Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Continuïteitsprogramma (verplicht onderwerp NBA)

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus bieden wij onze open trainingen vanaf maandag 22 november tot en met eind december 2021 live online aan. Begin december (na de persconferentie) beoordelen wij de open trainingen voor de periode januari / februari 2022. U kunt zich gewoon inschrijven. Deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor de klassikale open trainingen die gepland staan na 22 november, informeren wij persoonlijk. Mocht u nog vragen hebben, neem contact met ons op via +31 (0)88 792 86 70 of nl_pwc_academy@pwc.com.

Open training

Direct inschrijven

Inhouse training

Inhouse training

Neem contact met ons op

De NBA heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp ‘continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. Bent u accountant in business of intern accountant (die niet op basis van COS 610 werkt) en wilt u bij PwC’s Academy invulling geven aan het verplichte onderwerp ‘continuïteit’?

Wij bieden u verschillende keuzemodules gerelateerd aan het onderwerp ‘continuïteit’, verdeeld over verschillende sessies. Hiermee heeft u de keuzevrijheid om op een efficiënte en effectieve manier te voldoen aan het verplichte thema voor 2021, op de onderwerpen die u relevant vindt.

Deze training is ook een onderdeel van onze combinatiepakketten, waarmee u bij deelname aan meerdere trainingen korting ontvangt. Kijk op de pagina Permanente Educatie Pakketten welke pakketten wij aanbieden.

Coronaproof werken aan uw continuïteitsverplichting!

Onze keuzemodules

Data-analyse en visualisatie

Welk verhaal vertelt uw data? Hoe kunt u grote hoeveelheden interne en externe data samenbrengen in visualisaties als basis voor goed geïnformeerde besluitvorming, procesoptimalisatie en monitoring? Tijdens de sessie komt aan bod hoe u data beschikbaar maakt, deze transformeert in bruikbare data en de juiste manier van visualiseren kiest om vervolgens het verhaal te vertellen aan de hand van inzichtgevende rapportages en dashboards.

Een interactieve sessie waarbij een casus uit de praktijk centraal staat! Samen met u wordt er tijdens de sessie gewerkt aan het creëren van een visualisatie op een dataset om het verhaal achter de data inzichtelijk te krijgen.

Datagedreven verantwoording

De betrouwbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de interne verantwoording is afhankelijk van veel aspecten zoals de manier van toetsen, de wijze waarop controles uitgevoerd worden en de betrokken personen. Een manier om tot een verantwoording te komen is door gebruik te maken van data. Enkele voorbeelden van het gebruik van data in de verantwoording is dat er meer inzicht verkregen wordt, enkel stilgestaan wordt bij uitzonderingen in het proces en de wijze van toetsing in grote mate geautomatiseerd wordt. In deze sessie zullen wij laten zien op welke wijze data ontsloten en geanalyseerd kan worden ten behoeve van de verantwoording door gebruik te maken van exceptie gebaseerde monitoring.

Duurzaamheid

In de training Verantwoord verduurzamen geven we een introductie over duurzaamheid. Daarin besteden we aandacht aan basisbeginselen en het belang van duurzaamheid voor de organisatie. We kijken naar thema's als ESG en gaan in op de relevantie van onderliggende thema's uw organisatie. Waar vanuit de maatschappij de focus vaak primair ligt op de E van Environment, lichten we toe hoe vanuit materialiteit de focus ook op het aspect Social kan liggen, en wat dit betekent voor uw organisatie.  Vervolgens gaan we in op een aantal standaarden en frameworks die kunnen helpen met grip krijgen op het onderwerp en hoe een organisatie zich kan onderscheiden door te kiezen voor indicatoren die voor hem of haar van belang zijn.

Disruptive innovation

Naarmate de wereld meer verbonden en complexer wordt, verandert disruptieve innovatie de gevestigde industrieën en creëert ze zelfs nieuwe in realtime. In deze sessie behandelen we de verschillende archetypen van verstoringen en delen we kaders om strategisch door de onvermijdelijke golven van verandering te navigeren.

Risicomanagement

Elke organisatie heeft te maken met disrupties, veranderingen in wet-en regelgeving en een toenemende mate van technologie. Toezichthouders, stakeholders en ketenpartners verwachten van organisaties dat ze weerbaar en in control zijn in dergelijke situaties. Tijdens deze keuzemodule gaan we in op het toekomstbestendig maken van uw risicomanagementsysteem. Hierin staat de risicomanagementcyclus centraal, toegepast op zowel periodes met disrupties (zoals een crisis) als na afloop van een dergelijke periode.

Vanwege de grote belangstelling kunnen wij dit thema niet meer bij inhouse trainingen inzetten. Wanneer uw interesse uitgaat naar dit thema, kunt u zich aanmelden voor de open trainingen. 

Niet-integer gedrag in tijden van crisis

'Tijdens de training Fraude en integriteit in crisissituaties nemen wij de deelnemers mee in wat voor impact een crisissituatie binnen een organisatie (bijvoorbeeld door continuïteitsproblemen) kan hebben op de integriteit van personen. Tevens staan wij stil bij de mogelijke frauderisico's die hieruit volgen en wat een organisatie kan doen om deze frauderisico's te verkleinen. Tijdens de sessie is volop ruimte voor interactie en het stellen van vragen.'

Scenario generation & analysis

Megatrends en opkomende trends zullen samen de sociaaleconomische realiteit van morgen creëren. In deze sessie ontdekken we de nieuwste opkomende trends, de voordelen van scenarioplanning en een methodologie voor het systematisch analyseren van toekomsten om no-regret-strategieën te ontwikkelen.

Herstructureringen en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

In deze onzekere tijden staan veel ondernemingen voor een grote uitdaging. Het business model staat onder druk en moet veranderen of de schulden staan niet meer in verhouding tot de activiteiten. In dergelijke situaties is een herstructurering noodzakelijk. Maar wat een herstructurering omvat, welke mogelijkheden en opties er zijn en hoe dit de jaarrekeningcontrole van de accountant beïnvloedt, is bij velen onbekend. Recent is ook de WHOA geïntroduceerd welke het aantal mogelijkheden voor een onderneming significant vergroot.

Hoe ziet het programma eruit

De training bestaat uit twee keuzemodules van 1,5 uur (per module) en is flexibel in te plannen met pauzes en voldoende interactie. Achteraf maakt u op eigen gelegenheid een 'recharge-quiz'.. 

Het is ook mogelijk om de training specifiek voor uw organisatie op maat te maken, zodat u met meerdere collega's tegelijk aan deze verplichting kunt voldoen op de onderwerpen die voor uw organisatie relevant zijn. Neem contact met ons op wanneer u hier interesse in heeft.

Gaat uw voorkeur uit naar een Engelstalige training? Ook dat is mogelijk. Maak in dat geval uw interesse kenbaar door te mailen naar nl_pwc_academy@pwc.com.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor accountants in business en intern accountants (die niet op basis van COS 610 werken) die invulling geven aan het verplichte onderwerp ‘Continuïteit’.

Wie zijn de trainers?

Onze trainers zijn PwC specialisten van het desbetreffende onderwerp.

Data sessies

18-nov-21  
08.30 - 12.15 uur:  Disruptive innovation en scenario generation
13:00 - 17:00 uur:  Risicomanagement en scenario generation & analysis
   
2-dec-21  
08.30 - 12.15 uur: Datagedreven verantwoording & Data analyse en Visualisatie
13.00 - 17.00 uur: Niet-integer gedrag en Disruptive innovation
   
14-dec-21  
08.30 - 12.15 uur:  Duurzaamheid en Datagedreven verantwoording
13:00 - 17:00 uur:  Risicomanagement en Niet-integer gedrag

Locatie

Live online (virtual classroom).

Kosten

De kosten van deze training bedragen €395,- (vrijgesteld van BTW).

Voor PwC alumni geldt een kortingsregeling van 10%. Wanneer u zich als PwC alumnus aanmeldt, vermeldt u dan bij de inschrijving in het opmerkingenveld dat u gebruik wilt maken van de PwC alumni korting.

Voor alle kortingsregelingen van PwC's Academy geldt dat deze niet onderling te combineren zijn tenzij dit expliciet is aangegeven.

Programma

Het totale programma continuïteit duurt 4 uur en bestaat uit twee keuzemodules van 1,5 á 2 uur per module en een 'recharge-quiz'.

Permanente Educatie

PE-portfolio RA

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

Met het continuïteitsprogramma voldoet u aan de verplichting van het NBA om u te ontwikkeling op het verplichte overwerp "continuïteit" 2021.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. Voor deze training kunt u 4 PE-punten schrijven. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 63

Volg ons