Btw in het onderwijs

Werkt u in het onderwijs en:

 • Wilt u op een heldere en interactieve manier meer inzicht krijgen in de btw-vraagstukken die u bezighouden?
 • Twijfelt u over de toepassing van een btw-vrijstelling op bepaalde diensten?
 • Worden er kosten door uw instelling zonder btw doorbelast?
 • Wilt u uw btw-kennis opfrissen aan de hand van actuele ontwikkelingen en thema’s die spelen in de onderwijssector?
 • Wilt u meer weten over de complexe regels met betrekking tot verhuur en levering van onroerend goed?
 • Verwacht uw instelling een btw-controle van de Belastingdienst of wilt u uw fiscale beheersing verbeteren?

Kunt u één of meer van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is deze interactieve training iets voor u! In deze training leert u namelijk kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling. Ook leert u de maatregelen te bepalen die nodig zijn om die risico’s en kansen te beheersen en benutten en deelt u praktijkervaringen met de andere deelnemers.

Let op, dit is de basistraining Btw in het onderwijs. In de verdiepingstraining btw in het onderwijs gaan wij dieper in op complexere thema's en onderzoeken we vraagstukken waar geen pasklaar antwoord op te geven is.

“Casus voorbeelden die je dan zelf of in break out groepjes moet uitwerken. Geeft je gelijk meer feeling bij het onderwerp en alle zaken waaraan gedacht moet worden.”

Deelnemer online training BTW in het onderwijs 2021

“Goede combinatie actief en theorie. Voldoende ruimte voor interactie tussen docent en deelnemer. Mooi determination scheme om stapsgewijs de btw te beoordelen. Dat biedt immers houvast.”

Deelnemer training BTW in het onderwijs 2022

Over deze training

Breng uw btw-kennis op niveau

Btw-regelgeving geeft helaas meestal geen concrete handvatten. U zult de btw-regelgeving dus moeten interpreteren. Dit is zeker niet altijd eenvoudig. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat bij u de behoefte bestaat aan informatie. Vooral praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ binnen uw organisatie beter te kunnen managen. En dat is precies waarom PwC de training ‘Btw in het onderwijs’ aanbiedt.

N.B. In deze basistraining behandelen we uitgebreid de algemene btw-regels, zoals ondernemerschap en het basisbegrip van de btw-onderwijsinstelling. Wilt u uw btw-kennis verder uitbreiden of heeft u de basistraining al gevolgd? Dan verwijzen we u naar onze verdiepingstraining Btw in het onderwijs, waar we dieper ingaan op complexere thema's.

 

Voor wie?

Financials in het onderwijs, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistant) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van onderwijsinstellingen, juristen en bestuurssecretarissen kunnen middels dit actuele trainingsaanbod hun kennisniveau snel en efficiënt op peil brengen en verhogen. Deze training is geschikt voor iedereen die zijn/haar kennis op het gebied van btw in het onderwijs wil vergroten of updaten.

 

De training gaat onder meer in op

 • de belangrijkste theorie van de btw, zoals het begrip ondernemerschap in de btw, de fiscale eenheid in de btw en prestaties (leveringen en diensten) in de btw;
 • toepassing van de btw-onderwijsvrijstelling en andere voor onderwijsinstellingen relevante btw-vrijstellingen;
 • de btw-gevolgen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, met andere publieke instellingen en met het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerkingsverbanden die ontstaan vanwege Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap;
 • de regels rondom (pro-rata) aftrek van btw op gemaakte kosten en de actuele ontwikkelingen op dit gebied; 
 • de belangrijkste btw-aspecten die aan de orde kunnen komen bij (ver)bouw en verhuur van onroerend goed.
 • de belangrijkste aandachtspunten voor de btw bij subsidieprojecten, denk bijvoorbeeld aan Groeifondsaanvragen.

Na afloop van de training bent u in staat om

 • kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling;
 • de maatregelen te bepalen die nodig zijn om btw-risico’s te beheersen en btw-kansen te benutten;
 • uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Trainers

De trainers zijn beide fiscaal adviseur met een focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies aan onderwijsinstellingen.

Datum

 • 6 juni 2024

Locatie

 • PwC Utrecht

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- (vrijgesteld van btw).

Voor PwC alumni geldt een kortingsregeling van 10%. Wanneer u zich als PwC alumnus aanmeldt, vermeldt u dan bij de inschrijving in het opmerkingenveld dat u gebruik wilt maken van de PwC alumni korting.

Voor alle kortingsregelingen van PwC's Academy geldt dat deze niet onderling te combineren zijn tenzij dit expliciet is aangegeven.

Programma

De training start om 09.30 uur en duurt tot 16.00, dit is inclusief korte pauzes en een lunchpauze. Na afloop van de training is er een aansluitende borrel.

09:30 Ontvangst
10:00 Start training met kennismaking deelnemers en schets doorlopende praktijkcasus
10:15 Basis btw voor onderwijsinstellingen
11:15 Pauze
11:30 Vrijstellingen voor onderwijsinstellingen
12:00 Samenwerking tussen onderwijsinstellingen
12:30 Lunch
13:15 Vervolg samenwerking tussen onderwijsinstellingen
13:45 Aftrek van voorbelasting
14:30 Onroerend goed
15:15 Pauze
15:30 Administratieve verplichtingen & Belastingdienst
16:00 Evaluatie, afsluiting en borrel

Permanente Educatie

PE-Portfolio accountants (AA en RA)

Deze training kunt u opnemen als leeractiviteit in uw PE-portfolio. Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training.

PE-punten registercontrollers (RC)

Na afloop van de training ontvangt u van ons een deelnamebewijs met het aantal gevolgde lesuren van de training. U kunt dit zelf registreren op de website van de VRC.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Bij minimaal 13 deelnemers gaat de training door.


Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons