Controllers netwerk in de zorg (care)

Samen slimmer

Heeft u als controller in de zorg behoefte om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere zorginstellingen? Uw collega’s uit de care sector komen daarvoor sinds 2009 bij elkaar om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen. Wilt u ook op de hoogte blijven, meningen bundelen over mogelijke nieuwe regelgeving, casuïstiek uit uw praktijk met frisse en deskundige blik door collega’s laten bekijken? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan het netwerk van controllers in de care sector.

De functie van controller in de zorg neemt in belang toe

De zorgmarkt wordt complexer, de dynamiek groter en de benodigde kennis en vaardigheden van de controller nemen navenant toe. Het vergt een alerte houding om tijdig in te kunnen spelen op alle veranderingen. De zich snel opvolgende ontwikkelingen in de zorg hebben als gevolg dat historische kennis snel verouderd is, terwijl toch een goede inschatting en prioritering van toekomstige risico’s van u wordt verwacht. Het netwerk biedt u de mogelijkheid om actuele kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere instellingen die voor soortgelijke uitdagingen staan.

Uw actuele vragen beantwoord

Het controllersnetwerk wordt door PwC gefaciliteerd, maar het is een netwerk vóór en dóór de deelnemende controllers. De feitelijke inhoud wordt in overleg met u ingevuld. Standaard op de agenda staan het rondje langs de velden om de actuele ervaringen met elkaar te delen naast de actuele thema’s die voor de betreffende netwerkbijeenkomst zijn benoemd. Mogelijke onderwerpen voor de bijeenkomsten zijn o.a.:

 • Actuele ontwikkelingen in de (bekostiging van de) diverse zorgdomeinen
 • Financieringsvraagstukken en ontwikkelingen kapitaalmarkt
 • Bouw en investeringen
 • Arbeidsmarktvraagstukken,
 • Fiscaliteit
 • Toekomstscenario’s op langere termijn en de betekenis daarvan voor de vraag “wat wij nu moeten doen?”
 • Vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, automatisering, perioderapportering en forecasting
 • Vraagstukken op het gebied van interne beheersing, risicomanagement en extern toezicht en controle
 • Vermindering administratieve lasten

De thema’s voor de volgende bijeenkomst worden samen met de groep bepaald en voorbereid. Meestal betreft dit een actueel onderwerp, maar we staan ook regelmatig even stil bij de ontwikkelingen op de langere termijn en de betekenis daarvan voor ons werk vandaag. Afhankelijk van de thema’s worden meestal ook specifieke deskundigen op het betreffende gebied als spreker gevraagd.

De bijeenkomsten- opzet en werkwijze:

PwC's Academy faciliteert en beheert het netwerk, stelt in overleg met de deelnemers de agenda samen, regelt (externe) sprekers en informeert de deelnemers over het programma, presentaties e.d. De bijeenkomsten worden viermaal per jaar georganiseerd, duren een dag per keer en kennen een sector specifieke opzet (GGZ, GHZ en VVT).


Voor wie?

Het netwerk is bestemd voor controllers en medewerkers met een vergelijkbare functie bij zorginstellingen in de Care sector, zoals verpleging en verzorging, thuiszorg, GGZ, gehandicaptenzorg en welzijn.

Wie zijn de trainers?

De netwerkbijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door Anja Stunnenberg en Dorine van Duinkerken. Anja is een ervaren adviseur in de zorgsector en het sociaal domein op het gebied van bedrijfsvoering. Anja is tevens manager bedrijfsvoering in een aantal grote ziekenhuizen geweest. Daarnaast is zij betrokken als toezichthouder bij organisaties in de zorgsector en het sociaal domein.

Data

 • 13 september 2019
 • 15 november 2019
 • 24 januari 2020
 • 12 juni 2020

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het netwerk bedragen € 1.650,- vrijgesteld van btw voor een cyclus van vier (opeenvolgende) bijeenkomsten van een dag. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, lunch en borrel. Een extra deelnemer van dezelfde organisatie kan tegen het gereduceerde tarief van 50% deelnemen. Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk.

Programma

9:00 Ontvangst
9:30 Start netwerkprogramma
16:00 Afsluiting met een netwerkborrel

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van PwC's Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van dit netwerk krijgen accountants (RA/AA) 5 PE-uren per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van het netwerk 5 PE-punten per bijeenkomst. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van het netwerk een certificaat van deelname.

Deelname

Het is mogelijk op elk gewenst moment gedurende het jaar in te stromen in het netwerk. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de bijeenkomsten.


Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons