Jaarrekeningactualiteiten voor woningcorporaties

Bereid u voor op verslagjaar 2019!

Natuurlijk wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en welke effecten die hebben op uw woningcorporatie en de jaarrekening 2019. Graag kijken wij in november en december 2019 weer met u vooruit naar de jaarrekening 2019 en de relevante actualiteiten.

In deze training bieden wij u de handvatten voor een juiste procesvoering van de jaarafsluiting. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het gebied van jaarverslaggeving en fiscaliteit. Hierbij zullen we onder meer stil staan bij de ontwikkelingen rondom de beleidswaarde, SBR Wonen en de verwerking van latenties.

Deze training gaat in op...

 • brede ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving;
 • ontwikkelingen ten aanzien van de marktwaarde en beleidswaarde;
 • toepassing en gevolgen van noititie SBR Wonen;
 • verantwoording van latenties en ontwikkelingen hierin;
 • best practices op basis van ervaringen uit voorgaand jaar.

View more

Na afloop van deze training

 • bent u staat om de belangrijkste aandachtspunten voor uw jaarrekeningproces te identificeren en tijdig op te pakken;
 • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor uw jaarrekeningproces;
 • heeft u ervaringen uitgedeeld met ons en uw collega’s in de sector.

View more

Voor wie?

De training is primair gericht op (financiële) directeuren, controllers, administrateurs en beleidsmedewerkers van woningcorporaties.

View more

De trainers

De trainingen worden georganiseerd door de sectorgroep Woningcorporaties van PwC.

View more

Datum & locatie:

 • 14 november 2019 – PwC Rotterdam
 • 21 november 2019 – PwC Eindhoven
 • 2 december 2019 – Van der Valk Arnhem
 • 9 december 2019 – Van der Valk Zwolle
 • 17 december 2019 – PwC Utrecht

Kosten

De kosten van de training bedragen € 595,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en lunch. 

Programma

09:00 - 09:10 Ìntroductie, doelen & verwachtingen
09:10 - 10:00 Sectorontwikkelingen
10:00 - 11:00 Actualiteiten verslaggeving deel 1
11:00 - 11:15 Pauze
11:15 - 12:15 Actualiteiten verslaggeving deel 2
12:15 - 13:00 Netwerklunch
13:00 - 13:30 Fiscale actualiteiten
13:30 - 14:15 Hot topic:
de kwaliteit van data en toepassing van data-analyse
en robots binnen de financiële functie.
14:15 - 14:30 Quiz en afsluiting

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (AA en RA) 5 PE-uren/-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van deze training 5 PE-uren/-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons