De zin en onzin van bitcoins energieverbruik

Door het toenemend energieverbruik van de bitcoin neemt de druk op de bitcoingemeenschap om de cryptomunt efficiënter te maken in rap tempo toe. Oplossingen bevinden zich echter nog steeds in de experimentele fase, betoogt Alex de Vries, blockchainspecialist bij PwC.

Bitcoin verbruikt meer energie dan huishoudens

De bitcoin, die inmiddels net zoveel elektriciteit zou verbruiken als heel Portugal of Singapore, is hard op weg om dit jaar nog op gelijke voet te komen met het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Volgens de meest recente berichten zal IJsland, als populaire bestemming voor zogenoemde bitcoin miners, dit jaar zelfs meer energie verbruiken voor het minen van bitcoins dan voor de 340.000 huishoudens die het eiland telt.

Meerderheid kan blockchain manipuleren

Als kwaadwillenden een meerderheid van de rekenkracht van het netwerk in handen zouden krijgen, kunnen zij de onderliggende blockchain manipuleren. De hoge kosten voor zowel de aanschaf van machines als elektriciteit beschermen het netwerk tegen dit soort actoren. Het voornaamste probleem is echter dat deze kosten niet in verhouding staan tot het aantal transacties dat daadwerkelijk verwerkt wordt door het bitcoinnetwerk.

Het netwerk verwerkt slechts 180.000 transacties op dagbasis, waardoor het elektriciteitsverbruik per transactie gemiddeld uitkomt op zo’n 750 kilowattuur. Ter vergelijking, dit is evenveel als het gemiddeld energieverbruik van grofweg 450.000 VISA-transacties of het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden in tweeëneenhalve maand.

Milieuvriendelijkere alternatieven voor minen

De vraag is hoe de bitcoingemeenschap het systeem efficiënter kan maken. Andere cryptovaluta hebben dit al voor elkaar gekregen door minen te vervangen door een milieuvriendelijker alternatief. Bij minen gaat het immers om het bereiken van overeenstemming over de status van de blockchain en dat kan op meerdere manieren.

Vermogen vervangt rekenkracht

Een voorbeeld van zo’n alternatief is proof-of-stake. Hierbij is niet rekenkracht, maar vermogen leidend bij het bepalen van het volgende transactieblok. Een kwaadwillende partij loopt hierin veelal het risico een deel van het vermogen te verliezen bij een poging het netwerk te manipuleren.

Ouderwets vertrouwen en due dilligence

Cryptomunt ripple maakt gebruik van ouderwets vertrouwen om minen overbodig te maken. Vertrouwde validators ondersteunen het ripple-netwerk; zij staan op een lijst die iedere deelnemer afzonderlijk bijhoudt. Belangrijke bronnen voor deze lijsten zijn de aanbevelingen die Ripple zelf doet. Zij maken gebruik van due dilligence om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Van eenzelfde opzet is sprake bij gesloten blockchainnetwerken in het algemeen: de deelnemers stellen vast wie zij vertrouwen en aan het systeem laten deelnemen.

Vergroten van transactiecapaciteit

De bitcoingemeenschap zit zelf ook niet stil, maar richt zich vooral op het vergroten van de transactiecapaciteit, zodat bitcoin meer transacties kan verwerken tegen hetzelfde energieverbruik. Een oplossing hiervoor is het lightning network: een extra laag bovenop het Bitcoin-protocol waarop transacties kunnen plaatsvinden.

Voorlopig bevindt deze oplossing zich nog in de experimentele fase, en is het nog niet duidelijk of deze echt gaat bijdragen aan het efficiënter maken van de bitcoin. Maar dat er wat moet veranderen, staat vast.

Contact

Alex de Vries

Senior associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 214 74 92

Volg ons