Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Blockchain? Daar krijg ik niets mee te maken – of toch wel?

Deze blog gaat over blockchain, maar ik ga niet proberen u uit te leggen wat blockchain is. Laat de details van deze technologie lekker aan techneuten. Voor u als bestuurder of ondernemer is het immers net zo belangrijk te begrijpen hoe je blockchain kunt toepassen. En nog veel belangrijker: te beseffen dat de wereld om u heen verandert, dat u moet mee veranderen en dat u de mensen in uw bedrijf daar ook enthousiast over krijgt.

Krista Koeleman – Expert blockchain bij PwC

Hoe laat u uw collega’s en medewerkers ook inzien dat vertrouwde verdienmodellen voorbij zijn en dat een digitale transformatie - ongeacht in welke sector u actief bent - noodzakelijk is? Om dat te realiseren helpt wellicht het volgende stappenplan. De stappen heb ik gebaseerd op mijn ervaringen binnen PwC, waar we van blockchain als een bedreiging te zien naar een daadwerkelijke dienstverlening op dit gebied zijn gegaan. Het plan loopt langs de lijn van ‘wie, waarom, hoe en wat’.

1. Wie? - Begin met het bouwen van een community.

Zoek binnen uw bedrijf mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn over het onderwerp, en breng ze bij elkaar. Dat kan iedereen zijn! Een paar jaar geleden had ik nog geen idee wat blockchain inhoudt. Ik was met zwangerschapsverlof en omdat mijn man wel met blockchain bezig was, besloot ik enkele filmpjes op YouTube te bekijken. Pas bij het zevende filmpje begon ‘het’ te landen: ik besefte dat blockchain een grote impact kan gaan hebben op de verdienmodellen van veel bedrijven, waaronder die van PwC.

Vervolgens heb ik de mensen die binnen PwC al met blockchain bezig waren, bij elkaar gebracht en zijn we op vrijdagmiddag met informele bijeenkomsten begonnen: voeten op tafel, drankje erbij en praten over alle mogelijkheden. Behalve dat deze bijeenkomsten heel nuttig waren, waren ze ook erg leuk. 

2. Waarom?- Maak het ‘waarom’ duidelijk.

Begin met het waarom. Nog steeds wordt regelmatig vergeten goed te doorgronden welk probleem er moet worden opgelost. In ons enthousiasme over de mogelijkheden van blockchain, duiken we meteen in oplossingen. Verkeerd. Pas als de pijn helder is, kun je nadenken over een gepaste oplossing. En het kan maar zo zijn dat dat niet blockchain is. 

3. Hoe?- Maak de techniek tastbaar en creëer een inspirerende werkomgeving.

Overtuig uw collega’s door concrete voorbeelden van blockchaintoepassingen te bedenken. Begin daarbij dus altijd bij het probleem en bekijk daarna of blockchain een mogelijk middel is om tot een oplossing te komen. Er draaien momenteel wereldwijd meerdere pilots met blockchaintoepassingen. Gebruik die om het denkproces op gang te helpen.

En doe dit alles in een omgeving die inspireert! Het is belangrijk dat u de ‘community’ uit de dagelijkse bedrijfsvoering haalt. Dus:

  • Werk in een inspirerende, creatieve omgeving, bijvoorbeeld in een zogeheten co-working space.
  • Laat je beïnvloeden door derden (bijvoorbeeld start-ups die hiermee bezig zijn).
  • Betrek een of meerdere klanten bij het proces en kom zo tot een co-creatie.

Ga volgens de zogeheten agile of lean-principes te werk. Die principes zijn bekend uit de start-upwereld en gaan uit van innoveren in kleine stapjes (sprints). Op die manier voorkomt u tijd- en geldverslindende trajecten en als iets mislukt is er geen nood aan de man. 

4. Wat? - Ga al snel van praten naar bouwen.

‘Als je je niet schaamt voor je product, heb je het te laat gelanceerd.’ De bekende gedachte van Eric Ries, de schrijver van het boek ‘The Lean Startup’. Wacht niet te lang om enkele cases om te bouwen naar werkende bewijzen van het concept en demo’s.

Blockchain Experience Lab

Inmiddels hebben we bij PwC met klanten en start-up LAB15 in ons Blockchain Experience Lab enkele werkende demo’s gebouwd:

  • Blockchain als oplossing voor btw-fraude en tegelijkertijd als verlichting van de administratieve druk bij bedrijven.
  • Een blockchain-applicatie gericht op het automatiseren van interne controles door middel van het bieden van realtimetransparantie en -zekerheid.
  • Blockchain in gebruik bij het beheersen van goederen in de waardeketen met als doel een eerlijk en transparant prijsbeleid en het volgen van goederen.

De volgende stap is dat we met relevante partijen coalities vormen en minimaal werkbare producten ontwikkelen.

Gedragen door topmanagement

Als laatste wil ik nogmaals onderstrepen dat het van evident belang is dat de experimenten worden gedragen door het topmanagement. Want bij dergelijke disrupties ontstaat er geheid weerstand binnen de organisatie. Mensen houden namelijk niet zo van veranderen of van de gangbare dingen ‘anders’ te doen. Door ze concreet te laten zien dat het wel kan, beseffen ze vaak eerder dat er echt iets moet gebeuren.

De vraag is namelijk niet meer of technologie de komende jaren voor ontwrichting in veel markten gaat zorgen, maar wanneer. En als het blockchain niet is, is het wel een andere technologie.

Maar vergeet niet: houd het leuk!

Contact

Krista Koeleman

Krista Koeleman

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 360 83 93

Volg ons