Het is tijd voor een plan voor een plan voor IFRS 17

Een collega vroeg mij laatst of ik al wat op papier had staan voor een grote, interne presentatie. Nee dus. Maar ik ben er in mijn hoofd mee bezig, zei ik resoluut. De collega was geloof ik niet erg onder de indruk en dat begrijp ik best. Want wat niet op papier staat, bestaat niet.

Bas van de Pas - geeft leiding aan de verzekeringspraktijk van PwC

Hetzelfde gevoel bekruipt mij als ik bij mijn klanten vraag naar IFRS 17. Alleen ben ik nu die lastige collega die informeert hoe het ervoor staat. Bij elke verzekeraar zijn er mensen bezig met de nieuwe verslaggevingsrichtlijn. Er wordt gelezen, gepraat, hier en daar worden berekeningen gemaakt en men bezoekt seminars. Maar weinigen zijn begonnen om een concreet plan te maken.

Druk op de ketel

In het buitenland hebben we een aantal verzekeraars in het verleden al geholpen met het voorsorteren op de nieuwe regels, vaak vanuit de gedachte om regelgeving nog te kunnen beïnvloeden. Nederlandse partijen kozen ervoor om te wachten, net als bij het maken van die presentatie van mij. Wachten tot er voldoende druk op de ketel komt, is vaak de reden. Men wil niet starten zolang regelgeving niet definitief is, om een inefficiënte implementatie te voorkomen. Daarnaast moest Solvency II nog worden ingevoerd en waren er andere prioriteiten die eerst op orde werden gebracht.

IFRS-standaard gepubliceerd

Inmiddels is op 18 mei de nieuwe IFRS-standaard officieel gepubliceerd. Dat was slechts het moment van uitprinten en met een strik eromheen presenteren aan de buitenwereld. De laatste hete hangijzers waren al grotendeels afgekaart. IFRS 17 wordt van kracht op 1 januari 2021. De druk op de ketel zou inmiddels voelbaar moeten zijn. Het is de hoogste tijd om vast te stellen of er direct gestart moet worden met IFRS17 of dat men nog langer kan wachten.

De eerste stap

Wie wil weten hoe hoog de berg is, kan dat van beneden niet zien. We zullen moeten gaan klimmen. Misschien merken we onderweg dat de hoogte best meevalt en kunnen we rustig aan doen. Maar we kunnen ook ontdekken dat we al eerder hadden moeten gaan lopen. De eerste stap op weg naar 2021 is een plan maken voor het implementatieplan.

IT-implementatie?

Wat moet er gebeuren om de deadline te halen en hoeveel tijd neemt dat in? Het plan voor het plan begint bij het begrijpen van wat IFRS 17 precies is, welke keuzes er zijn en wat daarvan de impact is op de data en IT-infrastructuur. Een systeem dat Solvency II aankan, is namelijk niet voldoende. Onder IFRS 17 moet men meer gegevens sneller leveren. Als blijkt dat de bestaande systemen niet voldoen, moet men een RFP uitschrijven, partij selecteren, implementeren, data converteren… De maanden vliegen nog harder voorbij dan normaal.

Paar jaar parallel draaien

Eigenlijk zou men toch wel minimaal een of twee jaar parallel willen draaien onder IFRS 17 voor de officiële startdatum. Dat geeft de kans om te ontdekken wat de effecten zijn van de nieuwe verslaggevingsrichtlijn op de resultaten. En het geeft de mogelijkheid om het bedrijf nog bij te sturen voordat de buitenwereld mee gaat kijken. Met welke beleggingsmix kun je het beste de vuurpijlen voor 2021 de lucht in zien gaan? Om die vraag te beantwoorden, moet eind 2019 alles in voldoende mate op orde zijn. Over twee en een half jaar dus.

Een plan voor een plan

Dus beste klant, kaartte ik IFRS 17 weleens een keer te veel aan? Vergeef deze luis in de pels. Het uiterste moment om een plan voor een plan te maken, komt rap naderbij – en ligt misschien al achter ons. Dat ontdekken we pas als we de berg op gaan klimmen. Als blijkt dat u de deadline eenvoudig gaat halen, juich ik graag met u mee. Zo niet, dan zetten we samen de schouders eronder. En voordat u belt, maak ik ook mijn presentatie af.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Volg ons