Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Cybersecurity & Privacy awareness

Open training

Direct inschrijven

Inhouse training

Neem contact met ons op

Wat betekent de ontwikkeling in Cybersecurity & Privacy awareness voor je werk als ambtenaar in de mobiliteitsketen?

Slimme verkeerslichten, digitaal parkeren, Mobility-as-a-Service, elektrisch opladen middels algoritmen en persoonsgegevens en zelfrijdende auto’s: mobiliteit wordt meer dan ooit gedreven door data en technologie. Dit geeft vraagstukken zoals: Wat zijn de risico’s van aanvallen van hackers op mijn digitale keten? Wanneer moet ik beginnen over cybersecurity en privacy na te denken in mijn project?

Het antwoord op deze én andere vragen over digitale veiligheid in de mobiliteitsketen leert u in deze training.

Wij veronderstellen dat de deelnemers reeds bekend zijn met Smart Mobility onderwerpen, bij voorkeur omdat zij hier in hun dagelijks werk of in projecten bij betrokken zijn.

Wanneer u geen voorkennis heeft, raden wij u aan de training Cyber Security Awareness te volgen.

Infrastructuur, vervoersvormen en reizigers staan continu met elkaar in verbinding en die ontwikkeling neemt de komende jaren alleen maar toe. Digitalisering van de mobiliteitsketen biedt kansen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld:

 • Welke wettelijke eisen worden er gesteld op het gebied van privacy en security in Nederland en Europa? Welke ontwikkelingen zijn er?
 • Wat zijn de risico’s die het verwerken van persoonsgegevens met zich meebrengen?
 • Hoe krijg ik zicht op mijn afhankelijkheden en kwetsbaarheden?
 • Welke maatregelen kan ik kiezen, waar pas ik deze toe en wanneer is het genoeg?
 • Hoe weet ik dat mijn maatregelen pas houden met dreigingen in de buitenwereld?

Over deze training

Inhoud van de training

De training wordt live online aangeboden. In drie dagdelen leert u wat er allemaal komt kijken op het gebied van Cybersecurity en Privacy bij de ontwikkeling en implementatie van Smart Mobility projecten. Het programma is volledig opgebouwd rondom het delen en toelichten van relevante theoretische inhoud en best practices, die versterkt wordt door het leren toepassen. De deelnemers gaan in groepjes aan de slag met voorbeelden uit de praktijk en met een casus die als rode draad door de drie dagdelen heen loopt. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor interactiviteit, vragen, fun elementen en elkaar leren kennen!

Voorbereiding

U krijgt ter voorbereiding van de training de casuïstiek toegestuurd waar we tijdens de sessies mee aan de slag gaan. Daarnaast vragen wij u om gedurende de trainingsperiode het geleerde toe te passen en te oefenen binnen uw eigen project(en).

Leerdoelen

Het programma bouwt in de 3 dagdelen kennis en vaardigheden bij de deelnemers op. De leerdoelen van elk van de 3 dagdelen zijn als volgt:

 • Dagdeel 1 is gericht op het creëren van bewustzijn van het belang van goede cybersecurity en privacy.
 • Dagdeel 2 is gericht op het leren nadenken over/analyseren van risico’s in een Smart Mobility keten.
 • Dagdeel 3 is gericht op het leren toepassen van de juiste maatregelen en het herkennen van valkuilen, in zowel de governance van de organisatie als relaties (met ketenpartners en leveranciers) en techniek.

Voor wie?

De training is ontworpen voor ambtenaren uit alle disciplines die nog geen of weinig ervaring hebben met het toepassen van Cybersecurity en Privacy, of die wel al langer bezig zijn met het onderwerp maar behoefte hebben aan een gestructureerde basistraining of hun geheugen willen opfrissen. De training is geschikt voor:

 • Inkopers & Juristen
 • Beleidsmakers
 • Projectmanagers
 • Kwartiermakers
 • Informatiemanagers

Wij veronderstellen wel dat de deelnemers reeds bekend zijn met Smart Mobility onderwerpen, bij voorkeur omdat zij hier in hun dagelijks werk of in projecten bij betrokken zijn.

Wanneer u geen voorkennis heeft, raden wij u aan de training Cyber Security Awareness te volgen. De training is gericht op het operationele en tactische niveau van organisaties.

Datum & locatie

De training bestaat uit drie dagdelen op 16 november, 23 november en 30 november (van 09.00 - 13.00 uur). Tussen elke trainingsdeel zit een week voor het maken van opdrachten.

Deze online cursus wordt gegeven via Webex. Je ontvangt voorafgaand aan de training een deelnamelink. U kunt zich aanmelden via de website van CROW.

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 975,00 (excl. 21% btw)

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Voor deze training kunt u zich aanmelden via de website van CROW.

Aanmelden

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 061 58 22

Volg ons