Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Controle en wantrouwen fragmenteren internet steeds meer

29/10/19

Een voorproefje van de State of Tech 2020

Tegenwoordig ziet menigeen internet als een eerste levensbehoefte, maar de ouderen onder ons kunnen zich nog wel de komst van dit ‘fenomeen’ herinneren. En zeker ook de beloften die na 1 januari 1983, de dag die wordt gezien als de geboortedag van internet, werden gedaan. Bijna 37 jaar later kunnen we vaststellen dat internet, met technologie in zijn kielzog, de wereld niet zo heeft veranderd als we allemaal dachten.

Dat blijkt ook weer uit de State of Tech, onze jaarlijkse publicatie met Startupbootcamp over de actuele technologietrends. Op donderdag 7 november lanceren we die, maar in deze blog willen we u een voorproefje geven en kort ingaan op de ontwikkelingen die we het meest opvallend vinden. Zoals de richting die internet nu lijkt op te gaan.

Internet fragmenteert door invloed van overheden

Internet zou één groot, wereldwijd netwerk worden, waarop we allemaal vrij met elkaar konden communiceren en kennis delen. Inmiddels zien we het tegenovergestelde gebeuren en fragmenteert internet door vooral de toenemende invloed van overheden. In sommige landen hebben inwoners zelfs helemaal geen toegang tot internet of tot slechts een deel ervan. Overheden gebruiken het netwerk daarnaast om burgers te controleren of te beïnvloeden met onwaarheden. Ook op internet ontstaan er langzamerhand grenzen en het zou ons niet verbazen als we in toekomst een soort ‘paspoort’ nodig hebben om een mail naar een bepaald land te sturen.

Internet laat behoorlijke asymmetrie zien

Daarnaast laat internet een asymmetrie zien als het gaat om inkomen, leeftijd en geslacht. 4,4 miljard mensen kunnen online. Dat is 57 procent van de wereldbevolking. In westerse landen heeft 95 procent van de mensen toegang tot internet; in Afrika slechts twaalf procent. Over heel de wereld zitten er meer mannen dan vrouwen op internet: in het Westen twaalf procent, maar in ontwikkelingslanden dertig procent. Daarnaast bestaan er grote verschillen tussen generaties. Kortom, dat ene grote, gezamenlijke netwerk is er niet gekomen.

We kijken realistischer naar technologie

Ook voor technologie geldt dat de wereld toch niet zo rigoureus is veranderd als menigeen dacht. Zeker, op veel gebieden hebben we met behulp van technologie vooruitgang geboekt en ons leven makkelijker gemaakt, maar gaandeweg zijn we gelukkig ook realistischer geworden. Een gezondheids-app zorgt er niet voor dat je afvalt; het gebruik van de app kan wel helpen. Wat we daarmee willen zeggen is dat technologie meer als een hulpmiddel wordt gezien. Vooral in de bionica wordt dat de komende jaren steeds zichtbaarder. Lichaamsprotheses worden niet alleen sierlijker en realistischer, maar zijn ook tot meer in staat. Met behulp van technologie kunnen we invalide mensen laten lopen en blinden laten zien.

'Internet, met technologie in zijn kielzog, heeft de wereld niet zo veranderd als we allemaal dachten.'

Meer wantrouwen over technologie

Een keerzijde die we daarbij wel constateren, is dat er meer wantrouwen ontstaat ten opzichte van de technologie en van de wetenschap. Misschien logisch als verwachtingen niet worden ingelost, maar het creëren van alternatieve feiten is een gevaarlijke ontwikkeling. Als je de klimaatverandering wilt ontkennen, doe je dat blijkbaar door te ontkennen wat wetenschappers zeggen.

Data blijven de smeerolie van technologische trends

Daarmee zijn we meteen bij de smeerolie van alle technologische trends: data. Eerst hebben we gegevens vooral verzameld, nu gaan we ze beter gebruiken. Op zowel een positieve als een negatieve manier. Het positieve van het gebruik van data is dat we steeds beter kunnen aantonen of iets werkt of waar is. Vooral als het gaat om duurzaamheid zien we voordelen. Zo zijn we beter in staat de effecten van producten in kaart te brengen. Kun je nog wel kleren van katoen dragen? Om één shirt te maken is namelijk wel erg veel energie en water nodig. Maar is polyester dan een alternatief, als we daarmee nog meer plastic deeltjes in het milieu terechtkomen? Met data-analyse kun je goed in kaart brengen wat de grootste CO2-voetafdruk oplevert.

Een andere manier van ondernemen

Dit leidt ook tot een andere manier van ondernemen en het toepassen van technologie. Vroeger ging het er vooral om of een product of dienst rendabel was; nu kijken organisaties steeds meer naar de duurzaamheid van iets. Hoe klein is de footprint? In de bouwsector leidt dat bijvoorbeeld tot aardige vernieuwingen. Zo wordt in de Gaasperdammertunnel in Amsterdam-Zuidoost bewust lichtgrijs asfalt gebruikt. Dit asfalt heeft een hogere reflectie, waardoor je minder verlichting nodig hebt in de tunnel. Dat bespaart energie.

Privacy zoals we die altijd hebben gekend, verdwijnt

Het beter gebruik van data betekent ook dat er een einde komt aan de privacy zoals we die altijd hebben gekend. Momenteel heb je nog maar vijftien variabelen nodig om iemand te herkennen. Als je op Facebook driehonderd keer iets hebt geliket, kan Facebook beter dan je levenspartner voorspellen wat je volgende like is. Niets blijft meer geheim en niets hoeft te zijn wat het lijkt. Deepfake, een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis van kunstmatige intelligentie, ontwikkelt zich in een razend tempo. Fakenieuws gaat steeds meer het vertrouwen van internetgebruikers beïnvloeden. Met andere woorden, het wantrouwen bij consumenten én overheden neemt toe, waardoor groepen en landen zich meer gaan afsluiten. Daarmee zijn we terug bij de fragmentatie van internet. Dat ene, grote netwerk was een mooi idee, maar komt er voorlopig niet.

Wilt u meer informatie over de State of Tech? Neem dan contact op met Berry Driessen

Volg ons