Controllers netwerk in de zorg (care)

Information Corona

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden wij onze trainingen via virtual classroom (live online) aan. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en zullen deelnemers van onze trainingen tijdig informeren wanneer de situatie aanzienlijk verandert. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op via +31 (0)88 792 86 70 of nl_pwc_academy@pwc.com.

Open training

Direct inschrijven

Inhouse training

Neem contact met ons op

Samen slimmer

Heeft u als controller in de zorg behoefte om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere zorginstellingen? Uw collega’s uit de care sector komen daarvoor sinds 2009 bij elkaar om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen. Wilt u ook op de hoogte blijven, meningen bundelen over mogelijke nieuwe regelgeving, casuïstiek uit uw praktijk met frisse en deskundige blik door collega’s laten bekijken? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan het netwerk van controllers in de care sector.

De functie van controller in de zorg neemt in belang toe

De zorgmarkt wordt complexer, de dynamiek groter en de benodigde kennis en vaardigheden van de controller nemen navenant toe. Het vergt een alerte houding om tijdig in te kunnen spelen op alle veranderingen. De zich snel opvolgende ontwikkelingen in de zorg hebben als gevolg dat historische kennis snel verouderd is, terwijl toch een goede inschatting en prioritering van toekomstige risico’s van u wordt verwacht. Het netwerk biedt u de mogelijkheid om actuele kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere instellingen die voor soortgelijke uitdagingen staan.

View more

Uw actuele vragen beantwoord

Het controllersnetwerk wordt door PwC gefaciliteerd, maar het is een netwerk vóór en dóór de deelnemende controllers. De feitelijke inhoud wordt in overleg met u ingevuld. Standaard op de agenda staan het rondje langs de velden om de actuele ervaringen met elkaar te delen naast de actuele thema’s die voor de betreffende netwerkbijeenkomst zijn benoemd. Mogelijke onderwerpen voor de bijeenkomsten zijn o.a.:

 • Actuele ontwikkelingen in de (bekostiging van de) diverse zorgdomeinen
 • Financieringsvraagstukken en ontwikkelingen kapitaalmarkt
 • Bouw en investeringen
 • Arbeidsmarktvraagstukken,
 • Fiscaliteit
 • Toekomstscenario’s op langere termijn en de betekenis daarvan voor de vraag “wat wij nu moeten doen?”
 • Vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, automatisering, perioderapportering en forecasting
 • Vraagstukken op het gebied van interne beheersing, risicomanagement en extern toezicht en controle
 • Vermindering administratieve lasten

De thema’s voor de volgende bijeenkomst worden samen met de groep bepaald en voorbereid. Meestal betreft dit een actueel onderwerp, maar we staan ook regelmatig even stil bij de ontwikkelingen op de langere termijn en de betekenis daarvan voor ons werk vandaag. Afhankelijk van de thema’s worden meestal ook specifieke deskundigen op het betreffende gebied als spreker gevraagd.

 

View more

De bijeenkomsten- opzet en werkwijze

PwC's Academy faciliteert en beheert het netwerk, stelt in overleg met de deelnemers de agenda samen, regelt (externe) sprekers en informeert de deelnemers over het programma, presentaties e.d. De bijeenkomsten worden viermaal per jaar georganiseerd, duren een dag per keer en kennen een sector specifieke opzet (GGZ, GHZ en VVT).

View more

Voor wie?

Het netwerk is bestemd voor controllers en medewerkers met een vergelijkbare functie bij zorginstellingen in de Care sector, zoals verpleging en verzorging, thuiszorg, GGZ, gehandicaptenzorg en welzijn.

View more

Wie zijn de trainers?

De trainers zijn vak- en sectorspecialisten uit de brede sectorgroep gezondheidszorg van PwC.

View more

Programma

In verband met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus wordt het programma momenteel omgezet naar een virtuele (live online) training.

9:00 Ontvangst
9:30 Start netwerkprogramma
16:00 Afsluiting met een netwerkborrel

Data

 • 22 januari 2021 (live online) virtual classroom
 • 4 juni 2021 (indien mogelijk klassikaal)
 • 10 september 2021 (indien mogelijk klassikaal)
 • 12 november 2021 (indien mogelijk klassikaal)

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Wanneer wij in de mogelijkheid zijn om deze training als klassikale training te geven, bieden wij de training op de hierboven genoemde data als klassikale training aan. Wij zullen dit via de website communiceren en reeds aangemelde deelnemers persoonlijk informeren.

Kosten

De kosten van het netwerk bedragen € 1.650,- vrijgesteld van btw voor een cyclus van vier (opeenvolgende) bijeenkomsten van een dag. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, lunch en borrel. Een extra deelnemer van dezelfde organisatie kan tegen het gereduceerde tarief van 50% deelnemen. Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk.


Interesse?

Heeft u interesse in deze training? Wij bespreken graag samen met u uw leerdoelen, de specifiek gewenste resultaten en casuïstiek.

De duur, datum en locatie van de training worden ook in overleg met u vastgesteld. Op basis van het voorgesprek maken wij een trainingsvoorstel voor u op maat.

Nieuwe regeling voor accountants (AA en RA) per 1 januari 2021

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

NB: overgangsregeling NBA voor accountants

Tot 30 juni 2021 heeft u de mogelijkheid om nog PE-uren (AA en RA) te ontvangen welke u kunt gebruiken voor uw PE-verplichting van 2020. Wij verstrekken u een certificaat van deelname ná afloop van de training. Indien u gebruikt maakt van de overgangsregeling en deze training registreert voor 2020, dan kunt u deze training niet gebruiken in uw PE-portfolio 2021.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 63

Volg ons