De digitale geest is uit de fles - gelukkig maar!

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

De digitale geest is uit de fles en keert er niet meer in terug. De aanhoudende digitale revolutie heeft inmiddels een connectiviteit gecreëerd die de manier waarop mensen communiceren en bedrijven zakendoen heeft geherdefinieerd. En daarmee is met deze revolutie ook de manier waarop markten en economieën functioneren verandert. De digitalisering heeft alle aspecten van de traditionele markten beïnvloed.

Voor bedrijven zorgt de digitale revolutie voor veel uitdagingen: van het creëren van een digitale focus binnen de hele organisatie tot het in balans brengen van de werkzaamheden van mens en machine, het begrijpen van de klantbeleving en veranderende trends op het gebied van vraag. De revolutie confronteert bedrijven ook met veel meer bedreigingen en veiligheidseisen. In de CEO Survey van PwC gaf meer dan zeventig procent van de ondervraagde bestuurders aan dat zij bezorgd zijn over de snelheid van de technologische veranderingen en de invloed daarvan op de groeiverwachtingen van hun organisatie.

Invloed van consumenten neemt toe

Consumenten hebben tegenwoordig toegang tot meer informatie dan ooit tevoren. Ze zijn vrij om de digitale platforms te gebruiken die de interactie tussen hen en de producent vergemakkelijken. Neem het voorbeeld van vergelijkingssites. Zij maken niet alleen de product- en prijsinformatie van meerdere verkopers transparant, maar ze vergemakkelijken ook de interacties tussen koper en verkoper. Consumenten krijgen zodoende op alle stadia van de productie invloed: van idee tot ontwerp.

Tijd voor maatwerk en realtime-oplossingen

Aan de aanbodkant zijn bedrijven geëvolueerd van efficiënt naar volledig geautomatiseerd. De tijden van het ontwikkelen van nieuwe strategieën en het herinrichten van processen om een (geringe) daling van de orderafhandeling te bereiken, zijn voorbij. We zijn nu in het tijdperk van maatwerk en realtime-oplossingen. Door gebruik te maken van de kracht van data en geavanceerde algoritmen kunnen bedrijven inmiddels de gewenste consument op het gewenste moment bereiken; daarbij gebruikmakend van de juiste overtuigingsmethoden.

Technologie zorgt voor nieuwe markten

Maar dat is nog niet alles. Al deze veranderingen zijn van minder belang als we kijken naar het grootste gevolg van de digitale revolutie: de creatie van geheel nieuwe markten. De digitale revolutie heeft nieuwe industrieën gecreëerd, die draaien rondom nieuwe technologieën. Denk maar aan inmiddels essentiële toepassingen zoals drones, internet of things, kunstmatige intelligentie, robotica, virtual reality en augmented reality.
Deze technologieën zijn al jaren in ontwikkeling, maar momenteel vindt er een versnelling plaats. Ze worden in toenemende mate door organisaties geadopteerd, waardoor er, gesteund door lagere kosten, een multipliereffect en een wereldwijd bereik ontstaat.

Consumenten zijn de winnaars

De consumenten zijn hierbij de duidelijke winnaars. De digitalisering heeft de eindgebruikers een stem gegeven die niet kan worden genegeerd. Ze hebben nu de mogelijk om meer invloed uit te oefenen op hetgeen hun beleving beïnvloed - van productontwikkeling tot feedback. Het topmanagement van een producent is nu veel meer toegankelijk voor de eindgebruiker en niet meer gevrijwaard van feedback. De consument heeft tegenwoordig ook veel meer zicht op het productieproces en op de manier waarop de bevoorradingsketen is ingericht.

‘Uitholling’ van de arbeidsmarkt

Bij dit alles zorgt de impact op de werkgelegenheid voor de nodige discussie. De vraag is of technologie (nieuwe) banen creëert of juist vernietigt. Hoewel de impact op de lange termijn nog niet duidelijk is, zorgt de technologische vooruitgang in elk geval voor een ‘uitholling’ op de arbeidsmarkt. 

Polarisatie van vaardigheden

Die uitholling wordt ook wel aangeduid als een ‘polarisatie van vaardigheden’: de technologische vooruitgang zorgt ervoor dat er banen in het middensegment verdwijnen en de werkgelegenheid stijgt in de klassen met de hoogste en laagste lonen.
Op die manier ontstaat er een verschuiving in de vraag naar bepaalde vaardigheden. Deze ontwikkeling zorgt voor een klassiek moreel dilemma: moeten we banen met een gemiddeld inkomen inruilen voor technologische toepassingen? Zoals bij de meeste dilemma's, is de oplossing niet een-twee-drie te geven.

Meer welzijn en welvaart

Het valt niet te ontkennen dat de technologische vooruitgang zowel winnaars als verliezers kent. Naast de dilemma's en bedreigingen die eruit voortvloeien, heeft de digitale revolutie ook al baanbrekende producten en diensten opgeleverd die het leven van mensen hebben verbeterd en de algehele levensstandaard hebben verhoogd. Uiteindelijk biedt de revolutie aan iedereen kansen op meer welzijn en welvaart.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief Economist, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Volg ons