Woningtoewijzing en inkomenstoetsing

Het woningtoewijzingsproces c.q. inkomenstoetsingsproces is één van de meest relevante onderdelen van het verhuurproces van woningcorporaties. Dit heeft te maken met het feit dat het niet voldoen aan vigerende wet- en regelgeving vergaande consequenties kan hebben voor uw organisatie.

In deze training leert u te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van het woningtoewijzingsproces en deze te begrijpen. Samen met uw collega’s ondervindt u hoe u (potentiële) huurders het best kunt adviseren bij lastige inkomenssituaties. Daarnaast gaat u aan de slag met complexe vraagstukken en gaan de trainers in op de laatste actualiteiten. Tot slot is er de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Verantwoording

Jaarlijks dienen woningcorporaties vóór 1 juli te verantwoorden hoeveel woningen zijn toegewezen per doelgroep. Hierop wordt een accountantscontrole uitgevoerd en de toezichthouders trekken hun conclusies hieruit. Het is daarom belangrijk dat de corporaties de vigerende wet- en regelgeving goed begrijpen en toepassen. Deze training helpt uw kennis te vergroten en hiermee beter te begrijpen wat de gevolgen zijn van een onjuiste toewijzing.

“Nuttig, dynamisch, afwisselend, goede praktijkvoorbeelden, handout en genoeg gelegenheid om vragen te stellen”

– Deelnemer

Na afloop van de training:

  • heeft u begrip van de accountantscontrole en het toezicht op toewijzingen;
  • bent u geïnformeerd over laatste actualiteiten;
  • heeft u handvatten die u helpen bij het (verbeteren van het) interne proces;
  • begrijpt u hoe de toewijzingsregels werken en kunt u die toepassen;
  • kunt u (potentiële) huurders adviseren bij lastige inkomenssituaties;
  • bent u in staat om een gedegen staatssteundossier voor te bereiden.

“Inhoudelijke goede training en leuke interactiemomenten. Ervaring uitwisselen tussen deelnemers”

– Deelnemer

Voor wie?

Iedereen die voor zijn organisatie betrokken is bij het toewijzingsproces, dan wel degenen die daarop invloed uitoefenen, zoals woonconsulenten, verhuurmedewerkers en eventueel helpdeskmedewerkers.

“De cursus heeft mijn verwachten meer dan waar gemaakt. Ik arriveerde met vragen en ik ging naar huis met antwoorden en voldoende kennis om onze huidige toewijzingsprocedure te verbeteren”

– Deelnemer

Trainers

De training wordt verzorgd door ervaren trainers van PwC. Door hun kennis en relevante marktervaring zorgen zij voor een optimaal trainingsresultaat.

 

Datum & locatie

  • 2 april 2019 - PwC Amsterdam

10:00 uur -  15:00 uur. 

Kosten

De kosten voor het bijwonen van deze training bedragen € 525,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel.

Programma

 

10:00 - 10:10

Introductie
10:10 - 10:20 Leerwensen & Verwachtingen
10:20 - 10:50 Quiz: achtergrond / wetgeving
10:50 - 11:25 Woningtoewijzingsproces
11:25 - 12:00 Introductie thema: Inkomenstoetsing
12:00 - 12:30 Lunch
12:30 - 13:15 Inkomenstoetsing in de praktijk (casus)
13:15 - 13:45 Behandeling thema's op verzoek
13:45 - 14:00 Pauze
14:00 - 14:45 Inkomenstoetsing in de praktijk (casus)
14:45 - 15:00 Evaluatie & Afsluiting

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 4 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 4 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Contact

Maud Hoogsteder

Trainingscoördinator, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons