Het pad naar realisatie duurzaamheidsambitie is nu eenmaal kronkelig

Terwijl de onderhandelingen over de uitwerking van het Klimaatakkoord nog steeds gaande zijn, neemt de discussie erover en de kritiek erop toe. Het Klimaatakkoord mag niet verzanden in onderlinge verwijten, gekissebis en negativiteit. Dat tast het draagvlak aan en staat in de weg van de CO2 -reductie die we in 2030 willen realiseren.

Door Wineke Haagsma, hoofd duurzaamheid bij PwC

Toen voorzitter Ed Nijpels van het zogenoemde Klimaatberaad de hoofdlijnen van een Klimaatakkoord presenteerde was de kritiek al meteen niet mals: de grootste vervuilers zouden de dans ontspringen, er waren nog te veel taboeonderwerpen, zoals luchtvaart en de Nederlandse veestapel en – niet onbelangrijk: wat gaat het allemaal kosten en wie gaat dat betalen?

Drastische vermindering van mondiale CO2-uitstoot

De stemming in het (publieke) debat over het Klimaatakkoord is er intussen niet heel veel positiever op geworden: waar de ene partij vindt dat er veel te weinig gebeurt, is de ander bang voor de gevolgen van al te rigoureuze maatregelen. Een risico daarvan is dat er zand in de wielen komt van de uitwerking en straks ook de uitvoering van de plannen. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Juist deze week publiceerden de Verenigde Naties een rapport dat de urgentie en de noodzaak van een drastische vermindering van de mondiale CO2-uitstoot nogmaals onderstreept, terwijl het gerechtshof in Den Haag het Nederlandse kabinet dwong tot een snellere dan geplande vermindering van de emissies.

Duurzaamheidsbeleid begint met ambitie

Een van de grote kritiekpunten op het Klimaatakkoord is dat het veel te vaag zou zijn: het is niet duidelijk wie, wat op welk moment moet doen en wat dat moet opleveren. Als ik echter een ding heb geleerd in de afgelopen jaren, is dat duurzaamheidsbeleid begint bij ambitie, ook al weet je nog niet precies hoe je die moet bereiken. De weg is kronkelig en soms zelfs vaag, je stippelt nu een route uit op basis van de huidige kennis en situatie, maar de bestemming blijft overeind. Je kunt misschien niet altijd een bepaald resultaat garanderen, maar je wel committeren aan investeringen. Omdat je gelooft in een bepaalde richting en het einddoel begrijpt.

Wij willen in 2030 circulair opereren

PwC heeft zich, in lijn met de sustainable development goals van de Verenigde Naties, gecommitteerd aan de ambitie om in 2030 circulair te opereren, dat wil zeggen: zonder uitstoot en afval en met zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Om die ambitie te realiseren hebben we de afgelopen jaren veel maatregelen genomen, zoals het recyclen van afval, de installatie van een eigen compostmachine, het aanzienlijk vergroten van het aandeel ‘elektrisch’ in ons wagenpark en het (als dat mogelijk is )ontmoedigen van vliegreizen. Inmiddels opereren we voor meer dan een derde circulair en natuurlijk zijn we blij met de vooruitgang die we boeken. Maar duidelijk is dat er ook nog heel veel moet gebeuren.

Vliegen blijft een grote uitdaging

Een van de grootste uitdagingen waar wij voor staan is vliegen. Technologie heeft communicatie op afstand heel gemakkelijk gemaakt, maar in een wereldwijde organisatie zoals wij zijn, heeft elkaar persoonlijk treffen ook een belangrijke functie. En dat betekent in sommige gevallen vliegen. We maken daarom continu afwegingen of reizen wel of juist niet gewenst is en hoe het sneller, efficiënter en duurzamer kan en of er alternatieven zijn.

Reduceren, innoveren en compenseren

Tegelijkertijd investeren we in innovatieve projecten. Ons milieubeleid is namelijk gebaseerd op drie pijlers: reduceren, innoveren en compenseren. We hebben afgesproken om elk jaar minimaal tien procent van ons duurzaamheidsbudget (dit boekjaar is dat totale budget 1,8 miljoen euro) direct te stoppen in de ondersteuning van innovatieve projecten. Juist op de gebieden waarop circulariteit nog niet mogelijk is, zoals vliegen, is dat hard nodig. Dat is een van de redenen dat we een elektrisch testvliegtuig hebben gedoneerd aan het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. We hopen dat we hiermee meehelpen een wiel draaiende te krijgen.

Duurzaamheid biedt écht kansen

Dat is wat ik bedoel met het puntje op de horizon. Ik zie niet meteen voor me dat een Boeing 747 met elektriciteit de lucht in komt en blijft, maar naar alle waarschijnlijkheid is het over een aantal jaren wel mogelijk elektrisch te vliegen met kleine vliegtuigen op korte vluchten. Wij meten wat we doen en sturen elke keer bij. Ik denk dan ook niet dat het pad naar 2030 helemaal recht wordt. We zullen elke keer samen nieuwe dingen moeten bedenken.  

Vergeef me het cliché, maar duurzaamheid biedt écht kansen en het mobiliseert een heleboel enthousiasme en creativiteit. Mag ik de partijen die aan de sectortafels overleggen over de nadere invulling van het Klimaatakkoord, vragen er op deze manier naar te kijken.

Contact

Wineke Haagsma

Head of CR, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons