Een ontdekkingstocht naar het ‘iets’

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Voor iemand die ‘iets wil met de nieuwste technologie, maar nog niet precies weet wat’, biedt agile werken een uitkomst. Wij weten: het is al langer een modewoord, misschien zelfs wel een hype. Wij beschouwen agile noch als een toverformule, noch als de heilige graal, maar wel als een heel goede werkwijze om tegen relatief lage kosten in te spelen op snelle ontwikkelingen.

PwC heeft onlangs de CEO Survey 2017 gepubliceerd, ons jaarlijkse onderzoek onder CEO’s naar hun verwachtingen over de economie in het algemeen en de vooruitzichten voor hun eigen bedrijf in het bijzonder. Technologie houdt de CEO’s in Nederland en de rest van de wereld sterk bezig.

Een verrassende uitkomst is dat technologie de Nederlandse CEO’s in meerderheid niet lijkt af te schrikken. Een minderheid (48%) geeft aan enigszins of erg bezorgd te zijn over de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt. Dat is een nog steeds een flinke minderheid, maar wereldwijd was die uitkomst 70%.

Wij merken in ieder geval dat heel veel bedrijven ‘iets’ met nieuwe technieken willen. Ze horen over blockchain, robots of artificial intelligence en voelen de urgentie daarmee aan de slag te gaan. Waartoe ze mogelijk ook nog worden gedreven door het voorbeeld van bedrijven die te laat innoveerden, daarom de boot misten en uiteindelijk (bijna) ten onder gingen. Dat ‘iets’ wat ze willen, is echter niet meteen concreet en duidelijk.  

Ilja Linnemeijer en Rajendra Sitompoel, technologiespecialisten PwC

Duur en log innovatieproces

Grote bedrijven werken met technologie en businessmodellen die zich hebben bewezen. Ze hebben die bedrijven doen groeien en groot en succesvol gemaakt. En zolang die businessmodellen zich blijven bewijzen, is er voorlopig blijkbaar niks mis mee.

Bedrijven die al een langere tijd succesvol zijn met de door hen gehanteerde technologie en businessmodellen hebben echter ook een nadeel: ze brengen een zekere logheid met zich mee en passen zich vaak minder snel aan die snel veranderende omstandigheden aan. Deze ondernemingen werken over het algemeen met een vaste organisatiestructuur, vaste innovatieraamwerken, strakke aansturing en vaste KPI’s. Ook dat is in veel gevallen heel verstandig, maar ook hier geldt: zo’n organisatie blinkt niet uit in snelheid en flexibiliteit. Dat zijn nou net twee eigenschappen die in de huidige tijd cruciaal zijn om te innoveren. 

Meters maken met zo weinig mogelijk middelen

Innovatie kan ook in stapjes en met veel kleinere budgetten. Innovatie wordt op deze manier een ontdekkingsreis, waarbij in elke etappe aannames worden gevalideerd en feedback van de eindgebruiker wordt meegenomen. Na elk stapje wordt vastgesteld welke aannames en hypotheses correct zijn en welke niet. Het voordeel is dat deze agile manier van werken gigantische, geldverslindende mislukkingen voorkomt: in één van die stapjes ben je er al lang achter gekomen of iets werkt of niet, juist omdat in elke fase testen, toetsen en evaluatie besloten liggen. Zie hier de bekende ‘lean startup’-principes die naar voren komen. 

Onzeker en soms eng

Maar deze manier van werken betekent ook onzekerheid. Van tevoren is niet zeker wat de uitkomst is, welke richting het uitgaat en of dat het überhaupt iets oplevert. En onzekerheid is spannend of zelfs eng. Ondanks de wens van grote bedrijven om innovatietrajecten op een agile manier vorm te geven, schrikt de onzekerheid over de toegevoegde waarde van de – bij aanvang van het proces – onbekende uitkomsten nog vaak af. Hier bevinden bedrijven zich in een spagaat tussen aan de ene kant het willen meegaan met de huidige tendens van agile en aan de andere kant de drang naar zekerheid en de gewenning aan traditionele KPI’s.

Trust the process

Wij werken bij PwC – in ons Experience Centre – veelal op een agile manier. Daarin bundelen wij onze technische en businesscompetenties met die van de klant om gezamenlijk tot product- en service-innovaties te komen en samen de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe technologieën te onderzoeken. Vroeger klopte een klant aan met een probleem en dan losten we het op volgens een methode die zich al bewezen had. Tegenwoordig werkt dit vaak niet meer zo, juist omdat geen enkel probleem hetzelfde is. Nu werken we bij deze vraagstukken in co-creatie samen met de klant en we kunnen (na langere tijd) op iets geweldigs uitkomen, maar (vrij snel) ook op niets. In deze vorm van productontwikkeling en experimenteren staat niet het product of de bewezen oplossing, maar juist het proces centraal. Daarom zeggen wij ‘trust the process’.

Contact

Ilja Linnemeijer
Partner
Tel: +31 (0)88 792 49 56
E-mailadres

Rajendra Sitompoel
Director
Tel: +31 (0)88 792 64 97
E-mailadres

Volg ons