Fraude en Fraudebeheersing

De verplichte fraudetraining die u niet kan en mag missen!

Er zijn in 2020 extra data beschikbaar gesteld voor de door de NBA verplicht gestelde fraudetraining voor accountants. Tijdens deze training staan de volgende leerdoelstellingen centraal:

  • De bewustwording vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van fraude(risicofactoren).
  • Het begrip vergroten over fraude(risicofactoren).
  • De vaardigheden vergroten in het onderkennen frauderisicofactoren, als ook fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving.
  • De vaardigheden vergroten in het omgaan met dilemma’s.
Fraude en fraudebeheersing training PwC's Academy

Tijdens het Fraude Film Festival 2018 participeerde ik in de “Fraudesimulatie” van PwC. Via een case werden de participanten mee genomen in het opzetten van een data gedreven forensische opdracht en de dilemma’s die daarbij een rol spelen. Het was een leerzame en leuke ervaring

Willem Buijs (Audit Department Head bij ING)

Aanleiding

In 2017 gold voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor de (vrijwillige) controle van de jaarrekening de verplichting om een training frauderisicofactoren te volgen. Het bestuur van de NBA acht het van belang dat ook andere accountants een verplichte training fraude volgen zodat ook zij invulling kunnen geven aan de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van fraude.

Voor wie?

De training is voor interne accountants, overheidsaccountants en accountants in business.

De trainers:

De trainingen worden gegeven door ervaren inhouds- en gedragstrainers op het gebied van fraude en communicatie.

Mogelijk programma: verschillende keuzes

Op basis van het programma van eisen van de NBA hebben wij twee mogelijke programma’s opgesteld voor de fraudetraining. De tainingen omvatten de in het curriculum vastgestelde onderwerpen: Frauderisicofactoren in de organisatie en De accountant in business en fraude.

  1. Fraudetraining inclusief fraudesimulatie van 1 uur waarin deelnemers aan den lijve ondervinden hoe het is om een fraude-onderzoek uit te voeren.
  2. Fraudetraining waarin op het gebied van frauderisicofactoren wordt geoefend met behulp van een rollenspel met een acteur. Dit richt zich specifiek op het herkennen fraudeur en signaleren van fraude.

I experienced the pressure cooker session organized by PwC during the Fraud Film Festival. For one hour I was submerged in a contest to unravel a potential fraud case. Brainstorming about the possibilities and checking that with the available data: it was very educational and entertaining.

John Mooring (Anti-Fraud Officer bij Nationale-Nederlanden)

Datum

  • 18 februari 2020 - PwC Amsterdam
  • 24 maart 2020 - PwC Utrecht

Kosten

De kosten voor het bijwonen van de Fraudetraining met fraudesimulatie bedragen €475,- vrijgesteld van btw. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, lunch en afsluitende netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Fraudetraining met fraudesimulatie

Het programma op deze dag zal starten om 09.00 uur en om 16.45 uur eindigen.

Voortraject Deelnemers aan de training bereiden de training voor aan de hand van verstrekte artikelen en filmpjes.
 
Start programma Verwachtingen worden gedeeld evenals ervaringen.
Fraudesimulatie Onder begeleiding gaan deelnemers ervaren hoe het is om een fraudeonderzoek te doen door deze zelf uit te voeren aan de hand van een geanonimiseerde dataset.
Think like a fraudster Deelnemers kruipen in de huid van een fraudeur en gaan bedenken op welke manier vanuit verschillende rollen fraude kan worden gepleegd bij een (eigen) organisatie.
Lunch  
Fraude voorkomen en constateren in combinatie met de regelgeving Aan de hand van eigen organisatie of casus beoordelen deelnemers hoe frauderisicofactoren worden afgedekt. Aanvullend wordt stilgestaan bij de rol van de deelnemers bij een constatering van fraude en bij NOCLAR.
Reflectie op eigen organisatie Aan de hand van stellingen gaan deelnemers aan de slag met de eigen situatie in de eigen organisatie en hoe dit bespreekbaar te maken.
Afsluiting Op basis van ervaringen en resterende vragen wordt de dag afgesloten.

Fraudetraining met rollenspel

Het programma op deze dag zal starten om 09.00 uur en om 16.30 uur eindigen.

Voortraject Deelnemers aan de training bereiden de training voor aan de hand van verstrekte artikelen en filmpjes.
 
Start programma Verwachtingen worden gedeeld evenals ervaringen.
Think like a fraudster Deelnemers kruipen in de huid van een fraudeur en gaan bedenken op welke manier vanuit verschillende rollen fraude kan worden gepleegd bij een (eigen) organisatie.
Risicofactoren en frauderisico’s bespreekbaar maken Aan de hand van de eigen organisatie en dilemma’s gaan deelnemers aan de slag met hoe dit bespreekbaar te maken en oefenen met een acteur.
Lunch  
Fraude voorkomen en constateren in combinatie met de regelgeving Aan de hand van eigen organisatie of casus beoordelen deelnemers hoe frauderisicofactoren worden afgedekt. Aanvullend wordt stilgestaan bij de rol van de deelnemers bij een constatering van fraude en bij NOCLAR.
Reflectie op eigen organisatie Aan de hand van stellingen gaan deelnemers aan de slag met de eigen situatie in de eigen organisatie en hoe dit bespreekbaar te maken.
Afsluiting Op basis van ervaringen en resterende vragen wordt de dag afgesloten.

PE-uren Accountants

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van het NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 7 PE-uren. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

PE-punten RC’s

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 7 PE-punten per module. Wij verstrekken u een certificaat van deelname na afloop van de training.

Aanmelden

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. In dien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door tegen op pwc-academy@nl.pwc.com.

Contact

Anke Landstra

Leeradviseur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons