Basistraining jaarverslaggeving in de zorg

Merkt u dat uw kennis van de jaarverslaggeving niet meer actueel is, of heeft u een nieuwe baan in de zorgsector, en moet u voor het eerst een jaarrekening op gaan stellen? Tijd om aandacht te besteden aan uw basiskennis van jaarverslaggeving in de zorg!

Graag nodigen we u uit voor de basistraining ‘Jaarverslaggeving in de zorg’. Tijdens deze interactieve training wordt specifiek aandacht besteed aan de basisuitgangspunten voor jaarverslaggeving bij zorginstellingen. Financiële medewerkers die voor het eerst aan de slag gaan met het opstellen van een jaarrekening of medewerkers die nieuw zijn in de sector, gaan in deze training aan de slag met de verslaggevingsregels die specifiek voor jaarrekeningen van zorginstellingen van toepassing zijn.

Na afloop van deze training

  • kent u de vereisten voor het opstellen van de jaarrekening op basis van de jaarrekeningmodellen RJ655/Regeling Verslaggeving WTZi/RJ/BW2T9;
  • kunt u benoemen wat belangrijk is bij het opstellen van de toelichting op de jaarrekening. En heeft u hierbij aandacht voor zorgspecifieke jaarrekening posten (zoals vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging en WNT toelichtingen);
  • hebt u inzicht in vastgoed en bedrijfswaardeberekeningen, waaronder waarderingsgrondslagen in de jaarrekening versus de bekostigingsregels;
  • begrijpt u het belang van een adequate liquiditeitsprognose (inclusief het voldoen aan leningsvoorwaarden) en het effect daarvan op de continuïteitsparagraaf en waarderingsgrondslagen in de jaarrekening;
  • hebt u inzicht in de waarderingsgrondslagen voor voorzieningen & reserveringen, inclusief zorgspecifieke reserveringen (zoals Levensfasebudget) en voorzieningen (waaronder langdurig zieken, onderhoudsvoorziening en reorganisatievoorziening);
  • bent u bekend met de toelichtingsvereisten over de bestuurdersbeloning en de Wet Normering Topinkomens;
  • bent u bekend met het kasstroomoverzicht en de waarde hiervan voor de gebruiker.

Voor wie?

Deze training is primair gericht op (nieuwe) medewerkers bij zorginstellingen op het niveau van midden management. Bijvoorbeeld controllers, medewerkers financiële administratie, financiële directeuren en medewerkers planning & control.

Trainers

Nicole Verhoef en Ilona Kleijsen zijn uw trainers, beiden hebben ervaring in de gezondheidszorg

Datum

12 december 2019

Trainingstijden: 9:00 - 16:30 uur

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het bijwonen van één training bedragen € 795,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel.

Programma

9:00 - 9:30 Introductie, voorstellen, wensen & verwachtingen
9:30 - 10:00 Wet- en regelgeving jaarrekening van een zorginstelling
10:00 - 10:45 Toelichting in de jaarrekening / continuïteit
10:45 - 11:00 Koffiepauze
11:00 - 12:00 Materiële vaste activa
12:00 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:45 Voorzieningen / reserveringen
13:45 - 14:15 Specifieke jaarrekeningposten zorg
14:15 - 14:30 Koffiepauze
14:30 - 15:00 Financiële instrumenten
15:00 - 16:00 Bestuurdersbeloningen & WNT
16:00 - 16:30 Afsluiting
16:30 Netwerkborrel

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 6 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 6 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.


Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons