Btw in het onderwijs

Information Corona

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen onze trainingen niet langer klassikaal plaatsvinden en bieden wij deze via virtual classroom (live online) aan. U kunt zich gewoon inschrijven. Deelnemers die zich al hebben ingeschreven, informeren wij persoonlijk over de voortgang. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op via +31 (0)88 792 86 70 of nl_pwc_academy@pwc.com.

Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en zullen deelnemers van onze trainingen tijdig informeren wanneer de situatie aanzienlijk verandert.

Open training

Direct inschrijven

Inhouse training

Inhouse training

Neem contact met ons op

Werkt u in het onderwijs en:

 • Wilt u op een heldere en interactieve manier meer inzicht krijgen in de btw-vraagstukken die u bezighouden?
 • Twijfelt u over de toepassing van een btw-vrijstelling op bepaalde diensten?
 • Worden er kosten door uw instelling zonder btw doorbelast?
 • Verwacht uw instelling een btw-controle van de Belastingdienst?
 • Wilt u meer weten over de complexe regels met betrekking tot verhuur en levering van onroerend goed?

Kunt u één of meer van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is deze interactieve training iets voor u! In deze training leert u namelijk kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling. Ook leert u de maatregelen te bepalen die nodig zijn om die risico’s en kansen te beheersen en benutten.

"Prima training, zeer bruikbaar voor fiscaal adviseurs binnen een onderwijsinstelling."

Deelnemer training Btw in het onderwijs 2019

Over deze trainng

Breng je btw-kennis op niveau

Btw-regelgeving geeft helaas meestal geen concrete handvatten. U zult de btw-regelgeving dus moeten interpreteren. Dit is zeker niet altijd eenvoudig. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat bij u de behoefte bestaat aan informatie. Vooral praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ binnen uw organisatie beter te kunnen managen. En dat is precies waarom PwC de training ‘Btw in het onderwijs’ aanbiedt.

 

Voor wie?

Financials in het onderwijs, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistant) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van onderwijsinstellingen kunnen middels dit actuele trainingsaanbod hun kennisniveau snel en efficiënt op peil brengen en verhogen. Deze training is geschikt voor iedereen die zijn/haar kennis op het gebied van btw in het onderwijs wil vergroten of updaten.

 

 

De training gaat onder meer in op:

 • de belangrijkste theorie van de btw, zoals het begrip ondernemerschap in de btw, de fiscale eenheid in de btw en prestaties (leveringen en diensten) in de btw;
 • toepassing van de btw-onderwijsvrijstelling en andere voor onderwijsinstellingen relevante btw-vrijstellingen;
 • de btw-gevolgen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, met andere publieke instellingen en met het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerkingsverbanden die ontstaan vanwege Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap;
 • de regels rondom (pro-rata) aftrek van btw op gemaakte kosten en de actuele ontwikkelingen op dit gebied; 
 • de belangrijkste btw-aspecten die aan de orde kunnen komen bij (ver)bouw en verhuur van onroerend goed.

Na afloop van de training bent u in staat om:

 • kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling;
 • de maatregelen te bepalen die nodig zijn om btw-risico’s te beheersen en btw-kansen te benutten;
 • uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Trainers

De trainers zijn beide fiscaal adviseur met een focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies aan onderwijsinstellingen.

 

Datum

Deze training wordt als virtuele training (live online) aangeboden op 3 en 10 november 2020 (twee dagdelen).

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 790,- (vrijgesteld van btw).

Programma

Programma Dag 1 - 3 november 2020
09:00 - 09:15 Kennismaking, toelichting programma Dag 1 en schetsen doorlopende praktijkcasus.
09:15 - 09:30 Inventarisatie leerdoelen deelnemers
09:30 - 10:30 Basis btw voor onderwijsinstellingen
10:30 - 10:45 Pauze
10:45 - 12:00 Vrijstellingen voor onderwijsinstellingen
12:00 - 12:45 Onroerend goed
12:45 - 13:00 Evaluatie dag 1, terugblik op de leerdoelen en afsluiting
Programma Dag 2 - 10 november 2020
09:00 - 09:15 Ontvangst en toelichting programma Dag 2
09:15 - 09:30 Inventarisatie leerdoelen deelnemers en vragen n.a.v. dag 1
09:30 - 09:45 Samenvatting dag 1
09:45 - 10:30 Samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen
10:30 - 10:45 Pauze
10:45 - 11:15 Vervolg samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen
11:15 - 12:15 Aftrek van voorbelasting
12:15 - 12:45 Administratieve verplichtingen & Belastingdienst
12:45 - 13:00 Evaluatie dag 2, terugblik op de leerdoelen en afsluiting

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 7 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 7 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op nl_pwc_academy@pwc.com.

Contact

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons