Effectief communiceren voor finance professionals

Til uw communicatievaardigheden naar een hoger niveau!

Als finance professional verwacht de organisatie  een kritische houding van u in uw (advies)werkzaamheden. Deze rol kan leiden tot weerstand bij collega’s of klanten wanneer de houding als ‘te kritisch’ wordt ervaren. In deze training staan de knelpunten centraal die u ervaart bij het bespreekbaar maken en laten landen van uw observaties en mening.

Leren bouwen, luisteren, zien en zeggen…

Onder leiding van een professionele trainer en trainingsacteur oefent u met herkenbare praktijksituaties en krijgt u handvatten aangereikt voor het omgaan met weerstand, beïnvloeden, stellen van grenzen en het behouden van een goede relatie. U leert helder en professioneel communiceren zodat uw observaties geaccepteerd én goed ontvangen worden. Hierbij richten wij ons op twee aspecten: uw verbale communicatie en uw professionele houding.

Tijdens deze training gaat u:

  • leren bouwen; u krijgt inzicht in uw communicatiestijl (verbaal en non-verbaal);
  • leren luisteren;  u oefent vaardigheden voor het bouwen van vertrouwen bij klanten en collega’s;
  • leren zien;  u leert uw kritische observaties effectief bespreekbaar te maken en te verwoorden;
  • leren zeggen;  u leert heldere, prettige en effectieve gesprekken te voeren met klanten en collega’s.

Na afloop van deze training

  • beschikt u over tips en ideeën voor effectieve communicatie;
  • bent u in met uw communicatievaardigheden in staat vertrouwen te creëren bij klanten en collega’s;
  • heeft u inzicht in de mogelijkheden en valkuilen bij het vormen van een objectief oordeel;
  • kunt u effectieve gesprekken voeren m.b.t het omgaan met weerstand, beïnvloeden en het stellen van grenzen met behoud van de relatie.

Trainers

De trainers hebben uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van communicatie, cultuur en gedrag. Daarnaast hebben zij ervaring met het aanleren van vaardigheden als antwoord op (in dit geval ethische) dilemma’s. De combinatie van deze aspecten resulteert in een optimaal trainingsresultaat.

Voor wie?

De training is relevant voor alle auditors, controllers en andere financiële professionals binnen de private en publieke sector.

Datum 

  • 17 oktober 2019

Trainingstijden: 09:00 - 17:00 uur.

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Programma

Dag 1:

09.00 – 09.15 uur

Introductie

09.15 – 09.45 uur

Kennismaking met ‘Effectieve communicatie’

09.45 – 10.15 uur

Psychologische vooroordelen

10.15 – 10.30 uur

Pauze

10.30 – 12.15 uur

Leren bouwen

12.15 – 12.45 uur

Lunchpauze

12.45 – 14.15 uur

Leren luisteren

14.15 – 14.45 uur

Leren zien (deel 1)

14.45 – 15.00 uur

Pauze

15.00 – 15.30 uur

Leren zien (deel 2)

15.30 – 16.30 uur

Leren zeggen

16.30 – 17.00 uur

Vragen, evaluatie en afsluiting

17.00 uur

Afsluitende netwerkborrel

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 7 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 7 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.


Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons