Privacy management en datalekken

Bent u, als privacy officer, klaar voor de grootste compliance uitdagingen in uw carrière?

De AVG is op 28 mei 2018 volledig van kracht geworden en wordt inmiddels actief door de Autoriteit Persoonsgegevens gehandhaafd.

In deze training leert u de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG en relevante privacyregelgeving toe te passen en bieden wij u handvatten om de juiste omgang met persoonsgegevens in te bedden in uw organisatie. U leert hoe u een succesvol privacy programma kunt samenstellen en wat er van u verwacht mag worden als privacy officer. Tevens bieden wij u praktische inzichten voor het opstellen en implementeren van beleid m.b.t. privacy en datalekken. U krijgt de laatste updates/actualiteiten van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt. Daarnaast wordt geoefend in hoe u de organisatie kunt overtuigen van het belang van privacy en weerstand bieden aan verzet.

Deel deze brochure

Het vinden van de juiste balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming van privacy is één van de grootste uitdagingen van deze tijd voor organisaties. Als privacy officer dient u die balans in uw organisatie te brengen. Hierbij moet u zowel rekening houden met de belangen van de organisatie, als met het privacybelang van klanten, medewerkers en andere personen waar uw organisatie gegevens van verzamelt en verwerkt. Een succesvol privacy programma is een complexe puzzel: privacy, security, compliance, vendor management, outsourcing, procesverbetering, change management en de cultuur en waarden binnen uw organisatie worden allen geraakt. Privacy wordt daarnaast in veel organisaties gezien als een ‘beperking’. Deze training geeft u ook concrete handvatten om ervoor te zorgen dat uw collega’s inzien dat privacy ook nieuwe kansen biedt.

De training gaat onder meer in op:

 • principes van de AVG en privacywetgeving;
 • de belangrijkste concrete verplichtingen uit de AVG;
 • meldplicht datalekken en implementatie;
 • rol als privacy officer / privacyfunctionaris;
 • het samenstellen van een succesvol privacy programma;
 • overtuigen van de organisatie van nieuwe kansen die privacy biedt;
 • (on)mogelijkheden om persoonsgegevens te delen buiten de EU.

Na afloop van de training:

 • kunt u het belang van privacy binnen uw organisatie kenbaar maken;
 • heeft u handvatten om het gesprek over privacy binnen uw organisatie te leiden en dit te vertalen naar een praktische en pragmatische toepassing;
 • kent u verschillende modellen voor het inrichten van een privacy governance structuur;
 • kunt u het privacybeleid vormgeven en heeft u een aantal handvatten gekregen om het privacybeleid te implementeren;
 • weet u hoe u de verschillende stakeholders in het privacy team kunt managen.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor privacy officers, compliance officers, risk managers, IT managers, security officers, bedrijfsjuristen en anderen die de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat privacy ingebed is binnen de organisatie.

Trainers

Uw trainers zijn Maurice Steffin, Folkert Hendrikse en Sandra Ho. Maurice, Folkert en Sandra zijn gecertificeerde privacy professionals en hebben beide ruime ervaring met het adviseren van organisaties op het gebied van bescherming persoonsgegevens en het compliant zijn aan de Nederlandse/Europese privacywetgeving. De trainers zijn ervaren in het verzorgen van trainingen waarin privacy een onderwerp is.

Datum

Deze training zal in het najaar plaatsvinden. De exacte datum wordt tijdig bekend gemaakt via onze website.

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3485 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Programma

8:45 - 9:00 Ontvangst
9:00 - 9:30 Opening programma en bespreken leerverwachtingen
09.30 - 10.30 Privacy actualiteiten
10.30 - 11.00 Principes Privacy wetgeving
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.00 Privacy Governance Organisatie
12.00 - 12.30 Rol van de Privacy Officer
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.15 Privacybeleid
14.15 - 15.00 Meldplicht Datalekken
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.00 Bouwstenen voor een succesvol privacy programma
16.00 - 16.45 Opties om persoonsgegevens te delen tussen verschillende entiteiten
16.45 - 17.00 Quiz
17.00 - 17.15 Vragen & Afronding

Pauze

Pauze

Lunch

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 7 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 7 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.


Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons