Echt vertrouwen kan alleen worden opgebouwd door het verhaal van de ziel

Over het lage vertrouwensniveau binnen de maatschappij is al veel geschreven. Om het vertrouwen te verhogen moeten bedrijven en mensen volgens Wendy van Tol, PwC-expert op het gebied van verandermanagement en leiderschap, terug naar hun ware essentie.

De laatste jaren is er veel geschreven over het lage vertrouwensniveau binnen de maatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat dit komt doordat we al jarenlang volgens een prestatiemodel leven waarin het gaat om ‘sneller, goedkoper en groter’. Daardoor hebben we ons laten afleiden van onze ware essentie, onze raison d’être.

Om opnieuw een hoger vertrouwensniveau in de maatschappij te creëren moeten we het voortouw nemen met eerlijke intenties. Daarbij moeten we handelen in overeenstemming met wie we echt zijn, en eerlijk kijken naar wat we nodig hebben om vertrouwen te hebben in onszelf, onze organisatie en een sector.

Wat hebben we nodig om vertrouwen te hebben in onszelf?

De beste bron om onze eerlijke intenties te controleren is onze ziel, of onze geest of essentie. Dit is het deel van onszelf dat ons maakt tot wie we werkelijk zijn. Maar de bron die we in de realiteit vaak gebruiken is ons ego. Allemaal ontwikkelen we in ons leven ego-lagen. Vaak gedreven door macht en angst, wil ons ego ervoor zorgen dat we veilig zijn. Het weerhoudt ons op een slimme manier ervan te luisteren naar onze intuïtie, en dus naar onze ziel.

Als we alleen ons ego als kompas gebruiken, nemen we beslissingen die niet oprecht tegenover onszelf zijn. Daardoor verliezen we vertrouwen. Als we niet in staat zijn om de juiste bron van onze intenties aan te boren, kunnen we onszelf gemakkelijk voor de gek houden.

Ik geef een voorbeeld. Je bent net gevraagd voor een nieuwe functie op je werk. Het klinkt als een goede volgende stap in je carrière, maar ergens voelt het niet goed. Welke vragen stel je jezelf? Maak je een lijst in je hoofd met hoeveel pluspuntjes je voor deze functie krijgt: de hogere status, hoe anderen je gaan zien en hoeveel risico je moet nemen? Probeer jezelf eens af te vragen hoe deze nieuwe functie je kan helpen bij het tonen van je essentie en het vervullen van je eerlijke intenties. 

Wat hebben we nodig om een organisatie te kunnen vertrouwen?

Om organisaties te kunnen vertrouwen moeten ze een eerlijk verhaal hebben over hun bestaansrecht (het waarom), de acties die ze ondernemen (het wat) en hun waarden, gedrag en capaciteiten (het hoe).

Het waarom kan bestaan uit winstmaximalisatie voor de eigenaars of het behalen van maximale voordelen voor de gemeenschap. Beide zijn goed, maar het is belangrijk hoe open en eerlijk een organisatie is over haar doelen. Dit betekent niet dat een organisatie alle dingen tegelijk moet zijn voor alle mensen, maar dat er afstemming noodzakelijk is voor elk besluit dat gemaakt wordt.

Het verhaal van de onderneming (het waarom, wat, hoe) helpt de leiders van een organisatie om het voortouw te nemen wat betreft het creëren van vertrouwen. Een goed verhaal moet door congruent leaders in de praktijk worden gebracht. Als een luchtvaartmaatschappij passagiers rond de wereld vliegt met als doel de wereld te verenigen door mensen te verbinden met de momenten die er in het leven werkelijk toe doen, waarom zou je dan vluchten overboeken?

In ons digitale tijdperk is een eerlijk verhaal zelfs nog belangrijker geworden. Digitalisering heeft meer verbondenheid in deze wereld gebracht, en klanten en de maatschappij een belangrijkere stem gegeven. Begin meer te luisteren naar deze stem, want die geeft perfecte feedback op hoe goed je bent afgestemd. 

Wat hebben we nodig om een sector te kunnen vertrouwen?

Zelfs als we als organisatie een eerlijk verhaal hebben, kan vertrouwen geschonden worden door de sector waar die organisatie deel van uitmaakt. Vertrouwen opbouwen wordt lastiger op sectorniveau, omdat je niet kunt concurreren op vertrouwen. Deze kwestie kan alleen maar op een hoger, structureler niveau worden aangepakt.

Volgens mij moet elke sector zijn essentie in collectief verband zien. In sommige gevallen gebeurt dit al, dus er is hoop. Ik zie de eerste stappen hiervan bijvoorbeeld in de financiële sector: banken die gezamenlijk een gedragscode opstellen en pensioenverzekeraars die gezamenlijk werken aan het hervormen van pensioenregelingen. Deze nieuwe gedragscodes en regelingen sporen een kritische massa van mensen en organisaties aan om hetzelfde te gaan doen, waardoor de kans dat vertrouwen wordt herwonnen toeneemt.

En hoe ga jij nu beter naar de wensen van je ziel luisteren en je essentie laten zien?

Contact

Wendy van Tol
Partner
Tel: +31 (0)88 792 76 06
E-mailadres

Volg ons