Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Soft controls in de audit

Observaties en bevindingen leren onderbouwen

Cultuur en gedrag vormen het fundament van iedere organisatie. In deze training leert u uw (onderbuik)gevoel, observaties en bevindingen over de organisatiecultuur te onderbouwen. Zowel in gesprekken als in rapportages.


De organisatiecultuur beïnvloedt de organisatie in al haar facetten, van executiekracht van de strategie tot de control environment binnen de organisatie. Ook de wetgever en toezichthouder zien het belang van cultuur steeds duidelijker, zoals onder andere zichtbaar is in de herziene ‘Code Corporate Governance’. Als interne auditor of controller wordt er van u verwacht dat u hier ook een mening over vormt, wat in de praktijk best lastig kan zijn.

Meer over deze training

Inhoud van de training

Essentieel in deze training zijn de praktijkcasussen en feedback van collega’s of cursisten. Door het open karakter van deze training leert u van elkaar en krijgt u inzicht in hoe andere organisaties met dit onderwerp omgaan. Na afloop van deze training bent u zich bewust van het belang van soft controls en de impact van cultuur en gedragsaspecten van de organisatie op de interne beheersing.

View more

Na afloop van de training

  • heeft u inzicht in het begrip ‘soft controls’;
  • bent u zich bewust van het belang van soft controls en de impact van cultuur en gedragsaspecten van de organisatie op de interne beheersing;
  • heeft u een duidelijk beeld bij een mogelijk normenkader rondom cultuur en gedrag binnen de organisatie en weet u hoe u dit kunt vormgeven;
  • kunt u belangrijke observaties en bevindingen benoemen en onderbouwen in gesprekken en rapportages.

 

View more

Voor wie is deze training?

Deze training is bestemd voor interne auditors, controllers en risk officers in de publieke en private sector, die hun huidige kennis en ervaring rond interne beheersing met kennis over soft controls willen uitbreiden.

View more

Over de trainers

De training wordt verzorgd door twee ervaren, geaccrediteerde gedragstrainers met ervaring in de audit praktijk en (de link naar) cultuurvraagstukken. Daarnaast hebben de trainers ervaring met het adviseren van interne accountantsdiensten.

View more

Interesse?

Heeft u interesse in deze training? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek.

De duur, datum en locatie van de training worden ook in overleg met u vastgesteld. Op basis van het voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons