Leergang Interne controle voor de publieke sector

Grip in een turbulente tijd

In deze leergang, bestaande uit twee modules, leert u als interne auditor aan de hand van praktijkoefeningen en praktische voorbeelden zelfstandig interne onderzoeken uit te voeren en de interne controlecyclus af te ronden. Hierbij focussen we op de gehele publieke sector, zodat u onderling van elkaar kunt leren. De inhoud van casuïstiek wordt toegespitst op de situatie van de aanwezige deelnemers, specifiek gericht op de publieke sector en de sectoren van de deelnemers.

De leergang interne controle maakt deel uit van een bredere journey voor interne controleurs in de publieke sector.

Deze leergang helpt u om te gaan met ontwikkelingen als het ‘in control statement’ voor gemeenten, de ‘organisatie van openbaar belang-status’ van woningcorporaties, de transities in de zorgsector en nog veel meer actuele ontwikkelingen in de publieke sector. Dergelijke ontwikkelingen hebben bij steeds meer organisaties de behoefte aan grip en toenemend controlerend vermogen aangewakkerd

Download de brochure van deze masterclass
Deel deze brochure

Na afloop van de leergang…

  • bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van interne controle methoden en technieken zoals data-analyse, voor de publieke sector;
  • heeft u een visie op de doorontwikkeling van interne controle in uw specifieke situatie en kunt u dit spiegelen aan de andere deelsectoren van de publieke sector;
  • kunt u zelfstandig een efficiënte auditplanning maken en uitvoeren gebaseerd op een risicoanalyse in plaats van een vast roulatieschema van onderwerpen;
  • bent u in staat de interne controlecyclus af te ronden, inclusief het opzetten van uniforme dossiervoering;
  • bent u in staat de verbinding te maken tussen de interne controle en externe controle; 
  • weet u op welke wijze u een systeem- en risicogerichte interne controle kunt inrichten en uitvoeren;
  • kunt u aanknopingspunten voor de interne controle bij nieuwe werkstromen herkennen;
  • bent u in staat het interne controle proces binnen uw organisatie in te richten bij nieuwe stromen;
  • kunt u op de juiste wijze omgaan met bevindingen en deze vertalen naar concrete vervolgwerkzaamheden.

Speciaal tarief 

De kosten per module bedragen € 895,- vrijgesteld van btw. Indien u zich voor beide modules aanmeldt geldt een speciaal tarief van  € 1.650,-, vrijgesteld van btw. Deze bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel.

Bouw uw eigen internal audit journey!

Behoefte aan een extra verdiepingsslag? Dat kan! Creëer uw persoonlijke interne auditors journey, doe binnen verschillende vakgebieden de benodigde kennis en vaardigheden op en til de kwaliteit van uw functioneren naar een hoger niveau! Deze leergang is uitstekend aan te vullen met andere trainingen zoals IT-auditCommuniceren met impact en/of Soft controls in de audit.

Trainers

De training wordt verzorgd door accountants en adviseurs uit onze publieke sectorgroep.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor managers, internal audit, auditors, interne controleurs en (concern)controllers van publieke instellingen.

Datum

De leergang 'Interne controle; grip in een turbulente tijd’ bestaat uit de volgende modules waarvoor u zich via bovenstaande link afzonderlijk kunt inschrijven:

Module 1 - Een goed begin is het halve werk - 19 september
Module 2 - Van controlemix tot het omgaan met bevindingen - 3 oktober.

Het ontvangst van iedere training is om 8.30 uur. De training start om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Beide modules worden afgesloten met een netwerkborrel.

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten per module bedragen € 895,- vrijgesteld van btw. Indien u zich voor beide modules aanmeldt geldt een speciaal tarief van  € 1.650,-, vrijgesteld van btw. Deze bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel. 
Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Programma

De leergang 'Interne controle; grip in een turbulente tijd’ bestaat uit de volgende modules waarvoor u zich afzonderlijk in kunt schrijven:

Module 1 - Een goed begin is het halve werk 
Module 2 - Van controlemix tot het omgaan met bevindingen

De ontvangst van iedere training start om 8.30 uur, de training start om 9.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Beide modules worden afgesloten met een netwerkborrel.

PE-uren voor accountants (AA en RA)

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 6 PE-uren per gevolgde module. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 6 PE-punten per gevolgde module. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons