Controllers netwerk in de zorg (care)

Samen slimmer

Heeft u als controller in de zorg behoefte om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere zorginstellingen? Uw collega’s uit de care sector komen daarvoor sinds 2009 bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Wilt u ook op de hoogte blijven, meningen bundelen over mogelijke nieuwe regelgeving, casuïstiek uit uw praktijk met frisse en deskundige blik laten bekijken? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan het netwerk van controllers in de care sector.

De functie van controller in de zorg neemt in belang toe

De zorgmarkt wordt complexer, de dynamiek groter en de benodigde kennis en vaardigheden van de controller nemen navenant toe. Het vergt een alerte houding om tijdig in te kunnen spelen op alle veranderingen. De zich snel opvolgende ontwikkelingen in de zorg hebben als gevolg dat historische kennis snel verouderd is, terwijl toch een goede inschatting en prioritering van toekomstige risico’s van u wordt verwacht. Het netwerk biedt u de mogelijkheid om actuele kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere instellingen die voor soortgelijke uitdagingen staan.

Uw actuele vragen beantwoord

Het controllersnetwerk wordt door PwC gefaciliteerd, maar het is een netwerk vóór en dóór de deelnemende controllers. De feitelijke inhoud wordt in overleg met u ingevuld. Standaard op de agenda staan het rondje langs de velden om de actuele ervaringen met elkaar te delen en ook onderwerpen als scheiden wonen en zorg en geriatrische revalidatie komen periodiek terug, naast de actuele thema’s die voor de betreffende netwerkbijeenkomst zijn benoemd. Voor de bijeenkomst van juni staan als actuele thema’s de zorginkoop en de ontwikkelingen in het personeelsdossier centraal. Voor de daarop volgende bijeenkomsten worden weer nieuwe thema’s door de deelnemers gekozen, afhankelijk van de actualiteit van dat moment. Ongetwijfeld zullen daarbij de transities in het zorgstelsel weer aan de orde komen.

De bijeenkomsten- opzet en werkwijze:

the Academy faciliteert en beheert het netwerk, stelt in overleg met de deelnemers de agenda samen, regelt (externe) sprekers en informeert de deelnemers over het programma, presentaties e.d. De bijeenkomsten worden viermaal per jaar georganiseerd, duren een dag per keer en kennen een sector specifieke opzet (GGZ, GHZ en VVT).


Voor wie?

Het netwerk is bestemd voor controllers en medewerkers met een vergelijkbare functie bij zorginstellingen in de Care sector, zoals verpleging en verzorging, thuiszorg, GGZ, gehandicaptenzorg en welzijn.

Wie zijn de trainers?

De netwerkbijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door Frans Stark. Frans heeft ervaring als accountant en adviseur in de zorgsector. Als lid van de NBA commissie Coziek was hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de sector. Sinds eind 2015 is hij zelfstandig actief als docent, adviseur, interim manager en commissaris in de zorgsector. Naast Frans worden ervaren adviseurs van PwC als trainers en facilitators ingezet tijdens de bijeenkomsten.

Data

  • 14 september 2018
  • 16 november 2018
  • 25 januari 2019
  • 7 Juni 2019

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het netwerk bedragen € 1.650,- vrijgesteld van btw voor een cyclus van vier (opeenvolgende) bijeenkomsten van een dag. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, lunch en borrel. Een extra deelnemer van dezelfde organisatie kan tegen het gereduceerde tarief van 50% deelnemen. Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk.

Programma

9:00 Ontvangst
9:30 Start netwerkprogramma
16:00 Afsluiting met een netwerkborrel

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van dit netwerk krijgen accountants (RA/AA) 5 PE-uren per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van het netwerk 5 PE-punten per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

Deelname

Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de bijeenkomsten.


Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons