Basistraining jaarverslaggeving in het onderwijs

Gaat u de komende periode aan de slag met de jaarrekening of bent u al begonnen en merkt u dat uw kennis kan worden geupdate of uitgebreid? Tijd om aandacht te besteden aan uw basiskennis van jaarverslaggeving in het Onderwijs!

Onderwijsinstellingen zijn verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de hand van een jaarrapportage, bestaande uit een jaarverslag en een jaarrekening. Bent u mede verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrapportage? Dan dient u inzicht te hebben in alle vereisten vanuit de wet- en regelgeving voor de onderwijssector. Deze training gaat in op de belangrijkste wet- en regelgeving en wat dit voor u betekent. Na afloop bent u in staat uw rol binnen het rapportageproces beter in te vullen.

Na afloop van de training:

  • weet u aan welke vereisten het jaarverslag dient te voldoen;
  • kent u de vereisten voor het opstellen van de jaarrekening, op basis van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs/RJ 660;
  • weet u wat de thema’s WNT, doordecentralisatie en/of aanbestedingsrecht voor uw instelling kunnen betekenen;
  • bent u bekend met de continuïteitsparagraaf en de totstandkoming hiervan;
  • heeft u inzicht in de vereisten vanuit het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ;
  • heeft u inzicht in de onderwijsspecifieke jaarrekeningposten en bijbehorende toelichtingen;
  • bent u bekend met de begrippen ‘Bezoldiging bestuurders’ en de ‘WNT’ en kunt u dit toepassen in de praktijk;
  • kent u het verschil tussen financiële rechtmatigheid c.q. algemene rechtmatigheid.

De training bestaat uit een plenaire ochtendsessie voor PO,VO, MBO & HO. In de middag worden de groepen gesplitst (HO apart) en worden voor de verschillende onderwijssectoren specifieke voorbeelden en casuïstiek behandeld.

Datum 

14 januari 2020

Trainingstijden: 10:00 - 18:00 uur

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Programma

De training start om 10:00 uur en eindigt om 18:00 uur met een netwerkborrel.

PE-uren/punten

Deelname aan deze training geeft recht op 6 PE-uren/punten.

Investering

€ 795,- vrijgesteld van btw. De prijs is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel.

Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons