Geen toekomst voor de energiesector zonder start-ups

Technologie staat centraal in de energietransitie, maar ook in het streven van bestaande spelers in de energiesector om kosten te besparen in een tijd van lage olieprijzen. Om toegang te krijgen tot die technologie werken energie- en nutsbedrijven graag samen met start-ups of nemen ze die over.

Maar ook institutionele beleggers en private-equityhuizen zien kansen in duurzame energie bij hun zoektocht naar rendement en het invullen van hun duurzaamheidsstrategie, niet in de laatste plaats omdat aandeelhouders hierom vragen.

Duurzame energie

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen leidt tot veel fusie- en overnameactiviteit. In het eerste kwartaal van 2017 zien we dat in Europa ruim zestig procent van de deals binnen de energiesector betrekking heeft op duurzame energie. En dan heb ik het nog niet eens over fusie- en overnameactiviteiten in de technologiesector die ook relevant zijn voor de energiesector. Technologische ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van de energiesector en de markt voor transacties staat dan ook wagenwijd open voor innovatieve start-ups. 

Energietransitie

Nieuwe technologie is cruciaal bij de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Door het opwekken van wind- en zonne-energie wisselt bijvoorbeeld de belasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerders investeren daarom in start-ups die oplossingen hebben bedacht voor een flexibeler net. Of wat te denken van een nieuw Noordzee-ecosysteem in een wereld na gas en olie? Kunnen bijvoorbeeld gasleidingen worden gebruikt voor het transport van biogas? Kunnen booreilanden worden omgebouwd tot transformatorstations voor windparken op zee? Dit is ook een transitie waarvoor technologische oplossingen en dus investeringen nodig zijn. 

Efficiency in de olie- en gasindustrie

Daarnaast heeft de traditionele olie- en gasindustrie vanwege de lage olieprijzen behoefte aan technologische oplossingen om tegen lagere kosten te kunnen opereren. Dit kan door meer efficiency te bereiken in het productieproces. Denk aan nieuwe technieken voor het opsporen van lekkages in pijplijnen of een onderwaterrobot die op de bodem van de zee naar olie kan zoeken. Tegenwoordig worden zelfs drones ingezet om te kijken hoeveel olie in een olieopslagtank zit of waar lekkages zijn. Ook kan men bijvoorbeeld op basis van data de kans berekenen waar preventief onderhoud nodig is, zodat hoge reparatiekosten worden voorkomen.

Interne verandering door technologie

Bedrijven in de energiesector veranderen ook intern door technologische ontwikkelingen. Nutsbedrijven hebben bijvoorbeeld van oudsher veel monteurs nodig, maar met een smart grid en smart meters kunnen veel problemen op afstand worden opgespoord. Daardoor zijn minder traditionele monteurs nodig en meer vakmensen met datagerichte kennis. Data spelen ook een rol bij het efficiënter maken van de interne organisatie van spelers in de energiesector. Denk aan het heel precies inzichtelijk maken van de kosten die gepaard gaan met het leveren van gas en elektriciteit. Maar ook zoiets als robotisering zal invloed hebben op de basisoperatie van organisaties, bijvoorbeeld in de facturatie.

Samenwerking met startups

Bij het ontwikkelen van innovatieve technologische oplossingen spelen start-ups een centrale rol. Alle spelers in de energiesector investeren dan ook in start-ups en veel grote corporates hebben daarvoor een venture-capitaltak in het leven geroepen, zoals bijvoorbeeld Shell Technology Ventures. Een belangrijke reden voor grote energie- en nutsbedrijven om te investeren in start-ups, is om hun leercurve wat betreft nieuwe technologie te versnellen. Start-ups en grote bedrijven zijn naar elkaar toe gegroeid. Sterker nog, zij brengen kennis en financiering samen die nodig is voor de energietransitie en het vernieuwen van de energiesector. Het samenbrengen van corporates en startups is ook precies het doel van EnergyFest.

Financiële investeerders

Je hebt natuurlijk de grote olie- en gasbedrijven die overnames doen, maar opvallend genoeg komt zeventig procent van de transacties in duurzame energie voor rekening van private-equityfondsen. Door de lage rente en onzekerheid op de markt vinden financiële investeerders het interessant om in de energietransitie te investeren. Naast private-equityfondsen zijn dat ook pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Zij zien allemaal het maatschappelijk belang en zoeken naar rendement. Maar zij worden daarbij geleid door hun aandeelhouders die een duurzaamheidsstrategie willen. Veel aandeelhouders vinden dat grote olie- en gasbedrijven een steentje moeten bijdragen aan de energietransitie en een meer duurzame maatschappij.

Branchevreemde spelers

De transitie van fossiele brandstoffen naar nieuwe vormen van energieopwekking, zoals zon en wind, zorgt voor een trend van centrale naar decentrale energieopwekking. Consumenten wekken zelf steeds vaker energie op, maar ook een partij als Microsoft koopt bijvoorbeeld hele windparken om zijn datacenters te voorzien van groene stroom. Dat laatste geeft ook aan dat de grenzen van de energiesector vervagen. Veel nieuwe branchevreemde spelers zijn tot de energiesector toegetreden. Een opvallend voorbeeld hiervan is vliegmaatschappij EasyJet die met het nieuwe bedrijf EasyEnergy klanten tegen inkoopprijzen van gas en stroom voorziet.

Contact

Viviana Kooistra - Voorwald

NL Industry Leader Energy, Utilities and Resources, Advisory Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 33 53

Volg ons