Spotlight 3, 2015

Vaktechnisch bulletin van PwC

Spotlight is het vaktechnisch bulletin van PwC over accountancy. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar. De laatstverschenen uitgave (2015/3) bevat de volgende artikelen:

  • Met beide benen in de samenleving
  • Boerenverstand
  • In gesprek met stakeholder Jan Kees de Jager
  • Invoering nFTK stelt nieuwe eisen aan gebruik van pricinginformatie
  • Succesvolle implementatie van datagedreven controle
  • Meldplicht Datalekken
  • Effectief toezicht op cultuur en gedrag
  • Wettelijke consumentenbescherming uitgebreid
  • Praktische tips en voorbeelden om cultuur en gedrag inzichtelijk te maken.

Contact

National Office

Communicatie National Office, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 52 53

Volg ons