IT-audit

Grip op IT-beheersing

Ga samen met onze IT auditors aan de slag met de belangrijkste aspecten van IT audit in onze tweedaagse training. Kruip in de huid van een auditor en leer aan de hand van praktijkoefeningen en praktische voorbeelden IT audits toe te passen in uw organisatie!
 
De huidige technologische ontwikkelingen en de aanscherping van privacywetgeving leidt ertoe dat organisaties zich in toenemende mate bewust worden van de afhankelijkheid van IT en behoefte hebben aan inzicht en zekerheid over de IT beheersing. Publieke instellingen kunnen frequenter hun gegevens opvragen en uitwisselen en het gebruik van Cloud computing, Social media en Mobil divices zorgt ervoor dat er hogere eisen worden gesteld aan de IT-omgeving en de beheersing daarvan. De training IT- audit helpt u om te gaan met deze ontwikkelingen en biedt u handvatten aan om de IT-omgeving beter te beheersen.

"Belangrijke punten mee naar huis genomen om in de praktijk binnen onze organisatie toe te passen"

Deelnemer IT-audit 2018

Deze training gaat onder meer in op:

In deze training leert u niet alleen over IT-audits te praten, maar het vooral ook te doen. Al op dag 1 stapt u in de rol van een auditor. Samen met uw collega’s ondervindt u welke vragen u moet stellen in een gesprek met een beheerder om het proces helder te krijgen. Tevens leert u de belangrijkste controletechnieken voor het uitvoeren van IT audits toe te passen en kijkt u kritisch naar IT-audits om deze op de juiste manier te analyseren en te rapporteren. U sluit de dag af met een Kahoot quiz.
 
Ter voorbereiding van dag 2 gaat u aan de slag met een praktijkcasus. Tijdens deze trainingsdag bespreken we de praktijkcasus en verdiepen we ons in de loop van de middag in onderwerpen die u en uw collega’s graag willen behandelen. Welke onderwerpen dit zijn inventariseren de trainers tijdens dag 1. Kortom, de goede afwisseling tussen theorie en het werken aan praktijkcasussen geven u de handvatten voor een succesvolle toepassing in de praktijk.

“Prettige afwisseling tussen theorie en praktische ervaring opdoen met de stof. Focus op changemanagement en beveiliging”

Deelnemer IT-audit 2018

"Sterke discussies, betrokkenheid van iedereen, snelheid van behandelen”

Deelnemer IT-audit 2018

Voor wie?

Deze training is bestemd voor interne auditor, controllers en managers bedrijfsvoering / IT.

Wie zijn de trainers

Alexander den Breems en Wouter Weusthof zijn de trainers. Zij zijn beiden werkzaam in de publieke sector en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van IT-audits. Daarnaast hebben ze ervaring met het adviseren van organisaties rondom het vergroten van hun interne beheersing met behulp van IT. Zij zijn beide lid van de PwC sectorgroep publieke sector.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Oefenen met controlemethodieken binnen IT-audits;
 • Rapporteren van IT-audit bevindingen en het doorvertalen naar de impact op de interne beheersing;
 • Analyseren van autorisaties;
 • Toepassen van data-analyse als hulpmiddel voor de interne controle;
 • IT-ontwikkelingen o.g.v. Cyber Security, Privacy en Cloud Computing;
 • De 'audit van de toekomst';
 • Verschillende tools, waaronder audit blackbox

Na afloop van de training:

 • Beschikt u over hulpmiddelen en handreikingen voor het uitvoeren van IT-audits;
 • Bent u in staat veelgebruikte controletechnieken voor IT-audit toe te passen in de praktijk;
 • Heeft u geoefend in de mogelijke toepassing van data-analyse als hulpmiddel voor de interne controle;
 • Kunt u de juiste vragen stellen binnen uw organisatie over actuele IT-ontwikkelingen;
 • Begrijpt u de rol en relevantie van IT-auditing in relatie tot interne beheersing/controle.

Datum

Dag 1: 10 oktober 2019
Dag 2: 31 oktober 2019

Trainingstijden: 9:00 - 17:00 uur

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 1.495,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

10 oktober 2019

09.00 uur – 09.15 uur

Introductie

09.15 uur – 10.00 uur

IT auditing

10.00 uur – 10.30 uur

IT afhankelijkheden

10.30 uur – 10.45 uur

Algemene IT beheersmaatregelen (1)

10.45 uur – 11.00 uur

Pauze

11.00 uur – 11.30 uur

IT-audit uitvoeren – werkprogramma opstellen

11.30 uur – 12.00 uur

IT-audit uitvoeren – in gesprek gaan

12.00 uur – 12.45 uur

Lunch

12.45 uur – 13.30 uur

IT-audit uitvoeren – bevindingen opstellen

13.30 uur – 14.00 uur

IT-audit uitvoeren - rapporteren en concluderen

14.00 uur – 14.45 uur

Algemene IT beheersmaatregelen (2)

14.45 uur – 15.00 uur

Pauze

15.00 uur – 15.30 uur

Security en Privacy

15.30 uur – 16.00 uur

Tooling

16.00 uur – 16.30 uur

Quiz

16.30 uur – 17.00 uur

Evaluatie, onderwerpen volgende training, wrap-up

31 oktober 2019

09.00 uur – 09.05 uur

Introductie

09.05 uur – 09.30 uur

Recap en terugkoppeling huiswerkopdracht

09.30 uur – 10.00 uur

IT-audit uitvoeren – werkprogramma opstellen

10.00 uur – 10.30 uur

IT Audit uitvoeren – in gesprek gaan

10.30 uur – 10:45 uur

IT-audit uitvoeren – bevindingen opstellen (1/2)

10.45 uur – 11.00 uur

Pauze

11.00 uur – 11.15 uur

IT-audit uitvoeren – bevindingen opstellen (2/2)

11.15 uur – 11.45 uur

IT-audit uitvoeren – risico’s en aanbevelingen

11:45 uur – 12:00 uur

Application Controls

12.00 uur – 12.45 uur

Lunch

13.00 uur – 13.30 uur

IT-audit uitvoeren – aanpak bepalen

13.30 uur – 14.00 uur

IT-audit uitvoeren – impact bevindingen

14.00 uur – 14.45 uur

IT-audit uitvoeren – autorisaties analyseren

14.45 uur – 15.00 uur

Pauze

15.00 uur – 15.15 uur

Betrouwbaarheid rapportages

15.15 uur – 15.35 uur

Security en privacy

15.35 uur – 15.55 uur

Tooling

15.55 uur – 16.15 uur

Uit de praktijk

16.15 uur – 16.45 uur

Competitie quiz

16.45 uur – 17.00 uur

Afsluiting

17:00 uur

Borrel

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 14 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 14 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.


Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons