Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Spotlight 2017 - 3

Vaktechnisch bulletin van PwC

Spotlight is het vaktechnisch bulletin van PwC. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar.
In deze uitgave (2017 uitgave 3):

  • Woord vooraf – Samen komen we verder
  • Column – Regulering in de financiële sector hoort er gewoon bij, Jan Willem Velthuijsen
  • Interview – In gesprek met stakeholder John Bendermacher die geïnterviewd wordt door Arjan Brouwer 
  • Verslaggeving – Jaarverantwoordingsrapportage verplicht digitaal deponeren, Willem Geijtenbeek
  • Interne beheersing en IT – Outsmarting the ‘bad guys’: evolutie in ethical hacking, Wouter Otterspeer
  • Governance en toezicht – Auditcommissieverplichting voor organisaties van openbaar belang, Jos de Groot  en Inge Gerrits
  • Recht en belastingen – Algemene Verordening Gegevensbescherming – nieuwe regels worden op 25 mei 2018 effectief, Folkert Hendrikse en Maurice Steffin
  • Cultuur en gedrag – Organisaties auditen in toenemende mate cultuur – Wat kunnen we van elkaar leren?, Joukje Janssen, Aike Hoekstra en Meryem Can

Contact

National Office

Communicatie National Office, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 52 53

Volg ons