werk 2030’.

Met dank aan Nathalie van Buuren en Jolvie Kengue Mahoungou.

Contact

Jessica Molina

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 62

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 06

Volg ons