Spotlight 4, 2015

Vaktechnisch bulletin van PwC

Spotlight is het vaktechnisch bulletin van PwC over accountancy. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar. De laatstverschenen uitgave (2015/4) bevat de volgende artikelen:

  • Gemak dient de mens
  • In gesprek met stakeholder Jan Maarten de Jong
  • Aangepaste RJ 150 Foutherstel leidt eerder tot aanpassen vergelijkende cijfers
  • Nationale in- en aanvulling Europese accountantswetgeving houdt de gemoederen bezig
  • Bescherming brutowinstmarge in tijden van hoge volatiliteit in grondstofprijzen
  • Tax assurance actueler dan ooit te voren
  • De personenvennootschap in beweging
  • Woningcorporaties en derivaten: een beproeving van negatieve rente, strenge stresstesten en ingewikkelde herstelplannen

Contact

National Office

Communicatie National Office, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 52 53

Volg ons